Wie kunnen er allemaal deelnemen?

HMF richt zich primair op muziekgezelschappen/-groepen, maar ook een aantal solisten kunnen een podium krijgen in één van de twee item-avondprogramma's.
In verband met het programma moeten er soms keuzes ge-maakt worden wanneer er meerdere groepen uit de zelfde muziekstroming zich aanmelden. De selectie wordt door on-ze muziekcommissie gemaakt en ook is het mogelijk dat wij selectieavonden gaan organiseren.  Deelname is gratis en na-tuurlijk bieden wij de benodigde faciliteiten en alle muzikan-ten wordt iets te drinken aangeboden. In bepaalde situaties is een stukje compensatie van gemaakte kosten mogelijk. Dit wordt door het bestuur van geval tot geval bekeken. De stichting kan daarvoor beperkt de middelen vrij maken.

Wij denken aan: 
- brassbands,
bigbands, dweilorkesten, blaasensembles;
- harmonieorkesten, jazz-quintetten;

zeemans- en popkoren;
-
slagwerk-en accordeongroepen;
- strijk-, kamer- en zigeunerorkesten.
Aanmelden kan hier.
Staat uw muziekstroming hier niet bij, laat u dan niet weer-houden uw groep, gezelschap of band aan te melden.


Voor de Muziekcommissie zoeken wij actieve muzieklief-hebbers die hun sporen verdient hebben binnen een mu-ziekstroming/categorie en daarbinnen een groot netwerk hebben opgebouwd en daarnaast veel ervaring en kennis.