MHM InConcert

Eén van de doelen van MHM is amateurgezelschappen een podium te geven t.b.v. meer naambekendheid, meer optredens en/of ledengroei. Met MHM InConcert biedt MHM alle ama-teurorkesten een 'Open podium'. Zij kunnen zich, m.u.v. show & marchingbands, presenteren voor een groter publiek. Optredens op het hoofdpodium duren over het algemeen 25 tot 30 minuten. Op de andere podia is het mogelijk langer te spelen (tot 60 min). En ook het verzorgen van een 2e optreden op een ander podium en tijdstip, behoort tot de mogelijkheden. Sommige muziekgezelschappen gebruiken MHM InConcert om aan hun IkToon-verplichting te voldoen i.v.m. subsidieverplichtingen.  
MHM InConcert vindt plaats op de zaterdagmiddag tussen 12.30 en 17.00 uur op het Burgemeester Stamplein in hartje Hoofddorp. U kunt uw gezelschap bij ons aanmelden via deze pagina.

Of het nu gaat om een blazers- of strijkersensemble, jeugdorkest, zigeunerorkest, brassband, Thais orkest, percussiongroep, bigband, stealband, Turkse of Marokaanse band, jazzgezelschap of accordeongroep, ieder muziekgezelschap met minimaal 10 muzikan-ten, is van harte welkom. Wij bieden binnen iedere categorie twee verenigingen (per podium) de gelegenheid verspreidt over het programma. Zingt u in een popkoor, dan bent u ook welkom tijdens MHM InConcert.
De winkels zijn open tot 17 uur, dus is het gezellig druk in en rond de winkelcentra en op de terrassen van de diverse horecagelegenheden op het Burgemeester van Stamplein.
Vanzelfsprekend zullen wij er alles aan doen om zoveel mogelijk muziekliefhebbers naar het evenemententerrein te trekken op de betreffende zaterdag. En natuurlijk is er flink wat winkelend publiek aanwezig. Ook zullen we het evenement laten streamen, zodat de rest van Nederland thuis kan meekijken.
Via de 'Orkestinfo' kun je ons laten weten of jullie iets specifieks nodig hebben. Wij zorgen in ieder geval voor goede basisvoor-zieningen.Natuurlijk is er (buiten) een geluidsinstallatie (zang en audio-verster-king), stroom en een podium aanwezig en zorgen wij voor een flink aantal (klap-)stoelen. Om dit allemaal te kunnen bekostigen worden er een aantal sponsoren aangetrokken. Sponsoren vinden voor een nieuw evenement is niet eenvoudig in het westen van Nederland. Wij zullen in ieder geval zorgen voor een drankje voor alle  deelnemende muzikanten. Een kleine reis- of onkostenvergoeding is bespreekbaar, zolang het binnen het sponsorbudget valt.

Wij denken dat wij deze 1e editie succesvol kunnen afronden. Hiermee worden de kansen groter om voor de volgende editie wel wat sponsoring of subsidie te krijgen. Vanzelfsprekend zul-len, bij uitbreiding van het programma, de muziekverenigingen die deze 1e editie een mooi promo-optreden verzorgen, het eerst uitgenodigd worden voor een optreden tijdens de editie 2022. Wanneer de finan-ciële middelen beschikbaar zijn, ontvangen zij een mooie tegemoet-koming in de kosten.
Wanneer de Gemeente Haarlemmermeer volgend jaar niet opnieuw de taptoe subsidieerd, zal het MHM InConcertprogramma uitgebreid worden naar een deel van de avond en bijvoorbeeld lopen van 12.30 tot 20.00 uur. Vanzelfsprekend laten wij de bezoekers van de 2021-editie, meebeslissen welke orkesten wij graag terug willen zien volgend jaar.

Aanmelden voor de komende editie, kan hier.