MHM InConcert

Eén van de doelen van MHM is amateur(jeugd)gezelschappen een podium te geven t.b.v. meer naambekendheid, meer optredens en/of ledengroei. Met MHM InConcert biedt MHM alle amateurorkesten een 'Open podium'. Zij kunnen zich, m.u.v. show & marchingbands, presenteren voor een gro-ter publiek. Optredens duren over het algemeen 30 tot 40 minuten. En ook het verzorgen van een 2e optreden op een ander podium en tijdstip, behoort tot de mogelijkheden. Sommige muziekgezelschappen gebruiken MHM In-Concert om aan hun IkToon-verplichting te voldoen i.v.m. subsidieverplichtingen.  
MHM InConcert vindt plaats op de middag tussen 12.00 en 18.00 uur op het Burgemeester Stamplein in hartje Hoofddorp en op het Harmonieplein nabij het centrum van Nieuw Vennep. U kunt uw gezelschap bij ons aanmelden via deze pagina.


Of het nu gaat om een blazers- of strijkersensemble, jeugdorkest, zigeu-nerorkest, brassband, Thais orkest, percussiongroep, bigband, stealband, Turkse of Marokaanse band, jazzgezelschap of accordeongroep,  ieder mu-ziekgezelschap met minimaal 10 muzikanten, is van harte welkom. Wij bieden binnen iedere categorie twee verenigingen (per podium) de gelegenheid verspreidt over het programma. Zingt u in een popkoor, dan bent u ook welkom tijdens MHM InConcert. voor het geven van een promo-optreden.
De winkels zijn open tot 17 uur, dus is het gezellig druk in en rond de winkelcentra en op de terrassen van de diverse horecagelegenheden op het Burgemeester van Stamplein en het Harmonieplein.
Vanzelfsprekend zullen wij er alles aan doen om zoveel mogelijk muziek-liefhebbers naar het evenemententerrein te trekken op de betreffende zondag. En natuurlijk is er flink wat winkelend publiek aanwezig. Orkestinfo
Natuurlijk is er (buiten) een geluidsinstallatie (zang en audio-versterking), stroom en een podium aanwezig en zorgen wij voor een flink aantal (klap-) stoelen. Om dit allemaal te kunnen bekostigen worden er een aantal sponsoren/partners aangetrokken. Wij zullen in ieder geval zorgen voor een drankje voor alle  deelnemende muzikanten. Een kleine reis- of onkosten-vergoeding is bespreekbaar, zolang het binnen het evenement-budget valt.

Wij zijn blij dat we, na hem drie maal te hebben moeten uitstellen nu ein-delijk de 1e editie konden organiseren. En dat werd een succes. Acht or-kesten verzorgden samen een tiental promooptredens. We hopen in de 2023-editie andere orkesten een podium te mogen bieden. Maar ook de orkesten van de 2022-editie krijgen een nieuwe kans zich te presenteren. Voor deze orkesten is besloten dat zij een onkostenvergoeding kunnen vragen tot max. € 250. 
Aanmelden voor de komende editie, kan hier.
Via de 'Orkestinfo' kun je ons laten weten of jullie iets specifieks nodig hebben. Wij zorgen voor goede basisvoorzieningen. Naast een aantal microfoons voor zang, bieden wij ook een complete backline aan.