MHM InConcert

Eén van de doelen van MHM is amateur(jeugd)gezelschappen een podium te geven t.b.v. meer naambekendheid, meer optredens en/of ledengroei. Met MHM InConcert biedt MHM alle amateurorkesten een 'Open podium'. Zij kunnen zich, m.u.v. show & marchingbands, presenteren voor een groter publiek. Optredens op het hoofdpodium duren over het algemeen 30 tot 40 minuten. En ook het verzorgen van een 2e optreden op een ander podium en tijdstip, behoort tot de mogelijkheden. Sommige muziekgezelschappen gebruiken MHM In-Concert om aan hun IkToon-verplichting te voldoen i.v.m. subsi-dieverplichtingen.  
MHM InConcert vindt plaats op de zondagmiddag tussen 12.30 en 17.00 uur op het Burgemeester Stamplein in hartje Hoofddorp en  op het Harmonieplein nabij het centrum van Nieuw Vennep. U kunt uw gezelschap bij ons aanmelden via deze pagina.

Of het nu gaat om een blazers- of strijkersensemble, jeugdorkest, zigeunerorkest, brassband, Thais orkest, percussiongroep, bigband, stealband, Turkse of Marokaanse band, jazzgezelschap of accordeon-groep, ieder muziekgezelschap met minimaal 10 muzikanten, is van harte welkom. Wij bieden binnen iedere categorie twee verenigingen (per podium) de gelegenheid verspreidt over het programma. Zingt u in een popkoor, dan bent u ook welkom tijdens MHM InConcert.
De winkels zijn open tot 17 uur, dus is het gezellig druk in en rond de winkelcentra en op de terrassen van de diverse horecagelegenheden op het Burgemeester van Stamplein en het Harmoniepleinn.
Vanzelfsprekend zullen wij er alles aan doen om zoveel mogelijk muziekliefhebbers naar het evenemententerrein te trekken op de betreffende zondag. En natuurlijk is er flink wat winkelend publiek aanwezig. Natuurlijk is er (buiten) een geluidsinstallatie (zang en audio-verster-king), stroom en een podium aanwezig en zorgen wij voor een flink aantal (klap-)stoelen. Om dit allemaal te kunnen bekostigen worden er een aantal sponsoren aangetrokken. Sponsoren vinden voor een nieuw evenement is niet eenvoudig in het westen van Nederland. Wij zullen in ieder geval zorgen voor een drankje voor alle  deelnemende muzikanten. Een kleine reis- of onkostenvergoeding is bespreekbaar, zolang het binnen het sponsorbudget valt.

Wij denken dat wij deze 1e editie succesvol kunnen afronden. Hiermee worden de kansen groter om voor de volgende editie wel wat sponsoring of subsidie te krijgen. Vanzelfsprekend zullen, bij uitbreiding van het programma, de muziekverenigingen die deze 1e editie een mooi promo-optreden verzorgen, het eerst uitgenodigd worden voor een optreden tijdens de editie 2022. Wanneer de finan-ciële middelen beschikbaar zijn, ontvangen zij een mooie tegemoet-koming in de kosten.

Aanmelden voor de komende editie, kan hier.
Via de 'Orkestinfo' kun je ons laten weten of jullie iets specifieks nodig hebben. Wij zorgen in ieder geval voor goede basisvoor-zieningen.