Inleiding
MHM Jeugdfestival bouwt aan een eigen identiteit, kijkt naar de be-hoeftes in de markt van de marching bands, speelt daarop in en ope-reert volkomen onafhankelijk in diezelfde markt. Het zal half Juni van ieder jaar plaatsvinden en biedt Nederlandse jeugdbands de mogelijk-heid om een professionele beoordeling te krijgen om op deze manier 'verbeterpunten' bloot te leggen én de competitie met andere jeugd-bands in Nederland aan te gaan. Dit kan interessant zijn vlak voor het NK voor jeugdbands. Wel willen wij graag aangeven dat het hier om een op zichzelf staand evenement gaat dat op geen enkele manier gerelateerd kan worden aan de evenementen welke door KNMO georganiseerd wor-den.

Ook jeugdbands die niet de strijd aan willen gaan met anderen, maar zich gewoon op een mooi podium willen presenteren en daarbij graag objectief beoordeeld willen worden door een vakkundige jury, biedt ons jeugdfestival hele mooie kansen. Ook tijdens de 2e eerste (2023), drie klasses (Kids-, RunnersUp én STARklasse) en twee onderdelen (Mars en Show). Uiteindelijk kan het aantal onderdelen naar vier uitgebreid worden, mits daarvoor vol-doende animo is. Vanzelfsprekend kunnen de Kids "buiten mededinging" meedoen, al was het maar om eens het gevoel te krijgen van een leuk muziekevenement en het 'op toernee' gaan in Nederland, een keer buiten de eigen woonplaats. 

Locatie / Accomodatie 
Vanzelfsprekend wordt het festival georganiseerd op een
 goed bereikbare locatie (auto en OV) met een toereikende accomodatie, met voldoende parkeer- en kleedruimte voor alle deelnemende vereningen (per onder-deel), een geluidsinstallatie en een net/schoon uitgiftepunt voor drank-jes, broodjes en snacks. Voor de eerste twee jeugdfestivals, zal dit het het-zelfde voetbalcomplex zijn als waar wij afgelopen september de grootste taptoe van Nederland organiseerden. De wedstrijdjury zal bestaan uit vier jury
leden, waarvan er één als voorzitter is aangewezen. Zij zullen de deel-nemende verenigingen beoordelen volgens de richtlijnen terug te vinden in de door ons opgestelde reglementen (kijk op "Meer Deelnemersinfo"). Uitslagen hebben direct betrekking op ons festival en tellen niet mee voor welke ranking dan ook op andere festivals, concoursen of wedstrijden waar ook in Nederland.


Ook 2023 vragen wij net als in 2022, geen inschrijfgeld.

Meld jouw vereniging nu al aan voor juni 2023.


Niet in de gelegenheid geweest om het jeugdfestival te bezoeken? 
Klik dan hier om het evenement terug te kijken.


Voor meer deelnemersinfo en voor de links naar de wedstrijd-regelementen, klik op onderstaande button.

Onderdelen
in 2023 kun je inschrijven voor de onderdelen "Mars" en "Show". Later zouden daar Marsparade, Mars (concert) en Percussion aan toege-voegd kunnen worden, wanneer daar voldoende belangstelling voor is. Deelnemers bepalen vanzelfsprekend zelf op welk(e) onderdeel/on-derdelen zij uitkomen.
RunnersUp- en Kids-klasse-deelnemers ontvangen een adviesrapport met opbouwende kritieken opgesteld door een vakkundige jury. De deelnemers die uitkomen in de STAR-klasse ontvangen een advies-rapport met een waardering opgesteld door een vakkundige jury en worden in de eindrangschikking opgenomen. Over uitslagen kan niet gecorrespondeerd worden. De RunnersUpklasse (show) wordt zo-wie-zo gestreamd i.v.m. het feit dat het publiek de winnaar moet bepalen en is dus door de deelnemers terug te kijken.


Heb je nog vragen, stel deze via het contactformulier. 
Mogelijk gemaakt door