Inleiding
MHM Jeugdfestival bouwt aan een eigen identiteit, kijkt naar de behoeftes in de markt van de marching bands, speelt daarop in en opereert volkomen onafhankelijk in diezelfde markt. Het zal half Juni van ieder jaar plaatsvinden en biedt Nederlandse jeugdbands de mogelijkheid om een professionele beoordeling te krijgen om op deze manier 'verbeterpunten' bloot te leggen én de competitie met andere jeugdbands in Nederland aan te gaan. Dit kan interessant zijn vlak voor het NK voor jeugdbands. Wel willen wij graag aangeven dat het hier om een op zichzelf staand evenement gaat dat op geen enkele manier gerelateerd kan worden aan de evenementen welke door KNMO georganiseerd worden.

Ook jeugdbands die niet de strijd aan willen gaan met anderen, maar zich gewoon op een mooi podium willen presenteren en daarbij graag objectief beoordeeld willen worden door een vakkundige jury, biedt ons jeugdfestival hele mooie kansen. Ook tijdens de 2e editie (2023), drie klasses (Kids-, RunnersUp én STARklasse) en twee onderdelen (Mars en Show). Uiteindelijk kan het aantal onder-delen naar vier uitgebreid worden, mits daarvoor voldoende animo is. Vanzelfsprekend kunnen de Kids 'zonder beoordeling' meedoen, om eens het gevoel mee te maken van een leuk muziekevenement en het 'op toernee' gaan in Nederland, gewoon een keer buiten de eigen woonplaats optreden. 
Ons centraal gelegen locatie zou moeten bijdragen aan de moge-lijkheid het grootste jeugdbandevenement van Nederland te wor-den en wellicht ook het leukste en meest complete. Locatie / Accomodatie 
Ook in 2023 organiseren wij het festival op dezelfde goed
 bereikbare locatie (auto en OV) als het MHM Jeugdfestival 2022 en de Taptoe Haarlemmermeer 2021, met een toereikende accomodatie, met voldoende parkeerruimte en kleedruimte voor alle deelnemende vereningen (per onderdeel), een geluidsinstallatie en een net/schoon uitgiftepunt voor drankjes, broodjes en snacks.
De wedstrijdjury zal bestaan uit zes jury
leden, waarvan er één als voor-zitter is aangewezen. Zij zullen de deelnemende verenigingen beoordelen volgens de richtlijnen terug te vinden in de door ons opgestelde reglementen (kijk op "Deelnemersinfo"). Uitslagen hebben direct betrek-king op ons festival en tellen niet mee voor welke ranking dan ook op andere festivals, concoursen of wedstrijden, waar ook in Nederland.


Het idee achter ons MHM Jeugdfestival

- iedere muziekvereniging wil het maximale uit haar optredens halen.
  Om te toetsen of het nog beter kan, kun je jouw publiek vragen. Maar
  leuker is het om dit aan een deskundige, onafhakelijke jury te vragen;
- een aantal verenigingen vinden het leuk om zich op enig moment te
  meten aan andere soorgelijke verenigingen;
- wij vinden het leuk om de regionale jeugd te laten zien hoe leuk het is
  samen muziek te maken en mooie shows neer te zetten;
- in de Festival Finale laten we zien waar het lid zijn van een jeugdorkest
  toe kan leiden. Uiteindelijk onderdeel uitmaken van een succesvolle
  seniorenband met mooie optredens in binnen-en buitenland voor één of
  meerdere dagen.
 
- Via het MHM Jeugdproject willen wij uiteindelijk op termijn, in samenwer-
  king met enkele partners uit de plaatselijke muziekwereld, een jeugd-
  band samenstellen in Hoofddorp voor de Haarlemmermeer en omgev. 

Links, Jong Jubal en rechts, winnaar STARklasse 'mars' Jong Oranje (IJsselmuiden)


Onderdelen
In 2023 kunnen jeugdbands zich zoals eerder aangegeven, in-schrijven voor de onderdelen "Mars" en "Show". Deelnemers bepalen vanzelfsprekend zelf op welk(e) onderdeel/onderdelen zij uitkomen. Inderdaad op beide inschrijven in zeker mogelijk.


RunnersUp- en Kids-klasse-deelnemers ontvangen een digi-taal adviesrapport met opbouwende kritieken opgesteld door alle juryleden individueel en dus geen cijfer.
De deelnemers die uitkomen in de STAR-klasse ontvangen een zelfde adviesrapport + een waardering (cijfer) bepalend voor de ranking op dit onderdeel. Dit is een cijfer tussen de 4 en 10 met één cijfer achter de komma.
Het MHM-bestuur heeft onlangs besloten dat het onderdeel Mars alleen binnen de STARklasse zal plaatsvinden. De inschrijvingen voor dit onderdeel zijn qua aantal te gering om een splitsing te maken naar RunnersUp- en STARklasse. Wanneer een jeugdband liever niet in de ranking wil komen, dan kan men buiten mededinging meedoen en ontvangt deze club muzikantjes wel een advies maar geen cijfer.
Over uitslagen kan niet gecorrespondeerd worden.
 


Voor meer deelnemersinformatie, de links naar de wedstrijdregle-menten en het aanmeldingsformulier, klik op onderstaande button.
Niet in de gelegenheid geweest om het jeugdfestival te bezoeken? 
Klik dan hier om het evenement terug te kijken.
In 2022 mogelijk gemaakt door: