Grootste muziekfestival voor jeugdkorpsen in Nederland
"Uniek en verfrissend"


Inleiding
MHM Jeugdfestival bouwt aan een eigen identiteit, kijkt naar de behoeftes in de markt van de marching bands, speelt daarop in en opereert volkomen onafhankelijk in diezelfde markt. Het zal half Juni van ieder jaar plaatsvinden en biedt Nederlandse jeugdbands de mogelijkheid om een professionele beoordeling te krijgen om op deze manier 'verbeterpunten' bloot te leggen én de competitie met andere jeugdbands in Nederland aan te gaan. Dit kan interessant zijn vlak voor het NK voor jeugdbands. Wel willen wij graag aangeven dat het hier om een op zichzelf staand evenement gaat dat op geen enkele manier gerelateerd kan worden aan de evenementen welke door KNMO georganiseerd worden.

Ook jeugdbands die niet de strijd aan willen gaan met anderen, maar zich gewoon op een mooi podium willen presenteren en daarbij graag objectief beoordeeld willen worden door een vakkundige jury, biedt ons jeugdfestival hele mooie kansen. Ook tijdens de 2e editie (2023), drie klasses (Kids-, RunnersUp én STARklasse) en twee onderdelen (Mars en Show). Uiteindelijk kan het aantal onder-delen naar vier uitgebreid worden, mits daarvoor voldoende animo is. Vanzelfsprekend kunnen de Kids 'zonder beoordeling' meedoen, om eens het gevoel mee te maken van een leuk muziekevenement en het 'op toernee' gaan in Nederland, gewoon een keer buiten de eigen woonplaats optreden. 
Ons centraal gelegen locatie zal bijdragen aan de mogelijkheid het grootste jeugdbandevenement van Nederland te worden en wellicht ook het leukste en meest complete. 


Bekijk hier de promo 2023 met beelden uit 2022.


Jong Advendo


Onderdelen
In 2023 kunnen jeugdbands zich zoals eerder aangegeven, inschrijven voor de onderdelen "Mars" en "Show". Deelnemers bepalen vanzelfspre-kend zelf op welk(e) onderdeel/onderdelen zij uitkomen. Inderdaad op beide inschrijven is zeker mogelijk.

RunnersUp- en Kids-klasse-deelnemers ontvangen een digitaal adviesrapport met opbouwende kritieken opgesteld door alle juryleden individueel en dus geen cijfer.
De deelnemers die uitkomen in de STAR-klasse ontvangen een  zelfde adviesrapport + een waardering (cijfer) bepalend voor de ranking op dit onderdeel. Dit is een cijfer tussen de 4 en 10 met één cijfer achter de komma.
Het MHM-bestuur heeft onlangs besloten dat het onderdeel Mars alleen binnen de STARklasse zal plaatsvinden. De inschrijvingen voor dit onder-deel zijn qua aantal te gering om een splitsing te maken naar Runners-Up- en STARklasse. Wanneer een jeugdband liever niet in de ranking wil komen, dan kan zij buiten mededinging meedoen aan STARklasse  mars en ontvangt zij  wel een advies maar geen cijfer. 
Over uitslagen kan niet gecorrespondeerd worden.
 GEEN LIVESTREAM meer
Bestel
hier kaarten voor de overdekte zittribune. Kaarten zijn geldig vanaf 11.45u en worden omgeruild voor een festivalbandje, waardoor u zich vrijelijk over het evenemententerrein kunt bewe-gen. Als kaartenbestellende bezoeker mag u uw stem uitbrengen voor de Publieksprijs toegekend in de RunnersUpklasse Show.


Winnaar 'Grote Prijs van Holland 2022 / 1e plaats STARklasse Show: Jong PasveerONZE DOELEN:   Het idee achter ons MHM Jeugdfestival

1. Wij willen de jeugdkorpsen een mooi podium bieden waarop zij zich niet alleen aan de Haarlemmermeerse bevolking, maar ook aan elkaar kunnen presenteren. Belangrijk is dat iedere muziekvereniging het maxi-male uit haar optredens kan halen. Om te toetsen of het nog beter kan, wordt een deskundige, onafhankelijke jury om hun oordeel gevraagd;


Voor meer deelnemersinformatie, de links naar de wedstrijdregle-menten en het aanmeldingsformulier, klik op onderstaande button.


- vervolg onze doelen -
2.  Wij willen de regionale jeugd graag laten zien hoe leuk het is samen muziek te maken en mooie shows neer te zetten. Ook willen we hiermee het beeld, wat zij mogelijk hebben als gevolg van de 'fanfare' in de TV-spot, wegnemen. Daarom nemen wij als organisatie het grootste deel van de reiskosten voor onze rekening voor  jeugdkorpsen die van wat verder moeten komen (TVR, >50 km enkele reis);
3. Jeugdkorpsen vinden het vaak leuk om zich op enig moment te meten aan andere jeugdkorpsen. Dat kan binnen de STARklasse van ons festival;
4.
 De jeugd te laten zien dat het bereiken van de leeftijd van 18 jaar niet het einde hoeft te zijn van hun muziekcarriére. Om een beeld te krijgen omtrent "maar wat erna" , nodigen wij voor de Festival Finale succesvolle seniorenbands uit, uit uiteenlopende genres om op te komen treden, om zo de verschillende mogelijkheden te tonen. Korpsen die hun sporen ver-diend hebben en door heel Nederland optre-den en daarbuiten, soms zelfs tijdens meerdaagse trips. Denk aan drumfanfares, drumcorps, show& marching-, mellow-, percussion-en drum&pipebands, showkorpsen en trompetter-en jachthoornkorps.

5. Ons einddoel
Met het MHM Jeugdproject willen wij uiteindelijk op termijn, in samenwer-king met enkele partners uit de plaatselijke muziekwereld, een jeugdkorps samenstellen in Hoofddorp voor de Haarlemmer-meer en omgeving. 


PROGRAMMA en WEDSTRIJDSCHEMA*

10.00 uur: ontvangst MHM-team (bestuur, commissieleden en vrijwilligers)
11.30 uur: ontvangst juryleden
11.50 uur: de eerste deelnemers arriveren
12.00 uur: start (voor-)programma 
12.30 uur: aanvang presentatieoptredens Kids-en RunnersUp- en wedstrij-
                 den STARklasse met twee jurybreaks
18.00 uur: uitreiking herinneringsbokaal en adviesrapport Kids-en
                 RunnersUpklasse en "Publieksprijs" RunnersUp-klasse.                 
± 18.15u.: Opening Festival Finale met een aantal seniorenbands (toppers)
                 uit heel Nederland en de winnaar vd Grote Prijs van Holland '22.
                 Aanvang 5-minuten onderhoud met de juryleden.
± 20.00u.  : Prijsuitreiking STAR
klasse.
± 21.30u. : Einde 2e MHM Jeugdfestival

We kunnen v.a. 1 maart 2023 geen deelnemers meer plaatsen.
Voor een vollediger programma, ga naar www.mhem.nl/mh-m-2023/ 
* wijzigingen voorbehouden tot 10 mei. De 11e gaan de draaiboeken de deur uit.


Locatie / Accomodatie 
Ook in 2023 organiseren wij het festival op dezelfde goed bereikbare lo-catie (auto en OV) als het MHM Jeugdfestival 2022 en de Taptoe Haarlem-mermeer 2021, met een toereikende accomodatie, met voldoende parkeer-ruimte en kleedruimte voor alle deelnemende vereningen (per onderdeel), een geluidsinstallatie en een net/schoon uitgiftepunt voor drankjes, broodjes en snacks.

De Jury
De wedstrijdjury voor het onderdeel 'Show' zal bestaan uit zes jury
leden, waarvan er één als voorzitter is aangewezen. Zij zullen de deelnemende verenigingen beoordelen volgens de richtlijnen terug te vinden in de door ons opgestelde reglementen (zie "Deelnemers-info"). Voor de Kids-en STARklasse Mars, blijven het er vier. Uitslagen hebben direct betrekking op ons festival en tellen niet mee voor welke ranking dan ook op andere festivals, concoursen of wedstrijden, waar ook in Nederland.

Publieksprijs
In tegenstelling tot de 1e editie waarbij bezoekers door heel Neder-land online konden meestemmen voor de toekenning van de Publieksprijs, zal dit de komende editie uitsluitend mogelijk zijn door live-aanwezige bezoe-kers. Iedereen die een kaart voor een zitplaats koopt, mag online mee-stemmen via de eigen telefoon. Het gehele jeugdfestival wordt wel opge-nomen, maar er is GEEN livestream.


Niet in de gelegenheid geweest om het jeugdfestival te bezoeken? 
Klik dan hier om het evenement terug te kijken.Tijdens het Nationaal Kampioenschap voor jeugdbands in Dordrecht op zaterdag 24 juni 2022 georganiseerd door de KNMO was het 'stuivertje wisselen'. Uitslag: 1. Jong Advendo - Sneek
                              2. Jong Pasveer - Leeuwarden
                              3. Jong Jubal - Dordrecht

Vervolgens waren er in Juli het WMC in Kerkrade showwedstrijden, waar Jong Pasveer en Jong Advendo als enige tegen elkaar streden.
Uitslag Jeugddivision:

1. Jong Pasveer 
2. Jong Advendo In 2022 mogelijk gemaakt door: