MHM Jeugdfestival biedt Nederlandse jeugdbands de moge-lijkheid om een professionele beoordeling te krijgen om op deze manier 'verbeterpunten' bloot te leggen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid zich in de competitievorm te meten met andere jeugdbands in Nederland. En dat kan weer inte-ressant zijn vlak voor de Nederlandse Kampioenschap-pen (Huizen) voor jeugd-bands of het WMC in Kerkrade. En natuurlijk kan het MHM Jeugdfestival, dat half Juni plaats vindt, de gelenheid tot een generale repetitie bieden voor de-ze kampioenschappen. Uiteindelijk zullen er twee klasses zijn in vier categoriën waarin de verschilldende bands kunnen uitkomen. In het eerste jaar, 2021, zullen het twee klassen, RunnersUp- en de STAR-klasse, zijn voor de 'Mars-' en uitsluitend de STAR-klasse voor de 'Showwedstrijden'.
Omdat het voor de organisatie ook de eerste keer is en de verenigingen een financieel slecht jaar achter de rug hebben, is deelname voor de verenigingen in 2021 kosteloos.

Locatie / Accomodatie 
Vanzelfsprekend wordt het festival georganiseerd op een
goed bereikbare locatie (auto en OV) met een toereikende accomodatie. Er is voldoende parkeer- en kleedruimte voor alle deelnemende vereningen (per onderdeel), een geluids-installatie en een net/schoon uitgiftepunt voor drankjes, broodjes en snacks. De wedstrijdjury zal bestaan uit vier jury-

leden, waarvan één tot voorzitter wordt aangewezen. Zij zullen de deelnemende verenigingen beoordelen volgens de richtlijnen van de door de opgestelde reglementen. 


sss

Klasse-indeling
Voor de RunnersUp-klasse kunnen zich verenigingen in-schrijven met een hoop nieuwe leden of die geen of nauwe-lijks ervaring hebben op het gebied van wedstrijden.
De STAR-klasse is er voor de meer gevorderde clubs die een stuk competitie niet schuwen. De vereniging bepaalt zelf de klasse waarin zij uitkomt. De organisatie kan daarna nog ander adviseren. Dit advies is echter niet bindend.
Verenigingen kunnen voor meerdere onderdelen inschrijven.

Onderdelen
Er zal gestart worden met de onderdelen "Mars" en "Show". Later kunnen daar Marsparade, Mars (concert) en Percussion aan toegevoegd worden. 
RunnersUp-deelnemers ontvangen een adviesrapport met opbouwende kritieken en waardering voor wat goed ging. 
De deelnemers die uitkomen in de STAR-klasse ontvangen een beoordeling met waardering opgesteld door een vakkundige jury. Rapporten en beoordelingen kunnen na de prijsuitreiking met de jury besproken worden. 

Prijzen
Alle deelnemers ontvangen een oorkonde. Voor de Run-nersUp-klasse wordt, voor het onderdeel Show, een publieksprijs uitge-reikt. De eerste drie plaatsen in de STAR-klasse ontvangen een mooie bokaal welke de 1, 2 en 3e plaats in de eindranking verte-genwoordigen. Voor de winnaar van de showwedstrijden in de STAR-klasse, ligt een mooie titel met een passende prijs klaar, 'De Grote Prijs van Holland'. Hier hoort een wisselbeker bij die door de betreffende vereniging ieder jaar verdedigd kan worden. Maar er is meer, o.a. de uitnodiging voor een optreden op de taptoe op de avond. Maar ook een betaald optreden op de mogelijke taptoe van volgend jaar bestaat tot de moge-lijkheden. Ook de winnaar op Show in de RunnersUp-klasse wordt uitgenodigd voor de Taptoe Haarlemmermeer 2021 die die avond gehouden wordt. 


Heb je nog vragen, schroom niet om ons te mailen op

Jeugdfestival@mhem.nl.  Wij zullen dan, a.s.a.p. jouw vragen beant-woorden. Of bel met Ed (Vz. MHM), 06-55750914 of Yvonne, commissie voorz. MHM Jeugdfestival 06-51784027