Muziekfestijn Haarlemmermeer & Meer
het grootste, meerdaagse, gratis toegankelijke, jaarlijks terugke-
rende muziekevenement voor amateurorkesten van Nederland. 


Vergroot de zichtbaarheid van uw bedrijf lokaal (Hoofddorp) en/of nationaal. 

Wordt partner van stichting MHM of wandsponsor bij het MHM Jeugdfestival!

Help hiermee dit geweldige evenement, waarvan duizenden muzikanten en muziekliefhebbende bezoekers
door het gehele land zo genieten, dit en de komende jaren te kunnen continueren in een muzieklandschap
waarin de laatste decennia al zoveel is opgehouden te bestaan om diverse en uitlopende redenen. 


Wandsponsoren plaatsen een reclamebord of hun bedrijfslogo op onze decorwand (meer info) v.a. € 150 per editie. 

Partners steunen ons (deels) in natura. Sponsoren steunen het evenement financieel. 
In beide gevallen bieden we meer zichtbaarheid als tegenprestatie, d.m.v. een algemeen pakket of één dat wij hebben samengesteld uit specifieke onderdelen vooraf of op basis van de wensen van de sponsor.


PARTNER/SPONSOR
Wat maakt partner/sponsor worden van Stichting MHM, orga-nisator van het Muziekfestijn Haarlemmermeer & Meer en het FanfareFestival (Hoofddorp centrum), zo interessant?
- Zichtbaarheid.
* Landelijk. 
De deelnemers aan het MHM Jeugdfestival komen uit heel Nederland, dat geldt ook voor veel bezoekers. De promo's welke via website en social media verspreidt worden, zijn in heel Nederland zichtbaar en dat geldt ook voor de livestream en de compilatie.

* Lokaal Omdat MHM InConcert in en rond de winkelcentra in hartje Hoofddorp plaats vindt, zullen uw reclame-uitingen bij de diverse podia bij heel veel mensen zichtbaar zijn. 
- Marktbereik. Onderdelen werden i.v.m. Corona live gestreamd waardoor heel Nederland (en ook erbuiten) kosteloos kon meekijken. Omdat we ook een volle tribune willen genereren, wordt v.a. 2023 een prachtige compilatie op YouTube geplaatst welke onbeperkt te bekij-ken is, wereldwijd. In 2021 werd de stream Van de Taptoe Haarlem-mermeer door naar schatting 15.000 tot 17.000 mensen bekeken.
(video) 
Het eerste MHM Jeugdfestival in 2022 door naar schatting 8.000 tot 10.000 mensen (video)

ONZE DOELEN
De doelen welke wij onszelf gesteld hebben naast de moge-lijkheid om de amateurmuziekgezelschappen een welver-diend podium te bieden, zijn:

- maximale zichtbaarheid genereren voor onze partners en
   sponsoren
- alle deelnemende orkesten goede faciliteiten aanbieden
   tijdens het evenement; 

- de muzikanten en vrijwilligers zo goed mogelijk verzorgen,
  door maximale gastvrijheid te tonen;

- de bewoners van ons snelgroeiende Haarlemmermeer,
   maar ook de offline en online bezoekers uit het gehele
   land (jeugdfestival) een fantastisch muziekevenement
   aanbieden dat door zijn samenstelling en diversiteit met
   geen ander evenement te vergelijken is;

- een evenement neerzetten dat zijn weerga niet kent en de
   muzikanten en bezoekers niet alleen veel plezier en
   warmte
zal brengen, maar vooral zal/kan verbinden;  
- de  amateurmuziek/muziekgezelschappen beter op de
  kaart zetten, deze groep zit al te lang 'in de verdrukking'.Een aantal partners/sponsoren (2022)


Voor 2023, waar we de programma's van de Taptoe en het jeugdfesti-val combineren, verwachten we naast de 3500 live aanwezige muzi-kanten en bezoekers, toch nog een dikke 12.000 bezoekers online gedurende de rest van het jaar.

- Steun cultuursector. In uw marketinguitingen kunt u laten zien dat u de cultuur een warm hart toedraagt, met name onder jonge musici.

- Attentiewaarde. Omdat het evenement amateurmuzikanten, waar-onder veel jeugd, een podium geeft, de diversiteit groot is en het evenement een aantal onderdelen kent die verschillende doel-groe-pen bedienen, zullen wij hiermee flink wat mensen bereiken.

Kortom beste ondernemer/directeur laten we tot een mooie samen-werking komen, waarmee u het stichtingbestuur, de mogelijk biedt haar doelen met dit evenement te bereiken.


Wij hebben voor MHM InConcert (lokaal) en het MHM Jeugdfes-tival (nationaal), diverse pakketten samengesteld, klik hier  voor een overzicht van de mogelijkheden. 
Wij informeren u hierover graag verder tijdens een persoonlijk onderhoud, wanneer gewenst.


Nog meer lokale zichtbaarheid. Adverteer op onze website!

Wilt u met ons van gedachte wisselen over een  partner-schap, sponsoring of het doen van een donatie, neem con-tact op met onze voorzitter, stuur een mailbericht naar meerinfo@mhem.nl, dan neemt hij z.s.m. contact met u op.
Of bel hem op 06-55750914.
Ook wanneer u meer wilt weten over mogelijkheden via het FanfareFestival in Hoofddorp Winkelstad, kunt u van deze mail-en telefoongegevens gebruik maken


DONATIES
Bedrijven en particulieren kunnen voor dit evenement zonder winst-oogmerk ook een donatie doen om de Stichting te helpen de actie:
"Uniformen en intrumenten voor de allerkleinste" tot een succes te maken. Elk bedrag is van harte welkom. Vele kleintjes maken één grote. Donaties zijn tot 150% aftrekbaar.

Ondernemers

Dames en heren ondernemers, bij sponsoring is het sponsorbedrag  voor 100% aftrekbaar door ze op te voeren als marketingkosten.
Kiest u er echter voor om een donatie/schenking te doen, dan geldt tijdelijke een hogere aftrekbaarheid. De donatie is voor 150% aftrek-baar voor IB-gerechtigden en 125% voor bedrijven die vennoot-schapsbelasting betalen op basis van onze Culturele ANBI-tatus. 
Voor het doen van een donatie klik hier.


Particulieren
Zoals hierboven aangegeven geldt voor particulieren dat donaties voor 150% aftrekbaar zijn voor de IB-belasting.
Voorbeeld: Doneert u € 500 aan onze stichting dan mag u een post 'Donaties/Giften van € 750 opvoeren op uw IB-aangifteformulier. En kan uw netto donatie dus op € 125 uitkomen, wanneer u gebruik maakt van de hoogste schijf. 
Voor het doen van een donatie klik hier.
-------------------------------------------------------------------------------
Word ook partner/sponsor van onze stichting,
steun daarmee het MH&M de komende jaren! Winkeliers uit de Haarlemmermeer en omgeving genereren extra omzet en meer zichtbaarheid op de MHM Zomermarkt
Meer info klik hier