Word partner van stichting MHM of wandsponsor van het MHM Jeugdfestival!

Partners steunen ons (deels) in natura. Sponsoren steunen het evenement financieel. Beide kan met een algemeen pakket of één dat wij hebben samengesteld uit specifieke onderdelen).
Wandsponsoren plaatsen hun
bedrijfslogo op onze decorwand (
info). Degené die onze partners/sponsoren vertegen-woordigen, worden automatisch en kosteloos lid van de MHM Businessclub (lees hier meer hierover). 

PARTNER/SPONSOR
Wat maakt partner/sponsor worden van Stichting MHM, orga-nisator van het Muziekfestijn Haarlemmermeer & Meer en de MeerBorrel,  nu zo interessant voor uw bedrijf?

Business-to-Business
Tijdens de MeerBorrel bieden wij onze partners de gelegenheid per-soonlijk contact met elkaar te hebben. 

Business-to-Consumers

- Zichtbaarheid. Omdat MHM InConcert in en rond de winkelcentra in hartje Hoofddorp plaats vindt, zullen uw reclame-uitingen bij de diverse podia bij heel veel mensen zichtbaar zijn. Met de taptoe en het MHM Jeugdfestival is uw logo of bedrijfsuiting zichtbaar in heel Nederland door promo's en livestream.
- Attentiewaarde. Omdat het evenement amateurmuzikanten, waar-onder veel jeugd, een podium geeft, de diversiteit groot is en het evenement een aantal onderdelen kent die verschillende doel-groe-pen bedienen, zullen wij hiermee flink wat mensen bereiken.
- Marktbereik. Onderdelen worden live gestreamed waardoor heel Nederland (en ook erbuiten) kosteloos kan meekijken. Een compila-tie is onbeperkt te bekijken via YouTube en op DVD voor  jaren. Uiteindelijk zal het MH&M-podium het 'grootste amateurpo-dium van Holland gaan worden'. 14 juni 2020 zouden meer dan 1.000 muzikanten deelnemen. Op 25 september 2021 waren er alleen op de taptoe al 1.240 bezoekers en muzikanten 'live' aanwezig en is de live-stream door naar schatting zo'n 15.000 mensen bekeken.
(10.050 streams)

- Steun cultuursector. In uw marketinguitingen kunt u laten zien dat u de cultuur een warm hart toedraagt, met name onder jonge musici.

Kortom beste ondernemer of directeur laten we samenwerken om te komen tot één van de mooiste muziekavenementen van Holland.
U biedt ons, het stichtingbestuur, de mogelijk onze doelen met dit evenement te bereiken en de ons zelfopgelegde doelen na te stre-ven. Welke dit zijn, leest u hiernaast.


Wij hebben voor MHM InConcert (lokaal) en het MHM Jeugdfes-tival (nationaal), diverse pakketten samengesteld, klik hier  voor een overzicht van de mogelijkheden.
Wij informeren u hierover graag verder tijdens een persoonlijk onderhoud, wanneer gewenst.

DONATIES
Bedrijven en particulieren kunnen voor dit evenement zonder winst-oogmerk ook een donatie doen om de Stichting te helpen de actie:
"Uniformen en intrumenten voor de allerkleinste" tot een succes te maken. Elk bedrag is van harte welkom. Vele kleintjes maken één grote. Donaties zijn tot 150% aftrekbaar.

Ondernemers

Dames en heren ondernemers, bij sponsoring is het sponsorbedrag  voor 100% aftrekbaar door ze op te voeren als marketingkosten.
Kiest u er echter voor om een donatie/schenking te doen, dan geldt tijdelijke een hogere aftrekbaarheid. De donatie is voor 150% aftrek-baar voor IB-gerechtigden en 125% voor bedrijven die vennoot-schapsbelasting betalen op basis van onze Culturele ANBI-tatus. 
Voor het doen van een donatie klik hier.


Particulieren
Zoals hierboven aangegeven geldt voor particulieren dat donaties voor 150% aftrekbaar zijn voor de IB-belasting.
Voorbeeld: Doneert u € 500 aan onze stichting dan mag u een post 'Donaties/Giften van € 750 opvoeren op uw IB-aangifteformulier. En kan uw netto donatie dus op € 125 uitkomen, wanneer u gebruik maakt van de hoogste schijf. 
Voor het doen van een donatie klik hier.
-------------------------------------------------------------------------------

De doelen welke wij onszelf gesteld hebben naast de mogelijkheid om de amateurmuziekgezelschappen een welverdiend podium te bieden, zijn:
- alle deelnemende orkesten goede faciliteiten aanbieden tijdens het evenement; 
- de muzikanten en vrijwilligers zo goed mogelijk verzorgen, door maximale gastvrijheid te tonen;
- de bewoners van ons snelgroeiende Haarlemmermeer een fantas-tisch muziekevenement aanbieden dat door zijn samenstelling en diversiteit met geen ander evenement te vergelijken is.

Een evenement dat zijn weerga niet kent en de bezoekers niet alleen veel plezier en warmte zal brengen, maar vooral zal/kan verbinden.  De  amateurmuziek en -gezelschappen zitten al te lang 'in de ver-drukking' en daar gaan wij met zijn allen wat aan doen. 


Wilt u met ons van gedachte wisselen over een partnerschap, sponsoring of het doen van een donatie, neem contact op met onze voorzitter, stuur een mailbericht naar voorzittermhm@mhem.nl, dan neemt hij z.s.m. contact met u op.
Word ook partner/sponsor van onze stichting en steun daarmee
het MH&M de komende jaren!