Programma 2021

25 september 2021 - Middag

Voor de middag staat het MHM InConcert gepland. Het 1e MHM Jeugdfestival wordt uitgesteld en staat nu gepland op zaterdag 11 juni 2022.

Het eerste MHM InConcert zal op de zaterdagmiddag
25 september plaatsvinden van 12.30 tot 17.00 uur op het Burgemeester van Stamplein in Hoofddorp-centrum.
Daar zullen vijf zittende lokale en regionale orkesten optre-den. Ook zullen een aantal marchingbands, die s' avonds op de taptoe optreden, hun streetparade op het eerder ge-noemde plein afronden. Zo ontstaat een mooie afwisseling tussen de zittende en lopende orkesten.
 
Programma:
12.00u - Dweilorkest zal een tocht maken door het winkelcentrum en eindigt op het evenemententerrein.
12.30u - Optreden Jeugd Symphonieorkest Bollenstreek
± 13.15u - aankomst Jong Trompetterkorps Alkmaar
13.30u - Optreden Aalsmeers Harmonie
± 14.15u aankomst Jong K&G
14.30u - Optreden Schiphol Jeugdorkest (Hoofddorp)
± 15.15u aankomst TTH uit Hazerswoude
15.30u - optreden Amsterdam Brass
± 16.15u aankomst Jong K&G
16.30u - Optreden Harmonie Excelsior -Hoofddorp

17.15u einde middagprogramma (MHM InConcert)

Rond 17.00u start de laatste streetparade van deze dag en wel in de wijk Floriande. Deze zal eindigen in het Winkel-centrum Floriande, waar de band nog een nummer zal spelen op het Almkerkplein. Deze wordt verzorgd door het Kamper Trompetterkorps. 


25 september 2021 - Avond


Taptoe Haarlemmermeer.
Natuurlijk hebben wij eerst gekeken naar de gasten die voor 14 juni 2020 gepland stonden. Door de extreem korte repe-titietijd, zijn zij niet allemaal in de mogelijkheid en moesten we op zoek naar mooie alternatieven, waarbij we wel ingele-verd hebben op diversiteit.  Om de mogelijke 1,5 meter-regel te kunnen garanderen, zijn wij  uitgeweken naar het sport-
complex De IJvelden die ons alle be-nodigde faciliteiten kan bieden. Om dit fantastische evenement toegankelijk te ma-ken voor een groot publiek, zal er een livestreaming plaats-

25 september 2021 - Avond (vervolg)

vinden zodat  belangstellenden in heel Nederland (en er-buiten) de activiteiten van de aanwezige toppers kunnen volgen. 
Het gaat een 'Top'-taptoe, dat is absoluut zeker. De mooiste en grootste van (noord-én zuid-) Holland in 2021. 

Voorprogramma
In het voorprogramma zullen optreden een viertal muziek-gezelschappen die voor 2020 ook al geprogrammeerd ston-den. Dit zijn
- Feestband De Rauwdouwers
Jong Trompetterkorps Alkmaar 
Harmonie Excelsior -Hoofddorp, en
- Drumfanfare TTH uit Hazerswoude
Omdat de verwachting is dat wij meer dan 1.000 gasten (muzikanten en bezoekers) gaan verwelkomen wanneer de 1,5-meter-regel opgeheven is, kunnen we de aankomst spreiden met dit voorprogramma. Vanzelfsprekend start de livestream ook om 18.00 uur, zodat de vele honderden be-langstellenden ook van dat deel kunnen mee genieten door tijdig 'in te loggen'.


Hoofdprogramma
Voor het hoofdprogramm staan 8 gastbands geprogram-meerd naast de 2 in het voorprogramma. Er zitten Neder-lands-, Europese en meerdere Wereldkampioenen in het programma. Wij zijn zeker van de komst van:
1 - Show & Marchingband K&G uit Leiden; 
2 - Jubal Drum & Bugle Corps uit Dordrecht;
3 - Marchingband DVS uit Katwijk;
4 - Jong K&G uit Leiden;
5 - Jong Jubal uit Dordrecht
6 - Jachthoorn- en trompetterkorps Edelweiss uit Heerlen;
7 - Jong Trompetterkorps Alkmaar (voorprogr.);
8 - Kamper Trompetterkorps;
9 - Drumfanfare TTH uit Hazerswoude (voorprogr.)
10 - Show-, Marching-& Concertband Flora Band Rijnsburg

Er zijn wat tickets beschikbaar voor zitplaatsen op de over-dekte (VIP-)zittribune en losse onoverdekte zitplaatsen. Op basis van de huidige Coronamaatregelen mag er uitsluitend gezeten worden door de bezoekers.
De zitplaatsen gaan 8 augustus a.s. in de verkoop. Daarvoor verwijzen we je graag naar onze specifieke taptoewebsite 'www.taptoe-haarlemmermeer.nl'. Mochten de Corona-maat-regelen voor de taptoedatum worden aangepast, dan zullen wij daarop anticiperen.