Programma 2021

Juni 2021 - Middag

Voor de middag staan het MHM Jeugdfestival en MHM InConcert gepland.

MHM Jeugdfestival
Jeugdbands komen in twee klasses en twee categoriën hun beste kunnen tonen en nemen het zo tegen elkaar op voor de beste plaatsen en de 'Grote prijs van Holland 2021'. Doel is om erachter te komen hoe de verhoudingen liggen tussen de junioren op het gebied van 'Mars' en 'Show'. Voor een aantal is het de generale repetitie voor de Nederlandse Kampioenschappen die twee weken later volgen.

 

Juni 2021 - Avond

Het is de bedoeling dat wij het voor 14 juni 2020 geplande programma op deze avond alsnog kun-nen neergezet. De Taptoe Haarlemmermeer - welke vorig jaar op het Burgemeester van Stam-plein zou plaats vinden, wordt i.v.m. de Corona-beperkende regels denk aan de 1,5 meter-regel en een maximaal aantal bezoekers, mogelijk op een afgesloten terrein gehouden. Om dit fantas-tische evenement toegankelijk te maken voor een groot publiek, zal er een streaming plaatsvinden zodat belangstellenden in binnen- en buitenland de activitieten van de aanwezige toppers toch kunnen volgen.