Programma 2021

25 september 2021 - Middag

Voor de middag staat het MHM InConcert gepland. Het 1e MHM Jeugdfestival werd eerder uitgesteld (13 juni 2021) en staat nu gepland op zaterdag 11 juni 2022.

Streetparades, 
Georganiseerd om wat muzikale vreugde in de diverse wij-ken rond het centrum te brengen na deze bizarre coronatijd en om de oudere bewoners van verpleeg- en verzorgingshui-zen een aubade te brengen, wat ze nog zo goed kennen uit het 2e deel van de 20e eeuw.
Streetparades geschrapt!
Onuitvoerbaar, onbetaalbaar.
Voor meer info hierover die vind je hier

MHM InConcert
Het open podium waarop zittende muziekamateurorkesten zich kunnen presenteren voor meer bekendheid, meer op-
tredens en ledengroei t.o. fans, familie en passanten.
MHM InConcert ook geschrapt!
De door de diverse instanties, die de gemeente adviseren, gestelde eisen zijn organisatorisch moeilijk uitvoerbaar. De extra kosten zijn nog wel te overzien. Maar het doel, de reden waarom wij MHM InConcert organiseren, wordt echt hevige schade aangedaan door de opgelegde maatregelen. 
Nu zou de afschaffing van de 1,5-meter-regel de regel een vaste zitplaats te hebben laten beëindigen. Maar wat blijft is de verplichte geblindeerde omheining en komt er het ver-plichte toegangsbewijs in combinatie met een coronatoe-gangscontrôle bij. Niet te doen! 
Achtergrond info hier


De grootste van Nederland in 2021


Taptoe Haarlemmermeer.

 

Natuurlijk hebben wij eerst gekeken naar de gastbands die voor 14 juni 2020 gepland stonden. Door de extreem kor-te repetitietijd, zijn zij niet allemaal in de mogelijkheid en moesten we op zoek naar mooie alternatieven, waarbij we
wel ingeleverd hebben op diversiteit.  Om de mogelijke 1,5
meter-regel te kunnen garanderen, zijn wij  uitgeweken naar het sportcomplex De IJvelden die ons alle benodigde facili-teiten kan bieden.

25 september 2021 - Avond 

Om dit fantastische evenement toegankelijk te maken voor een groot publiek, zal er een livestreaming plaatsvinden zodat  belangstellenden in heel Nederland (en er buiten) de activiteiten van de aanwezige toppers kunnen  volgen. Het gaat een 'Top'-taptoe worden, dat is absoluut zeker. 

DE MOOISTE van NEDERLAND dit jaar

Voorprogramma

In het voorprogramma zullen optreden een viertal muziek-gezelschappen die voor 2020 ook al geprogrammeerd ston-den.  De livestream zal rond 18.30 uur starten, zodat de vele honderden belangstellenden ook een deel kunnen mee ge-nieten door tijdig 'in te loggen'. 
In het voorprogramma: - Dweilorkest Dorst - Mijdrecht
- Harmonie Excelsior - Hoofddorp
- Damiate Band - Haarlem
- Drumfanfare TTH - Hazerswoude
Helaas zijn de Raudsdouwers afgehaakt.

Hoofdprogramma

Deze zal starten rond 19.30u. Zorg dat je op tijd aanwezig bent om niets te hoeven missen. Daarna volgt een heerlijk programma met de lekkerste muziek en wervelende shows gebracht door een negental marchingbands die tot de top van Nederland behoren. Taptoe Haarlemmermeer is daar-mee niet alleen de grootste van Nederland om 2021, maar wordt ook de meest sensationele en misschien ook wel  de mooiste. Mis hem dus niet. 
In de taptoepromo hieronder kun je lezen wie er allemaal bij zijn de 25e september. 

Offline of online
Wil je niets van de taptoe missen maar ben je niet in staat om 'live' aanwezig te zijn, volg dan de livestream. Je vindt de link op de speciale taptoe-website. Wil je het 'live' zien en voelen, bestel dan jou toegangsticket op onze specifieke taptoewebsite 'www.taptoe-haarlemmermeer.nl'
Volgens de opgelegde regels, dient IEDEREEN een toegangs-
bewijs te kunnen overleggen. Op basis van de op 25 septem- ber geldende maatregelen is een coronatoegangscontrole verplicht, waarmee de 1.5-meter-regel is komen te vervallen. Naast de gratis staanplaatsen kun je ook kiezen voor een betaalde zitplaats zowel overdekt als onoverdekt. Daarnaast is er ook een mogelijkheid vooraf gebruik te maken van een indisch buffet.