Unieke marketingtool - landelijke zichtbaarheid

WORD OOK PARTNER van onze Stichting MHM.
Tijdens de taptoe en het jeugdfestival plaatsen wij een wand aan de zijde van het speelveld tegenover de hoofdzittribune.
We doen dit om vier redenen, t.w. 
1/ om onze parners meer zichtbaarheid te geven door hen in     
     beeld te brengen voor een groot publiek, live aanwezig en via
     de livestream en het YouTube-kanaal, waar ook in Nederland;
2/ het uit het zicht nemen van de vele muzikanten- en bezoe-
    kersbewegingen (terras/fietsenstalling/promostands van de        
 deelnemende verenigingen) en de geluidswagen; 

3/ de deelnemende verenigingen de gelegenheid te bieden uit
     het zicht van het publiek de juiste formatie in te nemen en de
     laatste instructies te ontvangen;
4/ om het geheel een wat professionelere uitstraling naar pu-
     bliek en deelnemende verenigingen waaronder Nederlands-,
     Europese- en wereldkampioenen, toppers binnen hun génre,
     wanneer zij door de wand het speelveld betreden of verlaten.

Benefits partners
1-  Met een regelatief klein bedrag bent u zichtbaar door heel
     Nederland, tijdens de grootste NL-burgertaptoe van 2021 ;
2- Bent u kosteloos partner van onze stichting en u of een
    andere vertegenwoordiger van uw onderneming lid van onze
    businessclub met:
  * een maandelijkse bijeenkomst én een zestal bedrijfsbezoe-
     ken per jaar bij (middel-)grote bedrijven/instellingen, daar-
    naast als onze gast kosteloos kennis vergaren tijdens  interes-
    sante masterclass-es of geïnspireerd raken door de keynote's
  * extra zichtbaarheid als partner op onze p-website ZPHM.nl;
3- Uw betrokkenheid bij dit, voor de Haarlemmermeer, unieke
     evenement, werkt imago-verbeterend voor uw bedrijf.
     Het feit dat vooral de jeugd hier een podium krijgt en het
     evenement kosteloos bij te wonen is, draagt hieraan bij.
Marketinginvestering voor dit jaar € 175 (excl. btw). 
Meer mag ook. Donaties zijn tot 150% aftrekbaar a.g.v. het feit dat onze stichting de ANBI-status heeft.
PROMOWANDDe wand gaat bestaan uit een viertal spandoeken op aluminium
gespannen. Met in het midden een oprol
baar deel welke de
deelnemende verenigingen toe
gang verlenen tot het speelveld.
Het geheel krijgt de 
afmeting van 15m breed en 3m hoog. Be-schikbare ruimte op de wand per bedrijfsnaamuiting of logo of combinatie hiervan is minimaal 5000cm2 


Wilt u ook eens op een andere manier zichtbaar zijn voor heel Nederland tijdens een uniek evenement én de jaren erna op internet, kies dan voor onze promowand € 175,=* Wilt u het evenement financieel ondersteunen, kies dan  één van de sponsorpakketten met regionaal of landelijk bereik al vanaf
€ 250* per jaar. Bekijk ze HIER.                       
* (excl. 21% btw)