De Taptoe MdM Haarlem heeft in de huidige vorm, met twee Haarlemse bands,  vijf gastbands en de beperkte bezoekersgroep (± 2.000) eigenlijk niet heel veel toekomst. Door met de MHM een programma eromheen te bouwen, kunnen we met een aanzienlijk breder muziekaanbod, (1/) veel meer bezoekers trekken, (2/) de kans op 'kruisbestuivingen' verhogen en kunnen we door sponsorwerving voor het MHéM, (3) de MdM laten meeprofiteren, wanneer ondernemers, om wat voor reden ook, kiezen voor doneren/schenken i.p.v. sponsoring. De Taptoe MdM Haarlem beperkt zich qua programmering tot de lopende orkesten, als drum-, show- en marchingbands en drum-en pipecorps, jachthoorn-en trompetterkorpsen. MHM pakt de volledige breedte. Voorlopig wordt de Taptoe Haarlemmermeer 2020 in 2020 éénmalig aan het MHéM toegevoegd. 
Doordat de voorzitter van beide stichtingen dezelfde persoon is, kan er snel geschakeld worden en profiteert de stichting MHM, organisator van het evenement MHéM, van alle knowhow, ervaring en het netwerk van de stichting Mars der Muzikanten. 


sss

De stichting Mars der Muzikanten, voortgekomen uit de Federatie Haarlemse Muziekverenigingen heeft veel ervaring opgedaan en de nodige contacten binnen hun aandachtsgebied en daarvan kan het MHéM mee profiteren. Door de samenwerking tussen MdM en MHM, kunnen niet alleen deelnemers aan de beide taptoes mee doen, maar kunnen ook de kosten hiervan gedeeld worden, hetgeen de begrotingen van beide taptoes en de rest van het programma van het evenement ten goede komt. Hierdoor kan met beperkte budgetten meer kwaliteit aan de bezoekers van het gehele evenementen  (MHéM) geleverd worden. Meer over de Taptoe MdM Haarlem op de website:  www.mdmhaarlem.nl

Meer over de Taptoe Haarlemmermeer 2020 op de website:
www.taptoe-Haarlemmermeer.nl

MdM (Culturele ANBI-status) kent alleen donateurs.
MHM (Culturele ANBI-status in aanvraag) kent donateurs en sponsoren.