De MdM heeft in de huidige vorm, met drie Haarlemse bands,  drie gastbands en de beperkte bezoekersgroep (± 1.600) eigenlijk niet heel veel toekomst. Door de MHM eromheen te organiseren, kunnen we met een aanzienlijk breder muziekaanbod, (1/) veel meer bezoekers trekken, (2/) de kans op 'kruisbestuivingen' verhogen en kunnen we door de actieve sponsorwerving voor het MHM, (3) de MdM laten meeprofiteren, wanneer ondernemers, om wat voor reden ook, kiezen voor doneren/schenken i.p.v. 

sponsoring. De MdM kent alleen donateurs en de MHM uitslui-tend sponsoren. Het doneren aan MHM kan wel, maar levert geen vermeldingen op de website op en op dit moment nog geen af-trekpost. Wel wordt de donateur uitgenodigd voor de donateurs-avonden. Doordat de Mars der Muzikanten onderdeel uit gaat maken van het MHéM, kunnen bepaalde kosten gedeeld worden, hetgeen de begroting ten goed komt.
Website MdM:  www.marsdermuzikanten.nl