De MdM heeft in de huidige vorm, met twee Haarlemse bands,  vijf gastbands en de beperkte bezoekersgroep (± 2.000) eigenlijk niet heel veel toekomst. Door met de MHM een programma eromheen te bouwen, kunnen we met een aanzienlijk breder muziekaanbod, (1/) veel meer bezoekers trekken, (2/) de kans op 'kruisbestuivingen' verhogen en kunnen we door sponsorwerving voor het MHM, (3) de MdM laten meeprofiteren, wanneer onder-nemers, om wat voor reden ook, kiezen voor doneren/schenken i.p.v. sponsoring. De MdM beperkt zich qua programmering tot de lopende orkesten, als drum-, show- en marchingbands en drum-en pipecorps. MHM pakt de volledige breedte.

MdM heeft veel ervaring opgedaan en de nodige contacten binnen hun aandachtgebied en daarvan kan de MHM mee profiteren. Door de samenwerking tussen MdM en MHM, kunnen niet alleen optredens uitgewisseld worden, maar ook de kosten hiervan gedeeld worden, hetgeen de begrotingen van beide evenementen ten goede komt. Hierdoor kan met beperkte budgetten meer kwaliteit aan de bezoekers van de evenementen geleverd worden. 
Website MdM:  www.mdmhaarlem.nl
MdM (Culturele ANBI-status) kent alleen donateurs.
MHM heeft uitsluitend sponsoren.