Sponsoring en Donaties, van harte welkom.

Sponsoren kan in natura, financieel (algemeen pakket of specifieke onderdelen) of met een logo op onze promowand. Alle sponsoren worden automatisch en kosteloos lid van de MHM Businessclub (lees hier meer hierover). Vind hier de informatie over de promowand.   

SPONSORING 
Wat maakt sponsoring van het Muziekfestijn Haarlemmermeer & Meer interessant voor uw bedrijf?
- Zichtbaarheid. Omdat MHM InConcert in en rond de winkelcentra in hartje Hoofddorp plaats vindt, zullen uw reclame-uitingen bij de diverse podia bij heel veel mensen zichtbaar zijn. Met de taptoe en het MHM Jeugdfestival is uw logo of bedrijfsuiting zichtbaar in heel Nederland door promo's en livestream.
- Attentiewaarde. Omdat het evenement amateurmuzikanten, waaronder ook veel jeugd, een podium geeft, de diversiteit groot is en het evenement een aantal onderdelen kent die verschillende doel-groepen bedienen, zullen wij flink wat mensen bereiken.
- Marktbereik. Verschillende onderdelen live gestreamed waardoor heel Nederrland (en ook erbuiten) kosteloos kan meekijken. Een compilatie is onbeperkt te bekijken via YouTube en op DVD voor jaren. Uiteindelijk zal het MH&M-podium het 'grootste amateurpo-dium van Holland gaan worden'. 14 juni 2020 zouden meer dan 1.000 muzikanten deelnemen. Op 25 september 2021 waren er 1.240 bezoe-kers en muzikanten 'live' aanwezig en is de live-stream door bijna 10.000 mensen bezocht met een geschat bereik van rond de 16.000.   
- De cultuursector steunend. In uw marketinguitingen kunt u laten zien dat u de cultuur een warm hart toedraagt, met name onder jonge musici.

Kortom beste ondernemer of directeur laten we samenwerken om te komen tot één van de mooiste muziekavenementen van de Randstad. U biedt ons als stichtingbestuur de mogelijk onze doelen met dit evenement te bereiken en de ons zelfopgelegde
faciliteite doelen na te streven. Welke dit zijn, leest u hiernaast.


Wij hebben voor MHM InConcert (lokaal) en  de Taptoe (nationaal) en/of het MHM Jeugdfestival (nationaal), diverse sponsorpakketten samengesteld, klik hier voor een overzicht van de mogelijkheden.
Wij informeren u hier graag verder over in een persoonlijk onderhoud, wanneer gewenst.

DONATIES
Bedrijven en particulieren kunnen voor dit evenement zonder winst-oogmerk ook een donatie doen om dit mooie initiatief te steunen. Elk bedrag is van harte welkom. Vele kleintjes maken één grote. Natuurlijk zullen wij alle donateurs op enig moment in het zonnetje zetten. Namen het bestuur van de Stichting Muziekliefhebber Hollands Midden alvast hartelijk dank. 

DONATIES
Ondernemers

Dames en heren ondernemers, bij sponsoring is het sponsorbedrag  voor 100% aftrekbaar door ze op te voeren als marketingkosten. Kiest u er echter voor om een donatie/schenking te doen, dan geldt tijdelijke een hogere aftrekbaarheid. De donatie is voor 150% aftrekbaar voor IB-gerechtigden en 125% voor bedrijven die vennoot-schapsbelasting betalen op basis van onze Culturele ANBI-status. Voor het doen van een donatie klik hier.
Particulieren
Zoals hierboven aangegeven geldt voor particulieren dat donaties voor 150% aftrekbaar zijn voor de IB-belasting. Voorbeeld: Doneert
u € 500 aan onze stichting dan mag u een post 'Donaties/Giften van € 750 opvoeren op uw IB-aangifteformulier. En kan uw netto donatie dus op € 125 uitkomen, wanneer u gebruik maakt van de hoogste schijf. 
Voor het doen van een donatie klik hier.
-------------------------------------------------------------------------------

De doelen welke wij onszelf gesteld hebben naast de mogelijkheid om de amateurmuziekgezelschappen een welverdiend podium te bieden, zijn:
- alle deelnemende orkesten goede faciliteiten aanbieden tijdens het evenement; 
- de muzikanten en vrijwilligers zo goed mogelijk verzorgen, door maximale gastvrijheid te tonen;
- de bewoners van ons snelgroeiende Haarlemmermeer een fantastisch muziekevenement aanbieden dat door zijn samenstelling en diversiteit met geen ander evenement te vergelijken is.
Een evenement dat zijn weerga niet kent en de bezoekers niet alleen veel plezier en warmte zal brengen, maar vooral zal/kan verbinden.  De  amateurmuziek en -gezelschappen zitten al te lang 'in de verdrukking' en daar gaan wij met zijn allen wat aan doen.Wilt u met ons van gedachte wisselen over een sponsorschap of het doen van een donatie, stuur een mailbericht naar meerinfo@mhem
.nl dan nemen wij z.s.m. contact met u op.
Wordt u ook sponsor van Muziekfestijn Haarlemmermeer & Meer?


Sponsoren kan in natura, financieel (algemeen pakket of specifieke onderdelen) of met uw logo op onze promowand. Alle sponsoren worden automatisch en kosteloos lid van de MHM Businessclub met maan-delijkse bijeenkomsten en meer (lees hier meer hierover). Vind hier de informatie over de promowand.