Sponsorpakketten: lokaal én nationaal

De eerste vraag welke wij u graag willen stellen:
Bevind uw doelgroep zich uitsluitend in de Haarlemmermeer of ook daarbuiten (regionaal of landelijk)? Met andere woorden, wilt u zichbaar zijn voor uw bestaande klanten én nieuwe klan-ten vinden in de Haarlemmermeer of wilt u ook zichtbaar zijn voor bestaande en nieuwe klanten in de rest van Nederland? In het eerste geval kunnen wij u de Haarlemmermeerpakketten aanraden in het andere geval kunt u beter kiezen voor de Neder-landpakketten. 
Wij hebben gemeend ondersteuning op meerdere vlakken binnen het evenement in de pakketten bijeen te brengen om de zichtbaarheid voor u/uw bedrijf te maximeren. Hierbij willen wij nog wel aangeven dat het MHM Jeugdfestival een jaarlijks terugkomend (groeiend) onderdeel is, terwijl de Taptoe een meerjaren terugkomend onderdeel zal worden afhankelijk van de financieringsmogelijkheden door gemeente en sponsoren. Wanneer de mogelijkheid ontstaat dit jaarlijks te organiseren, zullen wij dat zeker doen. Uitgangspunt zal altijd blijven, dat wij nooit zullen inboeten op de kwaliteit van het programma/ deelnemende bands.    

Haarlemmermeerpakketten
Hiermee ondersteunt u het MHM InConcert dat lokale orkesten een mooi podium biedt om zich te presenteren t.b.v. meer optredens en meer leden. Omdat MHM InConcert plaats vind in hartje Hoofddorp, waar zich, naast de bezoekers van het evenement, heel veel winkelend publiek zal bevinden uit de Haarlemmermeer, is het bereik tot die regio beperkt.

Nederlandpakketten 
Hiermee steunt u het jaarlijkse MHM Jeugdfestival én/of de Taptoe Haarlemmermeer, beide met deelnemende toppers uit de marching muziekwereld uit het gehele land en door strea-ming live te zien en door de vastlegging op DVD en YouTube in heel Nederland (en erbuiten) meerdere malen te bekijken.

Vanzelfsprekend kunnen er, indien gewenst, combinaties ge-maakt worden tussen beide pakketten. HAARLEMMERMEER

Aangeboden faciliteiten MHM InConcert:
A
. Uw bedrijfsbanner op website www.mhem.nl met doorlink naar eigen website op 3 pagina's.
B. Twee rolbanners of surfflags bij hoofdpodium.
C. Reclamebord (4mx1m) voor of naast hoofdpodium (i.o.).
D. Twee rolbanners of surfflags bij ieder podium.
E. Kleine bedrijfsbanner op het gedrukte programma.
F. Programmaboekje - 1.000 ex. - gevouwen A4 tot A5 met uw bedrijfsbanner over de gehele breedte. 
G. Sponsoring optreden (tegemoetkoming onkosten orkest)
H. Ruimte aan het evenemententerrein om een promo-stand of bar of statafel met krukken te plaatsen.
I. Sponsoring van 150 consumpties t.b.v. de muzikanten   (MHM InConcert)   


Algemene sponsorpakketten
Dan bestaat nog de mogelijkheid het totale evenement te sponsoren zonder dat u van ons een tegenprestatie verlangt of laat u de keuze aan ons in de aanloop naar het evene-ment. Vanzelfsprekend zullen wij te allen tijden uw bedrijfs-banner, met doorlinking naar uw website, op onze website opnemen als dank voor uw financiële ondersteuning.

NEDERLAND

Aangeboden faciliteiten Taptoe en/of Jeugdfestival:
A. Uw bedrijfsbanner op website www.mhem.nl met doorlink naar eigen website op 3 pagina's.
K. Reclamebord (4mx1m) t.o. hoofdtribune.
L. Sponsoring van een 200 consumpties aangeboden aan de muzikanten van taptoe of jeugdfestival.
M. Prijzensponsor Jeugdfestival - bekers en herinnerings-vaantjes, eerste drie plaatsen STAR-klasse Marswedstrij-den. 
N. Prijzensponsor Jeugdfestival - bekers,  herinnerings-vaantjes en tegemoetkoming reiskosten à € 300 voor eerste drie plaatsen STAR-klasse Showwedstrijden. 
O. Prijssponsor "Grote Prijs van Holland" - Jeugdfestival
P. Sponsor van een bandoptreden tijdens de taptoe.
Q. Sponsor naborrel bestuur MHM, organisatie en bandmanagement na afloop van het evenement.
R. Bedrijfsbanner over de gehele breedte van het program-
mablad (1.000 ex./ A5)
S. Vierkante bedrijfsbanner (als op onze website) op alle advertentie-uitingen voor het MH&M off- én online.
T. Promotiestandruimte of kraam (is incl. 300x80cm)
U. 25 zitplaatsen op de overdekte hoofdtribune met koffie of thee bij ontvangst.
V. Uw logo of naamsvermelding op de sponsorwand (40hx120b)SPONSORBENEFITS (samengevat)

HAARLEMMERMEER-pakketten
- Uniek regionaal evenement door grote diversiteit

  resultaat: enorm lokaal bereik
- Unieke locatie in Hoofddorp-centrum
  resultaat: zichtbaar voor zeer groot publiek, lokaal
- Non-commercieel podium met veel jeugd
  resultaat: enorm hoge attentiewaarde
- Sponsoring 100% / donatie tot 150% aftrekbaar
  - beperte netto-investering, grote resultaten

NEDERLAND-pakketten
Uniek evenement door landelijk deelname 

  resultaat: enorm nationaal bereik
Live streamingcatie + vastlegging YouTube/Dvd
  resultaat: zichtbaar voor zeer groot publiek, landelijk
Non-commercieel podium met veel jeugd
  resultaat: enorm hoge attentiewaarde
Sponsoring 100% / donatie tot 150% aftrekbaar
  - beperte netto-investering, grote resultatenVoor de samenstelling van de diverse pakketten en de daaraan gekoppelde bedragen, klik op de betreffende button hieronder. De .pdf-dokumenten zijn na het downloaden uit te printen, indien gewenst.

Aanvullenden voorwaarden sponsorpakketten

1. De onderdelen MHM InConcert en de Taptoe Haarlemmer-meer kennen slechts één hoofdsponsor. De hoofdsponsor mag de naam en het logo van MHM InConcert of de taptoe, zonder toestemming van het bestuur gebrui-ken.
2. Voor pakketten vanaf € 1000 zijn aanvullende faciliteiten bespreekbaar. 

3. In verband met vooruit te betalen kosten, plaatsing van banners op de website en het dichten van de begroting, dienen de pakketten met een tegenwaarde van € 1000 3 maanden vóór de evenementendatum betaald te zijn. Voor de andere pakketten geldt 50% van het verschuldigde bedrag. Het restant dient vóór 15 juni betaald te zijn. 

4. Bij sponsoring in natura wordt de tegenwaarde in €’s geschat i.v.m. onze tegenprestaties en gelden de betalingseisen natuurlijk niet. Vanzelfsprekend wordt dit met de sponsor overlegt. 
5. Sponsorpakketten worden afgenomen voor de periode 1 maart tot 1 maart of
1 juni tot 1 juni van het komende of lopende jaar.
6. Sponsorovereenkomsten kunnen voor meerdere jaren worden aangegaan.

7. Door MHM aangeboden faciliteiten zijn niet overdraagbaar op derden. Incidentele uitzonderingen mogelijk in goed overleg. 
8. Indien gewenst kunnen pakketten gedurende het contractsjaar  geupgrade worden. De hiermee gemoeide financiële bijdrage door de sponsor wordt naar rato berekend.
9. Sponsorovereenkomsten met een waarde tot en met € 750 per con-tractsjaar, worden jaarlijks stilzijgend verlengd. Beëindiging kan plaats vinden door schriftelijk opzegging tot één maand voor de contractsverval-datum. Uiteraard blijven de afgesproken facilliteiten onverandert, terwijl voor nieuwe sponsoren het aantal of de omvang van de geboden faciliteit kan afnemen. 
10. Omdat de Stichting MHM btw-plichtig is, zullen de genoemde bedragen bij de diverse sponsorpakketten nog verhoogd worden met 21% btw