Commissieleden gezocht voor de commissies Jeugdfestival en Markt&Muziek


'Vele handen maken licht werk' luidt de uitdruk-king.  Dat geldt ook voor onze commissies. Daarnaast ben je als organisatie minder kwetsbaar wanneer één van de commissie-leden, door welke oorzaak ook, zijn/haar taken (tijdelijk) niet meer kan uitvoeren, wanneer de commissie wat groter is. Daarom kunnen wij altijd wel wat extra handjes gebruiken. 
Het afgelopen jaar is het unieke, grootste, gratis toegankelijke, meerdaagse, jaarlijks terugkerende evenement voor amateuror-kesten van Nederland, twee maal zo groot geworden. De komen-de editie groeit MHM Markt&Muziek van twee naar drie dagen en krijgt Nieuw Vennep de markt erbij. 
Wil je een bijdrage leveren aan dit bijzondere evenement en heb je gemiddeld 2 tot 5 uur per maand (afhankelijk van functie) hiervoor beschikbaar én ben je muziekliefhebber, stuur dan een mailbericht naar dit adres voorzitterMHM@mhem.nl om je aan te melden.
Wij nodigen je dan uit voor een voorstelrondje tijdens één van de komende commissie-overleggen.


Gezelligheid
Vanzelfsprekend organiseren we om de offline overleggen heen met een hapje en een drankje, wat extra gezelligheid. Ook be-zoeken we één maal per jaar een nationaal muziekevenement waar een aantal professionele lopende orkesten hun beste beentje voorzetten.  Voorafgaande genieten we (bestuur- en commissieleden) van een gezamenlijke maaltijd, als dank voor de inzet van alle leden door het jaar heen.  


Taakverdeling binnen Stichting MHM
Bestuur
- bepaald het beleid; 
- sluit overeenkomsten;
- verzorgd de financiering van het evenement; 
- verzorgd de belastingzaken voortspruitend uit de activiteit;
- zorgt voor verantwoording naar gemeente, fondsen en

   sponsoren.
Commissies
- uitvoering beleid;

- meedenken over en delen van mogelijk verbeteringen;
- organisatie van het evenement;
- taken in de uitvoering.
Vrijwilligers 
- extra handen op de dagen van de evenementonderdelen 


In de meeste gevallen gaat het om continuering omdat het heel veel taken de afgelopen jaren al vorm hebben gekregen.

Takenpakketten/functies binnen commissie jeugdfestival:
- Deelnemerscontacten (vastleggen, informeren ontvang korpsen)
- Jurycontacten (contact onderhouden met ...)
- Faciliteiten (wat er nodig is voor een strak evenement)
- Marketing (MH&M)*
- Bezoekerszaken (kaartverkoop en ontvangst)
- Aanvullende activiteiten (activiteiten rond optredens)

Takenpakketten/functies binnen commissie markt&muziek:
- Deelnemerscontacten (vastleggen, informeren, ontv. orkesten)
- Faciliteiten (wat er nodig is voor een strak evenement)
- Markt 
- Foodtrucks en aanvullende activiteiten

* Vanzelfsprekend kunnen sommige taken zo nodig samenge-voegd worden. Marketing geldt zowel voor het jeugdfestival als markt & muziek. Een deel van de uitingen zullen namelijk het MH&M of de Stichting MHM betreffen.