Wij danken de volgende sponsoren voor hun financiële steun aan MHM InConcert.


Wij bedanken de volgende bedrijven voor hun steun in natura m.b.t. de taptoe


Onze Stichting dankt de Gemeente Haarlemmermeer en de sponsoren voor hun financiële ondersteuning van de
Taptoe Haarlemmermeer en/of het MHM Jeugdfestival.