Geniet nog even van de beelden van het 3e MHM Jeugdfestival.
Zaterdag 22 juni 2024
Klik op het plaatje hieronder



De fotoverslag van het 3e MHM Jeugdfestival,  
bekijk hier 

De fotoverslag van het 3e Markt & Muziek Hoofddorpbekijk hier



Muziekfestijn Haarlemmermeer & Meer 2025 


5e MH&M, vier onderdelen, vier middag-en met een uitgebreid en gevarieerd pro-gramma met bijzondere optredens van uitsluitend amateurorkesten op zondag 2 juni en de zaterdagen 31 mei, 7 en 21 juni. 



4e MHM Jeugdfestival 
zaterdag 7 juni 2025

Zoals eerder aangegeven kijken we momenteel waar we ons jeugdfestival kunnen voortzetten. Door het doorlopen van de voetbalactiviteiten kunnen wij niet meer bij SV Hoofddorp te-recht. Daarom hebben wij het rondkijken naar een andere locatie hervat.
Aanvankelijk hadden wij zaterdag 14 juni in gedachte voor de volgende editie. Maar nu bekend is geworden dat de SMP/KNMO het volgende NK jeugd show en mars heeft gepland voor zater-dag 21 juni, hebben wij besloten naar zaterdag 7 juni te gaan, om de deelnemers de gelegenheid te bieden verbeteringen door te voeren voordat ze naar het NK Jeugd gaan. Dus een generale re-petitie voor een aantal jeugdkorpsen in Hoofddorp.

Vanaf de volgende editie is het avondprogramma komen te ver-vallen door gebrek aan interesse. De tribune was voor slechts 25% gevuld, zeer ongewenst voor muzikanten en organisatie.  
Nu zullen rond 16.50u de wedstrijden afgelopen zijn, dan volgt de Festival Finale, de prijsuitreiking (18.00u) en Le Grande Finale. Ook voor de komende editie geldt een maximum van 16 deelne-mers voor de presentatie-en wedstrijdonderdelen samen. 

Aanmelden kan hier.  
Voor meer informatie, klik hier

4e editie Markt & Muziek Hoofddorp:
zondag 1 juni 2025  

Als gevolg van een negatief resultaat afgelopen juni, gaan we ko-
mende editie terug naar de zondag, zoals in 2023. Dan keert ook het Pokemonplein terug in Hoofddorp, de verenigingenmarkt niet. Op zondag dus de jaarmarkt en de zittende en concerteren-de orkesten op het Burgemeester van Stamplein. 
Inmiddels heb-ben zich alweer zes orkesten aangemeld voor het 4e MHM Markt & Muziek 2025 t.w.:

Felison Brass, Big Band Bennebroek, Nic's Bigband, Harmonie Excelsior, Harmonie Eensgezind en Bigband Alkmaar.


2e editie Haarlemmermeers BDOfestival:
zaterdag 31 mei 2025

In tegenstelling tot de eerste editie zal het BDO-festival op het Burgemeester van Stamplein én op een tweede podium (plein 2) buiten plaatsvinden. Extra optredens vinden plaats verspreid over het winkelgebied. Meer info hier.
Aanmelden kan hier.


2e MHM Markt & Muziek Nieuw Vennep 
Tijdens een gesprek met de oranje- en de ondernemersvereni-ging en de dorpsraad is gesproken over een 2e MHM Markt & Muziek Nieuw Vennep. Helaas viel de verlangde datum (22 juni) gelijk met het 3e MHM Jeugdfestival. De 2e editie staat nu voor-lopig gepand voor 21 juni 2025. 
Tijdens allerlei bruisende acti-
viteiten op de tweede zaterdag van de Venneper 
Feestweek. 

Aanmelden voor een promo-optreden, kan hier.