wegens succes geprolongeerd
 HAARLEMMERMEERS BLAASKAPPELLEN en
DWEILORKESTEN-FESTIVAL (BDO-festival)


We breiden uit  naar twee podia in en nabij het grote win-kelcentrum. Ook blijft de mogelijkheid een extra optreden (of misschien wel twee) betaald te verzorgen. 
De 2024-juryleden Ronald Arkesteijn, Arjan van Tintelen en André Kastelein, waren zo enthousiast, dat zij hun me-dewerking voor de 2025-editie hebben toegezegd. Daniel Follman, die moest afzeggen vanwege familieomstandig-heden, is de volgend keer ook 'van de partij'.  
De publieksjury wordt later bekend gemaakt.


Wat wij kunnen aanbieden: 
*  een mooi podium in het centrum van Hoofddorp.
    A. Grote podium Burgemeester van Stamplein
        - Bekers voor de beste drie + € 400 voor de winnaar van de
           titel "FeestTopper van de Haarlemmermeer";
     B. Podium plein 2 
         - Publieksprijs 

*   een betaald extra optreden, duur 30 minuten. 
     C. Rondgang door het grote winkelcentrum. 
Vergoeding € 200.   
         en/of
     D. O
p locatie in of rond het winkelcentrum. Vergoeding € 150.
*  een ruime onkostenvergoeding (i.v.m. reis-en parkeerkosten);
*
  minimaal twee consumpties per deelnemende muzikant;
  
Kortom een hele gezellige middag rond de horeca/foodtrucks in het centrum van Hoofddorp met mogelijk minimaal tien deelne-mers uit het hele land en een grote groep fans en toeschouwers. Zaterdag 31 mei 2025 v.a. 13.30 uur in Hoofddorp


"FeestTopper van de Haarlemmermeer 2025".

Durven jullie de strijd aan te gaan met andere dweilorkesten van ergens uit Nederland, om onder het toeziend oog van een pro-fessionele jury alles te geven en zo het maximale eruit te halen

voor het behalen van deze welbegeerde titel, beker en € 400. 
Maximaal 15 deelnemers. Duur optreden: 25 minuten. 
Meld jouw orkest vandaag nog aan.  (Zie criteria hieronder).

"Publieksprijs"

Maar er is ook een Publieksprijs te winnen. Op een tweede po-dium (plein 2) elders in het winkelcentrum, zal een zeskoppige publieksjury bepalen wie er met deze bijzondere prijs naar huis gaat. Niet gehinderd door een zeer geoefend muzikaal oor, zul-len zij  beoordelen op het entertaimentgehalte:
show, muziekkeuze en meezingmogelijkheden. De leukste dweilorkesten, komen ook naar het westen!FeestTopper van de Haarlemmermeer 2024: De DrumGabbers


FeestTopper van de Haarlemmermeer 2025
Per onderdeel kunnen maximaal 50 punten gegeven worden ofwel 10 punten per item, met een maximum van 200 punten.
Criteria waarop de orkesten beoordeeld worden door de vierkoppige deskundige jury, zijn:

De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen voor de 2025-editie.


Deelnemers aan het MHM Markt & Muziek Hoofddorp 2024, waaronder het BDO-festival. De Drumgabbers, De Blaasbalgen, De Schuimkragen, BOOH, Nu je er toch band, Klijn Orkest, Partyband Leiden, Keine Ahnung en Nooit op tied.