Grootste muziekevenement voor jeugdkorpsen in Nederland
"Uniek en verfrissend"
met op 22 juni a.s. ook de
Nederlandse Kampioenschappen Jeugd 'mars' én 'show'


Voor meer deelnemersinformatie, de links naar de wedstrijdreglementen
en het  aanmeldingsformulier 2024,

klik op onderstaande button.Inleiding
MHM Jeugdfestival bouwt aan een eigen identiteit, kijkt naar de behoeftes in de markt van de marchingjeugdbands, speelt daarop in en opereert volkomen onafhankelijk in deze  zelfde markt. Het zal in Juni van ieder jaar plaatsvinden en biedt Nederlandse jeugdbands de mogelijkheid om een professionele beoordeling te krijgen in vier klassen, om op deze manier 'verbeterpunten' bloot te leggen. Wel maken wij v
oor de beoordelingen van de optredens m.i.v. 2024 gebruik van de expertise van bij KNMO-aangesloten juryleden en de technische faciliteiten welke de KNMO kan bieden m.b.t. de door de juryleden vast te leggen commentaren/beoordelingen. Voor de wedstijdklassen geldt voortaan het reglement van de  KNMO. STARklasse heet voortaan Juniorklasse.

Door de locatieperikelen waarmee niet alleen wij maar ook de SMP te maken kreeg, zullen éénmalig de door de KNMO-SMP georganiseerde Nederlandse Kampioenschappen Jeugd mars en show onderdeel uitmaken van het MHM Jeugdfestival 2024. Dit betekent dat de Kids- en Juniorklasse de komende editie niet on-der auspiciën van MHM zullen staan, maar onder de verantwoor-delijkheid van SMP (KNMO), met het gevolg dat jeugdkorpsen zich voor genoemde wedstrijdklassen dienen in te  schrijven bij SMP (smp-nederland.nl).
In de presentatieklassen StartUp-en RunnersUpklasse, ook wel festivalklassen genoemd, waarin de jeugdkorpsen zich aan elkaar en het aanwezige publiek kunnen presenteren worden zij door een professionele jury beoordeeld. Geen eindcijfer, geen ranking. 
De StartUpklasse kent alleen het onderdeel show terwijl de
RunnersUpklasse m.i.v. 2024 ook het onderdeel mars  kent. Aanmelden voor deelname in deze klassen kan gewoon bij ons (MHM).


Jurering
Er bereikte ons wat commentaar over het feit dat sommigen wat moeite hadden met het vergelijken van het cijfer dat zij bij ons kregen en die ze twee weken later kregen tijdens het NK Jeugd van de KNMO. Voor ons één van de redenen ons team te ontzorgen door de jurering uit te besteden aan de KNMO die met een eigen team en een modern vastleggingssysteem ons jeugdfestival van dienst kan zijn, zonder dat wij onze eigen identiteit verliezen. 

Beoordelingsverwerking.
Voor de overdracht van de adviezen van de jury naar de deel-nemers, verdwijnen de voicerecorders, PC en USB-sticks en komen iPads en een server, waar de deelnemers binnen enkele minuten na hun optreden, hun beoordeling kunnen downloaden. Een enorme stap vooruit dus.


Bekijk hier de promo 2023 met beelden uit 2022 of de compilatie van de middagoptredens 2023 hier.PROGRAMMA MHM Jeugdfestival (planning) 2024

09.30 uur: ontvangst MHM-team (bestuur, commissieleden en vrijwilligers)
10.00 uur: ontvangst juryleden
11.00 uur: de eerste deelnemers arriveren
11.45 uur: start (voor-)programma 
12.00 uur: aanvang presentatieoptredens StartUp-en RunnersUplasse 
                 en Nederlandse Kampioenschappen Kids-en Juniorklasse 'Mars'
14.30 uur: uitreiking herinneringsbokaal StartUp-en RunnersUpklasse 
                 en "Publieksprijs" RunnersUp-klasse.
                 Tevens jurybreak met twee demonstratie-optredens
15.00 uur: Vervolg wedstrijden in de Kids- en Juniorklasse 'Mars' en 'Show'. 
± 17.30u. :  Prijsuitreiking Kids- en Juniorklasse 'Mars' en 'Show' door SMP.
                  Premiéreprijs en Grote Prijs van Holland door MHM.
                  Opening Festival Finale met een aantal seniorenbands (toppers)

                  uit heel Nederland, een internationale mysteryguest en de
                  winnaar van de Grote Prijs van Holland '23, Jong Pasveerkorps
                  Leeuwarden.
                  Aanvang 5-minuten onderhoud met de juryleden Juniorklasse.
± 20.30u. :
Le Grand Finale.


Toegang GRATIS. Betaalde zitplaatsen 
Bestel
hier kaarten voor de overdekte zittribune. Kaarten zijn geldig vanaf 11.45u en worden omgeruild voor een festivalbandje, waardoor u zich vrijelijk over het evenemententerrein kunt bewegen. Iedereen met een polsbandje mag zijn/haar stem uitbrengen voor de Publieks-prijs 2024 die wordt toegekend in de RunnersUp
klasse Show. 
Vanaf de komende editie zijn er middag, avond en passpartout kaarten te koop. De middagkaarten gelden van 11.45u tot 17.30u.
De avondkaarten vanaf 17.30u. De passpartour van 11.45 tot 21.00u.
Zitplaatsen kosten v.a. € 5,00.Publieksprijs / Premiéreprijs
De aanwezige bezoekers op de zittribune stemmen, na de optre-dens in de RunnersUpklasse Show om te bepalen met welk jeugdkorps de begeerde Publieksprijs mee naar huis gaat.  

Met ingang v
an de 3e editie wordt er een extra prijs uitgereikt in de Juniorklasse show. Aan de jeugdband, die haar show voor het eerst op het MHM Jeugdfestival presenteert, met de hoogste ran-king, wordt de Premiéreprijs uitgereikt, als aanmoedigingsprijs tot vernieuwing.MHM Jeugdfestival 11 juni 2022

Winnaar 'Grote Prijs van Holland 2022 én 2023 
1e plaats STARklasse Show: Jong PasveerONZE DOELEN:   Het idee achter ons MHM Jeugdfestival

1. Wij willen de jeugdkorpsen een mooi podium bieden waarop zij zich niet alleen aan de Haarlemmermeerse bevolking, maar ook aan elkaar kunnen presenteren. Belangrijk is dat iedere muziekvereniging het maxi-male uit haar optredens kan halen. Om te toetsen of het nog beter kan, wordt een deskundige, onafhankelijke jury om hun oordeel gevraagd;

Voor meer deelnemersinformatie, de links naar de wedstrijd- reglementen en het aanmeldingsformulier 2024, klik op on-derstaande button.

2.  Wij willen de regionale jeugd graag laten zien hoe leuk het is samen muziek te maken en mooie shows neer te zetten. Ook willen we hiermee het beeld, wat zij mogelijk hebben als gevolg van de 'fanfare' in de TV-spot, wegnemen. Daarom nemen wij als organisatie het grootste deel van de reiskosten voor onze rekening voor  jeugdkorpsen die van wat verder moeten komen (TVR, >50 km enkele reis);
3. Jeugdkorpsen vinden het vaak leuk om zich op enig moment te meten aan andere jeugdkorpsen. Dat kan binnen de Juniorklasse van ons festival;
4.
 De jeugd te laten zien dat het bereiken van de leeftijd van 18 jaar niet het einde hoeft te zijn van hun muziekcarriëre. Om een beeld te krijgen omtrent "maar wat erna" , nodigen wij voor de Festival Finale succesvolle seniorenbands uit, uit uiteenlopende genres om op te komen treden, om zo de verschillende mogelijkheden te tonen. Korpsen die hun sporen ver-diend hebben en door heel Nederland optreden en daarbuiten, soms zelfs tijdens meerdaagse trips. 

5. Ons einddoel
Met het MHM Jeugdproject willen wij uiteindelijk op termijn, in samenwer-king met enkele lokale partners, een jeugdkorps samenstellen in Hoofd-dorp voor de Haarlemmermeer en omgeving. 


Enkele reacties van deelnemers aan het 
2e MHM Jeugdfestival (2023):

Wij hebben genoten van het optreden en van het festival.
   (Jong Excelsior)
We hebben het evenement als enorm leuk ervaren. Top
  organisatie  ook, complimenten!

   (Showband Jong Holland junioren)
Ontzettend bedankt voor het organiseren van dit geweldige
   fes
tival: wat was het een feest en wat hebben onze leden en
   supporters  genoten. Het was voor ons de 1e keer maar zeker niet
   de laatste.
 
   (Jong Vijos)

Complimenten (aan iedereen binnen jullie organisatie) voor    
   wederom een goed georganiseerd evenement.
   Het mooie weer maakte het extra mooi 🌞🌞🌞
   Wat fijn dat jullie ons hebben kunnen ophalen. Dat scheelt
   enorm in de kosten. 
   
(Jong Pasveer)
 
* Onze jeugd heeft erg genoten van jullie festival in Hoofddorp.
   Alles 
was mooi geregeld. De locatie was echt top! We zijn tevre-
   den huiswaarts gekeerd met een erg mooi resultaat. Hier kunnen
   we trots op zijn. 
 

   (Jong Bicycle Showband Crescendo)

Locatie / Accomodatie 
In 2024 organiseren wij het festival nog één keer op dezelfde goed bereikbare locatie (auto/OV) als de eerdere MHM Jeugd-festival 2022 en 2023 en de Taptoe Haarlemmermeer 2021, met een toereikende accomodatie, met voldoende parkeerruimte en kleedruimte voor alle deelnemende verenigingen en een net en schoon uitgiftepunt voor drankjes, broodjes en snacks.Winnaar Publieksprijs 2023 in RunnersUpklasse Show 
Jong Kamper Trompetter Korps


Niet in de gelegenheid geweest om het jeugdfestival te bezoeken? 
Klik dan hier om het evenement terug te kijken.De uitslagen van het NK Jeugd 2023 in Huizen op zaterdag 24 juni 2023 georganiseerd door de SMP (/KNMO) was:
SHOW

1.
 Jong Pasveer - Leeuwarden       - 85,75 pnt
2. Jong DVS - Katwijk                      - 82,21 pnt

3. Jong Flora Band - Rijnsburg      - 80,21 pnt
4. Jong Advendo - Sneek               - 79,17 pnt
5. Jong Jubal - Dordrecht
6. Jong Rijnmond - Sliedrecht
7. Jong Beatrix - Hilversum
MARS
1. Jong Floraband - Rijnsburg
2. Jong DVS - Katwijk
3. Jeugdband Adest Musica - Sassenheim


KNMO / SMP Nederlands Kampioenschap 2022
Tijdens het NK Jeugd 2022 voor jeugdbands in Dordrecht op zaterdag 24 juni 2022 was het 'stuivertje wisselen'.
Uitslag: 
1. Jong Advendo - Sneek
              2. Jong Pasveer - Leeuwarden
              3. Jong Jubal - Dordrecht

WERELD MUZIEK CONCOURS 2022
Vervolgens waren er in Juli het WMC in Kerkrade showwed-strijden, waar Jong Pasveer en Jong Advendo als enige tegen elkaar streden.
Uitslag Jeugddivision:  
1. Jong Pasveer 
                                       2. Jong Advendo 
In 2022 mogelijk gemaakt door: