Deelnemersinfo
Natuurlijke draait het allemaal om de deelnemers en hun optredens al dan niet in wedstrijdverband. Maar ook om de optredens heen willen we dat de deelnemers en bezoekers zich goed vermaken en daarom wordt er gewerkt aan het organiseren van allerlei activiteiten rond de optredens. Door een groei van het aantal deelnemers t.o.v. 2022, zal het programma ook langer duren.

PROGRAMMA en WEDSTRIJDSCHEMA*

11.00 uur: ontvangst MHM-team
11.30 uur: ontvangst juryleden
12.00 uur: start (voor-)programma
12.30 uur: aanvang presentatie- en wedstrijdoptredens Kids-en
                 Runners-Upklasse Show en STARklasse Mars én Show.

18.00 uur: Festival Finale met prijsuitreiking 

* wijzigingen voorbehouden tot 10 dagen vóór aanvang van het festival .Het minimum aantal deelnemers voor het organiseren van dit bijzon-dere evenement is acht. Aangemeld hebben zich inmiddels:
- Jong Pasveer
- Leeuwarden
- Jong Trompetterkorps Alkmaar
- Alkmaar

Interesse is er getoond door
- het
jeugdkorps Showband Urk


Let op! Het aanmeldmoment is bepalend voor de geldende TVR-regeling, waarvan de deelnemer gebruik kan maken.
Meld jullie daarom nu al aan voor 10 juni 2023.


In 2023 zal ons vakkundig juryteam naar zes juryleden uitgebreid worden. In 2022 bestond de jury uit de volgende jury-leden: 
Sandra van Luijtenaar (Vz) - Music overall,
Jelle Roeper - Music percussion,
Simon Kleinjan - Music brass 
Maikel Meulema - Visual  


DVD vastlegging
Alle optredens worden opgenomen. Deelnemers kunnen hun volledige optreden terug zien op de DVD welke wij hen te koop aanbieden.
Tegen betaling van € 25 kunnen wij als aanvulling op het adviesrapport, zorgen dat jullie een video van jullie optreden op DVD geleverd krijgen om één en ander terug te kijken en waar nodig verbeteringen aan te brengen in show of exercitie.  Deze complete opnames worden exclusief voor jullie gemaakt en nooit als volledig optreden door ons gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om enkele minuten (3/4 min. per optreden) te gebrui-ken voor de compilatie welke voor ons gemaakt wordt van het jeugdfes-tival en die later op YouTube te bekijken zal zijn.    

Deelname is kosteloos
Wij als organisatie streven er naar deelname zolang mogelijk kosteloos te houden de komende jaren. En laten de vervoerskosten geen belemmering zijn om deel te nemen. Voor de RunnersUp-en STAR-klasse kennen wij v.a. 50 kilometer enkele reis woonplaats deelnemer naar Hoofddorp, een Tegemoetkoming-Vervoerskosten-Regeling . Voor meer informatie hierover, klik hier. 
Vanzelfsprekend bieden wij alle muzikantjes iets te drinken aan en wanneer er ruimte is, wellicht nog meer.


Belangrijkste aanpassingen in 2023 ten opzichte van 2022:
- deelname mogelijk voor muzikanten tot en met 17 jaar;
- mogelijkheid 'buiten mededinging' mee te doen met adviesrapport;
- zeskoppige jury i.p.v. vierkoppig;

- prijsuitreiking tijdens de Festival Finale;
- publieksjury stemmen 'Publieksprijs' uitsluitend offline;
- aanvullend programma rond de optredens voor de jeugd.


Winnaar 'Grote Prijs van Holland 2022: Jong Pasveer


Klasse indeling richtlijn
Misschien kunnen wij met deze richtlijnen de keuze vereenvoudigen. 
- Kids-klasse:
   Voor de allerkleinsten of beginners (5-10 jaar/presentatie-optreden) 

- RunnersUp-klasse: (show)
   Voor muziekverenigingen met veel nieuwe leden of die geen of nauwe-
   lijks ervaring hebben met het deelnemen aan een 'wedstrijd'
   (tot 18 jaar/presentatie-optreden)
 - STAR-klasse: (show/mars)
    Voor de meer gevorderde jeugbands die een stuk 
competitie niet schu-
    wen (tot 18 jaar/wedstrijd met ranking). 
    Deelnemers 'mars' kunnen ook buiten mededinging meedoen.
    (tot 18 jaar/presentatie-optreden)
     


Meld jouw vereniging aan voor het 2e MHM Jeugdfestival. 


Prijzen 2023


Winnaar Publieksprijs 2022: Jong Takostu


Publiekprijs 
In tegenstelling tot 2022 kunnen de publieksjuryleden, die uiteindelijk bepalen welke deelnemer in de RunnersUp-klasse show er met de  'Publieksprijs 2023' vandoor gaat, niet op afstand meekijken. Alleen be-zoekers die het evenement live bezoeken, kunnen hun stem uitbrengen.GENERALE REPETITIE

Nationale Kampioenschappen jeugdbands (SWP/KNMO)
Voor de jeugdbands die twee weken later zullen deelnemen aan
dit kampioenschap, zou ons festival een mooie generale kunnen
zijn waarbij de laatste verbeterenpunten vastgesteld kunnen
worden en nog doorgevoerd kunnen worden voor het NK. Heb je nog vragen, schroom niet om ons te mailen. Mail naar Jeugdfestival@mhem.nl.  Wij zullen dan, a.s.a.p. jouw vragen beantwoorden. 
Of bel met Ed (Voorzitter MHM) 06-55750914 (voorkeur) of Yvonne, (commissievoorzitster MHM Jeugdfestival) 06-51784027.


LATEN WE ER SAMEN EEN MOOI FEEST/FESTIVAL VAN MAKEN DE KOMENDE JAREN. 


Vanwege de zomerse temperaturen mochten de deelnemers op de onderdelen 'mars' en 'show' in gepaste kleding aantreden voor de prijsuitreiking.