Meer deelnemersinfo
Aanmelden voor  2023 is inmiddels mogelijk. 
Voor 2023 is de 'Mars' in de RunnersUpklasse nog niet ingepland.


Naast de eerder bevestigde deelnemers, hebben ook deze jeugdbands in-teresse getoond: Jong Flora Band - Rijnsburg  én Jong Irene - Ede


PROGRAMMA en WEDSTRIJDSCHEMA*


11.30 uur: ontvangst MHM-team en juryleden
12.30 uur: aanvang presentatie- en wedstrijdoptredens Kids- en Runners-Upklasse Show en STARklasse Mars én Show.
18.00 uur: Festival Finale met prijsuitreiking 

* wijzigingen voorbehouden tot 10 dagen vóór aanvang van het festival .


De vakkundige jury bestaat uit de volgende jury-leden: 
Sandra van Luijtenaar (Vz) - Music overall,
Jelle Roeper - Music percussion,
Simon Kleinjan - Music brass 
Maikel Meulema - Visual 


DVD vastlegging
Tegen betaling van € 25 kunnen wij als aanvulling op het adviesrapport, zorgen dat jullie een video van jullie optreden op DVD geleverd krijgen om één en ander terug te kijken en waar nodig verbeteringen aan te brengen in show of exercitie.  Deze opnames worden exclusief voor jullie gemaakt en nooit als volledig optreden door ons gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om enkele minuten (2/3 min.) te gebruiken voor de compilatie welke voor ons gemaakt wordt van het jeugdfestival en die zowel op DVD/ Blue Ray als op YouTube beschikbaar zal zijn.    


Het programma zoals dat voor 2022 gold, zal in de jaren erna worden doorgetrokken. Let op! Het aanmeldmoment is bepalend voor de geldende TVR-regeling, waarvan de deelnemer gebruik kan maken.
Meld jullie daarom nu al aan voor 2023.

Klasse indeling richtlijn
Misschien kunnen wij met deze richtlijnen de keuze vereenvoudigen. 
- Kids-klasse:
   Voor de allerkleinsten of beginners (5-10 jaar / presentatie-optreden) 

- RunnersUp-klasse:
   Voor muziekverenigingen met veel nieuwe leden of net de nieuwe show
   afhebben of die geen of nauwelijks ervaring hebben met het deelnemen
   aan een 'wedstrijd' (tot 17 jaar / presentatie-optreden)
 - STAR-klasse:
    Voor de meer gevorderde jeugbands die een stuk 
competitie niet schu-
    wen (tot 17 jaar / ranking). 


Deelname is kosteloos

Wij als organisatie streven er naar deelname zolang mogelijk kosteloos te houden de komende jaren. En laten de vervoerskosten geen belemmering zijn om deel te nemen. Voor de RunnersUp-(Show) en STAR-klasse (Show én Mars), kennen wij, v.a. 50 kilometer enkele reis woonplaats deelnemer naar Hoofddorp, een Tegemoetkoming-Vervoerskosten-Regeling  (TVR-3 geldig tot 1 september 2022). Voor meer informatie hierover, klik hier. 
Vanzelfsprekend bieden wij alle muzikantjes iets te drinken aan en wel-licht nog meer.


Prijzen 2022
Kids-klasse

* herinneringsbokaal

RunnersUp-klasse (show)
* herinneringsbokaal
* publieksprijs
* uitnodiging optreden Festival Finale (afsluitende mini-taptoe)

STAR-klasse (mars)
* herinneringsbokaal
* beker voor de eerste plaats 

 
STAR-klasse (show)
* herinneringsbokaal
* beker voor de eerste drie plaatsen (bij min. deelname: 5 bands)  
* Nr.1 is tevens winnaar van de 'De Grote Prijs van Holland' en ont-
   vangt, een mooi geldbedrag van minimaal € 1000 t.b.v. hun instru-
   menten-of uniformenfonds + een wisselbeker.
   (behoud beker na 5 maal winnen) 
* Uitnodiging optreden in de Festival Finale na de wedstrijden. 
* Uitnodiging voor één betaald optreden tijdens de Festival Finale van
    volgende jaar (2023). 


Live Stream
Wij gaan een deel van het jeugdfestival live streamen. Deze begint vlak voordat de deelnemers in RunnersUpklasse hun presentatieoptreden ge-ven. Zo kunnen we de 100 publieksjuryleden bereiken die gaan bepalen wie er met de 'Publieksprijs' vandoor gaat. De live stream loopt daarna door tot het einde van de Festival Finale. Willen jullie uitkomend in de STARklasse op het onderdeel 'Show' niet in de live stream vallen, dan is het belangrijk dat jullie optreden vóór de RunnersUpklasse plaats vind. Geef aan wat jullie willen.


Heb je nog vragen, schroom niet om ons te mailen.
Mail naar 
Jeugdfestival@mhem.nl.  Wij zullen dan, a.s.a.p. jouw
vragen beantwoorden. Of bel met Ed (Voorzitter MHM) 06-55750914
of Yvonne, (commissievz. MHM Jeugdfestival) 06-51784027.
LATEN WE ER SAMEN EEN MOOI FEEST/FESTIVAL VAN MAKEN DE KOMENDE JAREN. 


Meer info over de doneeractie en de gelden die daarmee geworven worden
Het oorspronkelijke idee was om de deelnemers in de STARklasse show extra te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en ze daarvoor een mooi bedrag in het vooruitzicht te stellen voor hun instrumenten- en uniformen-kas, om ledengroei verder mogelijk te maken. Daarvoor werd een motivatie prijs gehangen aan de De Grote Prijs van Holland. Echter hebben alle verenigingen met flinke tekorten te maken en heeft ons bestuur op aangeven van de commissie Jeugdfestival besloten tot de volgende verdeling:  
- 30% van de opbrengst gaat naar de nr. 1 in de STARklasse Show* 
- 20% naar de winnaar in de RunnersUp-klasse show (winnaar van de publieksprijs). 
- 50% verdeeld over alle andere deelnemers in de Kids-, RunnersUp- én STARklasse.