Tegemoetkoming vervoerkosten regeling (TVR)

Om de drempel te verlagen voor verenigingen die graag willen deelnemen aan ons nationaal jeugdfestival maar wat verder van de regio Hollands Midden actief zijn, hebben wij de TVR in het leven geroepen waarmee wij graag de jeugdbands die deelnemen in de STARklas-se 'show' en 'mars' en RunnersUpklasse 'show', tege-moet komen in hun reiskosten. Als stichting zullen wij fondsen werven om de TVR ten uitvoer te kunnen bren-gen. Zie de tabel voor de tegemoetkomingen.  De rege-ling is onlangs aangepast a.g.v. de snel stijgende bus-kosten (zowel arbeid als brandstof).

De volgende voorwaarden zijn van kracht:
1/ voor het bepalen van de afstand enkele reis kiezen we de kortste afstand van jullie woonplaats naar Hoofddorp aangegeven op www.viamichelin.nl/Routes 
2/ Wanneer wij het busvervoer regelen en het enigzins mogelijk is, maken we combinaties, waarbij meerdere jeugdbands in een bus worden samengebracht, om voor onze stichting de kosten te beperken. Uit ervarin-gen weten we inmiddels dat de muzikantjes dat als zeer bijzonder ervaren en veel lol met elkaar hebben.


Enkele voorbeelden van afstanden tot Hoofddorp (www.Viamichelin.nl):
- Leeuwarden - 150 km               - Kampen - 113 km
- Ede - 101 km                              - Dordrecht - 78 km
- Katwijk - 26 km                         - Empel (NB) - 107 km
- Wezep (G) - 120 km                   - Amersfoort - 74 km
- Gendt (G) - 136 km                    - Urk - 103 km
- Bussum - 50 km                         - Hilversum - 49 km 
- Opende (Gr) - 178 km                - Sneek - 137 km 
- Zwijndrecht - 76 km                  - IJsselmuiden 123 km
- Delft - 50 kmDe TVR blijft de komende jaren van kracht. Hij kan tussentijds inhoudelijk door ons aangepast worden i.v.m. stijgende buskosten en afgestemd op vraag en aanbod. 


TVR-5geldt voor aanmeldingen die wij na 1 maart 2023 ontvangen. 
Het Jeugdfestival 2023 is vol dus dat betreft aanmeldingen voor 8-6-2024.
Voor deelnemers RunnersUpklasse Show en STARklasse Show en Mars


TVR-4 geldt voor aanmeldingen die wij vóór 1 maart 2023 hebben ontvangen.