Steun Stichting MHM in het behalen van haar doelstellingen en vergroot
tegelijkertijd de zichtbaarheid van uw bedrijf regionaal en/of nationaal. 


Vindt u het net zo belangrijk als wij, om kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar met
elkaar te verbinden ongeacht afkomst, religie of financiële achtergrond en ze zo no-
dig uit hun isolement te halen, ze te leren socializen en ze een zinvol doel te bieden.
We bieden ze een instrument aan en leren hen deze te bespelen. Vervolgens leren ze samen te spelen met leef-
tijdgenoten, niet alleen op muzikaal gebied maar ook voor spel en sportactiviteiten. Een goede conditie en een
juist lichaamsgewicht helpen mee om bepaalde resultaten te bereiken en wellicht kunnen we ze thuis zo achter
de spelcomputer vandaan krijgen
. We stellen ons project open voor IEDER kind (inclusie) en gaan er voor zorgen
 
dat de ouders niet met allerlei uitgaven, i.v.m. deelname aan ons project, geconfronteerd worden. Steun ons MHM Jeugdproject, wordt ook MHM-Partner. 

Lees hier meer over dit unieke project


Heeft u geen affiniteit met de (Hoofddorpse) jeugd, maar wel met muziek, help dan mee het MH&M,
waarvan duizenden muzikanten en muziekliefhebbende bezoekers 
door het gehele land al hebben
genoten en de komende edities, zullen genieten, te continueren in een muzieklandschap waarin de laatste decennia al zoveel is opgehouden te bestaan om diverse en uitlopende redenen. 


Muziekfestijn Haarlemmermeer & Meer
het grootste, meerdaagse, gratis toegankelijke, jaarlijks terugke-
rende muziekevenement voor amateurorkesten van Nederland. 


Wordt sponsor van stichting MHM of wandsponsor bij het MHM Jeugdfestival!


Wandsponsoren plaatsen een reclamebord of hun bedrijfslogo op onze decorwand (meer info) v.a. € 150 per editie. 

Sponsors steunen ons in natura of financieel. In beide gevallen bieden we meer zichtbaarheid als tegenprestatie, d.m.v. een algemeen pakket, een samengesteld pakket of een VIP-pakket (v.a. € 5.000). De laatste wordt samengesteld op basis van de wensen van de sponsor, waarbij deze zijn/haar naam mag verbinden aan de Fanfare Festival of de Festival Finale.


Wat maakt het zich verbinden aan Stichting MHM voor partners (MuziekBSO) en sponsoren (MHM Jeugdfestival) zo interessant?

Zichtbaarheid / marktbereik.
* Landelijk. 
De deelnemers aan het MHM Jeugdfestival komen uit heel Nederland, dat geldt ook voor veel bezoe-kers. De promo's welke via website en social media ver-spreidt worden, zijn in heel Nederland zichtbaar en dat geldt ook voor de compilatie op YouTube. Ook veel pro-grammaboekjes gaan als verzamelobject het gehele land door. 
Met de live-stream in 2021, hebben wij naar schatting 15.000 tot 18.000 mensen door het gehele land bereikt.

* Regionaal  Omdat MHM Markt+Muziek in en rond de winkelcentra in het centrum van Hoofddorp en Nieuw Vennep plaats vindt, zullen uw reclame-uitingen voor en rond het podium bij heel veel mensen zichtbaar zijn. 
Naast veel bezoekers uit de Haarlemmermeer, wordt Hoofddorp Winkelstad en onze markt ook door bewoners uit de regio Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam-West, Haarlem en de Haarlemmerliede bezocht.

ONZE DOELEN
De doelen welke wij onszelf gesteld hebben:  

- muziek maken en samen spelen stimuleren onder de jeugd,
   via het MHM Jeugdproject en nationale MHM Jeugdfestival;
- amateur muziekgezelschappen een prachtig podium aanbie-
  den t.b.v. meer optredens, meer bekendheid en ledengroei;
- maximale zichtbaarheid 
genereren voor onze partners 
goede faciliteiten aanbieden aan de deelnemers die vanuit
   het gehele land komen; 
maximale gastvrijheid door muzikanten, begeleiding en onze
   vrijwilligers zo goed mogelijk te verzorgen; 

- onze bezoekers komende vanuit heel Nederland en vooral de
   bewoners van ons snelgroeiende Haarlemmermeer, een
   fantastisch muziekevenement 
aan te kunnen bieden;
- een voor Nederland uniek evenement neerzetten dat zijn
   weerga niet kent en de muzikanten en bezoekers niet alleen
   veel plezier en warmte zal brengen, maar vooral ook voor 
   verbinding gaat zorgen;  


Natuurlijk kunnen we niet zonder steun van het bedrijfsleven als aanvulling op de gemeentelijke subsidie en de schenkin-gen die wij jaarlijks ontvangen vanuit cultuurfondsen, om bo-venstaande doelen te kunnen verwezenlijken. 
(Wand-)sponsoren 2023


(Wand-)sponsoren 2022


Wilt u met ons van gedachte wisselen over een partner-schap, sponsoring of het doen van een donatie, neem
contact op met onze voorzitter, stuur een mailbericht naar meerinfo@mhem.nl, dan neemt hij contact met u op.
Of bel hem op 06-55750914.
Ook wanneer u meer wilt weten over mogelijkheden via
het FanfareFestival in Hoofddorp Winkelstad, kunt u van deze mail-en telefoongegevens gebruik maken


Wij hebben voor een regionaal en een landelijk bereik 

diverse pakketten samengesteld, klik hier  voor een overzicht van de mogelijkheden. 


Nog meer lokale zichtbaarheid. Adverteer op onze website!

DONATIES
Donaties zijn tot 150% aftrekbaar.

Ondernemers

Dames en heren ondernemers, bij sponsoring is het sponsorbedrag  voor 100% aftrekbaar door ze op te voeren als marketingkosten.
Kiest u er echter voor om een donatie/schenking te doen, dan geldt tijdelijke een hogere aftrekbaarheid. De donatie is voor 150% aftrek-baar voor IB-gerechtigden en 125% voor bedrijven die vennoot-schapsbelasting betalen op basis van onze Culturele ANBI-tatus. 
Voor het doen van een donatie klik hier.


Particulieren
Zoals hierboven aangegeven geldt voor particulieren dat donaties voor 150% aftrekbaar zijn voor de IB-belasting.
Voorbeeld: Doneert u € 500 aan onze stichting dan mag u een post 'Donaties/Giften van € 750 opvoeren op uw IB-aangifteformulier. 
Voor het doen van een donatie klik hier.
-------------------------------------------------------------------------------
Word ook partner/sponsor van onze stichting en steun daarmee het
MHM Jeugdproject of het MH&M de komende jaren! Winkeliers uit de Haarlemmermeer en omgeving
genereren extra omzet en meer zichtbaarheid op
MHM Markt+Muziek
Meer info klik hier