Steun Stichting MHM in het behalen van haar doelstellingen en vergroot
tegelijkertijd de zichtbaarheid van uw bedrijf regionaal en/of nationaal. 


Vindt u het net zo belangrijk als wij, om kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar
uit hun isolement te halen, ze te leren socializen en ze een doel te geven. Door
ze een instrument aan te bieden, kunnen ze deze leren bespelen en halen we ze achter de spel-
computer vandaan. Vervolgens leren ze samen te spelen met leeftijdgenoten. Dit geldt niet alleen
voor het muzikale maar ook voor
 spel en sportactiviteiten, een goede conditie en een juist lichaams-
gewicht helpen mee om bepaalde resultaten te bereiken. Tenslotte willen we ons project openstel
voor IEDER kind en er voor zorgen
 dat de ouders niet met allerlei uitgaven geconfronteerd worden. 
Steun ons MHM Jeugdproject. 


Heeft u geen affiniteit met de Hoofddorpse jeugd, maar wel met muziek, help dan mee het MH&M,
waarvan duizenden muzikanten en muziekliefhebbende bezoekers 
door het gehele land zo genieten, 
te continueren in een muzieklandschap 
waarin de laatste decennia al zoveel is opgehouden te be-
staan om diverse en uitlopende redenen. 


Muziekfestijn Haarlemmermeer & Meer
het grootste, meerdaagse, gratis toegankelijke, jaarlijks terugke-
rende muziekevenement voor amateurorkesten van Nederland. 


Wordt partner van stichting MHM of wandsponsor bij het MHM Jeugdfestival!


Wandsponsoren plaatsen een reclamebord of hun bedrijfslogo op onze decorwand (meer info) v.a. € 150 per editie. 

Partners steunen ons in natura of financieel. In beide gevallen bieden we meer zichtbaarheid als tegenprestatie, d.m.v. een algemeen pakket, een samengesteld pakket of een VIP-pakket samengesteld op basis van de wensen van de partner.


Wat maakt partner/wandsponsor worden van Stichting MHM voor uw bedrijf zo interessant?

-
Zichtbaarheid.
* Landelijk. 
De deelnemers aan het MHM Jeugdfestival komen uit heel Nederland, dat geldt ook voor veel bezoe-kers. De promo's welke via website en social media ver-spreidt worden, zijn in heel Nederland zichtbaar en dat geldt ook voor de compilatie op YouTube. Ook veel pro-grammaboekjes gaan als verzamelobject het gehele land door. 

* Regionaal  Omdat MHM Markt+Muziek in en rond de winkelcentra in het centrum van Hoofddorp en Nieuw Vennep plaats vindt, zullen uw reclame-uitingen voor en rond het podium bij heel veel mensen zichtbaar zijn. 

- Marktbereik. Na de live-stream in 2021, waarmee wij naast de bezoekers van het evenement, naar schatting 15.000 tot 18.000 mensen door het gehele land bereikt hebben, zullen in 2024, wanneer deze faciliteit is verdwe-nen wel teruglopen. Maar de combi Markt+Muziek bracht een heel nieuwe groep bezoekers naar het centrum.  

ONZE DOELEN
De doelen welke wij onszelf gesteld hebben:  

- muziek maken en samen spelen stimuleren onder de jeugd;
- amateur muziekgezelschappen een prachtig podium aanbie-
  den t.b.v. meer optredens, meer bekendheid en ledengroei;
- maximale zichtbaarheid 
genereren voor onze partners 
goede faciliteiten aanbieden aan de deelnemers die vanuit
   het gehele land komen; 
maximale gastvrijheid door muzikanten, begeleiding en onze
   vrijwilligers zo goed mogelijk te verzorgen; 

- onze bezoekers komende vanuit heel Nederland en vooral de
   bewoners van ons snelgroeiende Haarlemmermeer, een
   fantastisch muziekevenement 
aan te kunnen bieden;
- een voor Nederland uniek evenement neerzetten dat zijn
   weerga niet kent en de muzikanten en bezoekers niet alleen
   veel plezier en warmte zal brengen, maar vooral ook voor 
   verbinding gaat zorgen;  


Natuurlijk kunnen we niet zonder steun van het bedrijfsleven als aanvulling op de gemeentelijke subsidie en de schenkin-gen die wij jaarlijks ontvangen vanuit cultuurfondsen, om bo-venstaande doelen te kunnen verwezenlijken. Een aantal partners/sponsoren (2022)


Wilt u met ons van gedachte wisselen over een partner-schap, sponsoring of het doen van een donatie, neem
contact op met onze voorzitter, stuur een mailbericht naar meerinfo@mhem.nl, dan neemt hij contact met u op.
Of bel hem op 06-55750914.
Ook wanneer u meer wilt weten over mogelijkheden via
het FanfareFestival in Hoofddorp Winkelstad, kunt u van deze mail-en telefoongegevens gebruik maken


Wij hebben voor een regionaal en een landelijk bereik 

diverse pakketten samengesteld, klik hier  voor een overzicht van de mogelijkheden. 


Nog meer lokale zichtbaarheid. Adverteer op onze website!

DONATIES
Donaties zijn tot 150% aftrekbaar.

Ondernemers

Dames en heren ondernemers, bij sponsoring is het sponsorbedrag  voor 100% aftrekbaar door ze op te voeren als marketingkosten.
Kiest u er echter voor om een donatie/schenking te doen, dan geldt tijdelijke een hogere aftrekbaarheid. De donatie is voor 150% aftrek-baar voor IB-gerechtigden en 125% voor bedrijven die vennoot-schapsbelasting betalen op basis van onze Culturele ANBI-tatus. 
Voor het doen van een donatie klik hier.


Particulieren
Zoals hierboven aangegeven geldt voor particulieren dat donaties voor 150% aftrekbaar zijn voor de IB-belasting.
Voorbeeld: Doneert u € 500 aan onze stichting dan mag u een post 'Donaties/Giften van € 750 opvoeren op uw IB-aangifteformulier. 
Voor het doen van een donatie klik hier.
-------------------------------------------------------------------------------
Word ook partner/sponsor van onze stichting,
steun daarmee het MH&M de komende jaren! Winkeliers uit de Haarlemmermeer en omgeving
genereren extra omzet en meer zichtbaarheid op
MHM Markt+Muziek
Meer info klik hier