Hét evenement voor iedere muziekliefhebber

MH&M, de plek waar de amateurmuziek in al haar vormen samenkomt,
wordt het 2e grote muziekevenement in de regio HaarlemMERMEER.

Deelnemen, op verschillende manieren


Deelnemen aan dit evenement, kan op vele manieren. Natuurlijk is het deelnemen in de vorm van een optreden om jouw club en jullie muziek te presenteren en promoten, de allerbelangrijkste voor dit evenement.

Maar ook als sponsor, vrijwilliger, bestuurs- of muziekcom-missielid, kun je een hele belangrijke bijdrage leveren aan het succesvol maken van dit evenement dat duizenden muziek-liefhebbers zal trekken. Mensen die zich willen amuseren en geëntertaind willen worden, van jong tot ouder. En om zoveel mogelijk liefhebbers te bereiken, willen we dit evenement zolang als haalbaar, gratis toegankelijk houden, net als MeerJazz en MeerLive. 

Doel MHM


De amateurmuziek heeft het de laatste decennia zwaar te verduren gehad. Niet alleen omdat subsidiekranen langzaam dichtgedraaid werden, maar ook door de enorme terugloop in belangstelling. Het gebrek aan interesse is vaak ontstaan door onbekendheid. Door een breed assortiment aan ama-teurmuziek een podium te geven, wil de stichting MHM de muziek, waarvan zoveel mensen plezier beleven en die velen verbindt, promoten t.b.v. ledengroei en meer optredens, waardoor de continuïteit voor hun gewaarborgd is.  Primair gaat het om muziekgezelschappen uit een diversiteit aan stijlen, genres, samenstellingen en stromingen. Om het evenement nog aantrekkelijker te maken, zal een taptoe met wereldkampioenen deel uitmaken van het MHeM.


SPONSoRING


Een evenement van deze omvang en be-oogde programmering kan niet zonder sponsoren. Daarom zal het bedrijfsleven in de Haarlemmmermee benadert wor-den om dit bijzondere evenement en de stichting te steunen en het evenement mee te beleven met familie, vrienden, za-kenrelaties, klanten en andere gasten, vanuit de sponsorplaza. Er zijn mogelijkhe-den om in natura te sponsoren, financieel door de aanschaf van een sponsorpakket of een combinatie  daarvan. Voor alle sponsormogelijkheden en tegenprestaties,

klik hier. 

Mocht u niets zien in de sponsorpakketten om wat voor reden ook, dan kunt u via onze partner, Stichting Mars der Muzi-kanten, de Taptoe Haarlemmermeer ondersteunen met een donatie of gift, klein of groot. Donaties zijn tot 150% aftrekbaar voor het bedrijfsleven en voor 125% voor particulieren. Eénmaal per jaar organiseren wij een donateursborrel. Wilt u sponsoren of doneren, ga dan naar deze pagina. 

DEELNEMERS


In samenwerking met de Stichting Mars der Muzikanten wordt de Taptoe Haarlemmermeer georganiseerd als  onderdeel van de MHeM. Een aantal wereldkampioenen uit de wereld van drum-, show- en marchingbands zullen op de avond hun opwachting maken. Voor het MHéM kunnen muziekgezelschappen uit alle stijlen, genres, stromingen en van allen tijden, optreden.
Heb jij familie, vrienden, buren, collega's die muziek maken in hun vrije tijd, wijs ze dan op dit bijzondere muziekevenement voor amateurs. 
Wie kunnen zich aanmelden? Lees hier.

Wilt u met uw muziekgezelschap of groep  een optreden verzorgen voor een groter publiek, meldt u dan hier aan.

Programma 2020


Ons doel is een evenement met een zo breed mogelijk programma qua muziek-richtingen, neer te zetten in een tijds-bestek dat loopt van 12.30 tot 23.00 uur op de zondag, zodat velen kunnen komen genieten van al het moois dat aangeboden wordt. Het MHeM start om 12.30 uur in Haarlem met een zittend orkest, gevolgd door de 63e Mars der Muzikanten, welke tot ongeveer 17.30 uur zal doorlopen, gevolgd door de donateursborrel.  Vanaf 15.00 uur zijn er optredens van zittende orkesten en dweilorkesten in Hoofddorp centrum, tijdens de zondag-openstelling van de winkelcentra Vier Meren en Winkel-stad Hoofddorp, waardoor een bezoek aan het Hart van de Haarlemmermeer een combinatie kan worden van winkelen  en lekkere muziek in het winkelcentrum én op het gezellige Stamplein.
Het middagprogramma wordt gevolgd door een voorprogramma (18.00-19.20 uur) van de Taptoe Haarlemmermeer, die om 19.30 uur zal starten.
Wanneer het programma voor meer dan 60% gevuld is en vast staat, zullen wij deze hier op deze website vermelden. 

 


Like hier onze Facebookpagina voor het
laatste nieuws
 

Wordt ook lid van de Facebookgroep
'Vrienden van MHM'. Klik hier.


Haarlemmermeer - een uniek evenement rijker