Hét evenement voor iedere muziekliefhebber

MH&M, de plek waar de amateurmuziek in al haar vormen samenkomt.
het ENIGE muziekevenement DAT HAARLEM + Haarlemmermeer verbindt.

Deelnemen, op verschillende manieren


Deelnemen aan dit evenement, kan op vele manieren. Natuurlijk is het deelnemen in de vorm van een demonstratie /optreden om jouw club en jullie muziek te presenteren en promoten, (MHM InConcert) voor muziekgezelschappen het belangrijkste onderdeel van dit evenement.
Maar ook als sponsor, vrijwilliger of muziekcommissielid, kun je een hele belangrijke bijdrage leveren aan het succes-vol maken van dit evenement, dat duizenden muzieklief-hebbers zal trekken. Mensen die zich willen amuseren en geëntertaind willen worden, van jong tot ouder. En om zoveel mogelijk liefhebbers te bereiken, willen we dit evenement zo lang mogelijk  gratis toegankelijk houden. 

Ook bij het MHM jeugdproject kunnen we alle mogelijke hulp gebruiken van muzikanten, scholen, muziekdocenten, muziekscholen om het bespelen van een instrument en vooral het SamenSpelen te bevorderen. Ben je muzikaal onderlegd, heb je goede contacten in het jeugdmuziek-onderwijs, wil je instrumenten sponsoren of beschikbaar stellen, wij horen graag.

DoelEN Stichting MHM


Doel 1. 
De amateurmuziek
 in de breedste zin van het woord, een podium te geven, zodat zij zich kunnen presenteren en de club kunnen promoten t.b.v. ledengroei en meer optre-dens, om zo de continuïteit te waarborgen. 

Primair gaat het om muziekgezelschappen uit alle muziek-stromingen met minimaal 10 muzikanten.

Doel 2. 
De jeugd stimuleren samen muziek te maken. Wij willen in samenwerking met scholen, het muziekonderwijs en de gemeente het muziek maken bij kinderen van 6 tot 15 jaar promoten en stimuleren, voor heel veel plezier, saamhorig-heid, 'SamenSpelen' en om (kwetsbare) kinderen uit hun isolement te halen. Uiteindelijke doel is om uit de binnen dit project deelnemende muzikantjes, zowel een zittend- als lopend jeugdorkest te vormen en daarmee meerdere malen per jaar op te treden voor nog meer motivatie en ontspan-ning en om zo veel mogelijk vreugde te brengen op plekken waar men dat heel goed kan gebruiken. 


SPONSoRING


Het jeugdproject kan net als het evene-ment niet zonder sponsoren. Daarom zal het bedrijfsleven in Haarlem en de Haarlemmmermeer benadert worden om deze bijzondere activiteiten van de stichting te steunen en daarmee het project, het evenementen het jeugd-festival te kunnen volgen en het evene-ment wellicht mee te beleven met familie, vrienden, zakenrelaties, klanten en andere gasten. Er zijn mogelijkheden om in natura te sponsoren, financieel door de aanschaf van een sponsorpakket of een combinatie  daarvan. Maar ook het beschikbaar stellen van instrumenten voor het jongeren-project wordt zeer op prijs gesteld.

Mocht u niets zien in sponsoring om wat voor reden ook, dan kunt u via onze part-ner, Stichting Mars der Muzikanten, de Taptoe MdM Haarlem en de Taptoe Haarlemmermeer steunen met een do-natie of gift, klein of groot. Donaties zijn tot 150% aftrekbaar voor het bedrijfs-leven en voor 125% voor particulieren. Eénmaal per jaar organiseren zij een do-nateursbijeenkomst. Wilt u hen sponsoren of liever doneren, ga dan naar deze pagina. 

DEELNEMERS EVENEMENT


Voor het evenement MHéM kunnen mu-ziekgezelschappen uit alle stijlen, genres, stromingen en van allen tijden, optreden.
Hebt u familie, vrienden, buren, collega's die muziek maken in hun vrije tijd, wijs ze dan op dit bijzondere muziekevenement voor amateurs, die vanuit het gehele land zouden kunnen komen. 
Wie kunnen zich aanmelden? Lees hier.

In samenwerking met de Stichting Mars der Muzikanten wordt niet alleen de Taptoe MdM Haarlem maar ook de Taptoe Haarlemmermeer 2020 georganiseerd als  onderdeel van de MHeM. Een aantal wereldkampioenen uit de wereld van drum-, show- en marchingbands zullen
op de middag (Haarlem) en avond (Hoofddorp) hun opwachting maken. 

Wilt u met uw muziekgezelschap of groep  tijdens het middagprogramma een de-monstratieoptreden verzorgen voor een groter publiek in een gezellige ambiance, meldt u dan hier aan.

Wilt u meedoen met de grootste FlashMob van Nederland, meld u dan hier.

Programma 2020


Ons doel is een evenement met een zo breed mogelijk programma qua muziek-richtingen, neer te zetten in een tijds-bestek dat loopt van 13.00 tot 22.30 uur op de zondag, zodat velen kunnen komen genieten van al het moois dat aangeboden wordt. Het MHeM start om 13.00 uur in Haarlem met de Taptoe MdM Haarlem
(63e editie), welke tot ongeveer 16.30 uur zal doorlopen, gevolgd door de donateurs-borrel.  Vanaf 15.00 uur zijn er optredens van allerlei soorten zittende orkesten en dweilorkesten in Hoofddorp-centrum, tijdens de zondagopenstelling van de winkelcentra Vier Meren en Winkelstad Hoofddorp. Een bezoek aan het Hart van de Haarlemmermeer kan in de een com-binatie van winkelen  en lekkere muziek in het winkelcentrum én op het gezellige Stamplein, ook interessant zijn voor be-zoekers van buiten Haarlemmermeer.
Het middagprogramma wordt gevolgd door een voorprogramma (17.00-18.30 uur) met een wel heel bijzonder optreden. Aansluitend de opening van de taptoe.  

Wanneer het programma voor meer dan 60% bekend is en vast staat, zullen wij deze hier op deze website vermelden. 

 


Like hier voor onze Facebookpagina voor het
laatste nieuws
 

Wordt ook lid van de Facebookgroep
'Vrienden van MHM'. Klik hier.


Muziekfestijn Haarlem&meer - een uniek evenement rijker