Hét evenement voor iedere muziekliefhebber

MH&M, de plek waar de amateurmuziek in al haar vormen samenkomt.
het ENIGE muziekevenement DAT HAARLEM + Haarlemmermeer verbindt.

Of je nu heel veel plezier beleeft aan het maken van muziek of dat het luisteren ernaar, jou al genoeg vreugde brengt of emo-ties bij jou los maakt, dit nieuwe muziekevenement mag je niet missen. Blok de datum alvast af in jouw agenda en zorg dat je erbij bent met jouw gezin, familie, buren en/of beste vrienden op enig moment of gewoon de gehele dag.

Door de enorme diversiteit die dit nieuwe muziekfestijn kent, denken we heel veel liefhebbers te bereiken en zou een kruis-bestuiving tot nieuwe inzichten of een nieuwe liefde kunnen lei-den. Voor ons is het van groot belang dat het voor IEDEREEN bereikbaar is en daarom is het gehele evenement kosteloos toegankelijk voor jong en ouder.


MET MEER DAN 750 MUZIKANTEN, die zich aan u presenteren tijdens de 1e editie, nu al HET GROOTSTE AMATEURpodium VAN HOLLAND.

Deelnemen, diverse mogelijkeden


Deelnemen aan dit evenement, kan op vele manieren. Natuurlijk is het deelnemen in de vorm van een (demo-)optreden om de club en het repertoire te presenteren en promoten, voor vele muziekgezelschappen het belangrijkste aspect van dit evene-ment. De doelgroep, mensen die geamuseerd en geëntertaind willen worden, van jong tot ouder, is immens groot.

Maar ook als sponsor, vrijwilliger of commissielid, kun je een hele belangrijke bijdrage leveren, bij het samen succesvol ma-ken van dit evenement, dat duizenden muziekliefhebbers zal trekken en voorlopig alleen maar zal groeien omdat het uniek is en echt een nichemarkt bediend. 
Om zoveel mogelijk liefhebbers te bereiken, willen we dit evenement zo lang mogelijk  gratis toegankelijk houden. 

Ook bij het MHM Jeugdproject kunnen wij alle mogelijke hulp gebruiken van muzikanten, scholen, muziekdocenten, mu-ziekscholen om het bespelen van een instrument en vooral het SamenSpelen te bevorderen. Ben je muzikaal onderlegd, heb je goede contacten in het jeugdmuziekonderwijs, wil je instru-menten sponsoren of beschikbaar stellen, meld je bij ons.

Doelen Stichting MHM


Doel 1. 
De amateurmuziek
 in de breedste zin van het woord, een podium te geven, zodat zij zich als club kunnen presenteren en promotie kunnen maken t.b.v. meer naamsbekendheid, meer optredens en misschien zelfs ledengroei. Dit alles komt de continuïteit ten goede. Primair gaat het ons om muziek-gezelschappen uit alle muziekstromingen met minimaal 10 muzikanten. 


Doel 2. De jeugd stimuleren samen muziek te maken.

Wij willen in samenwerking met scholen, het muziekonderwijs en de gemeente het muziek maken bij kinderen van 6 tot 15 jaar promoten en stimuleren, voor heel veel plezier en saamhorig-heid. 'SamenSpelen'  kan (kwetsbare) kinderen uit hun isole-ment halen. Uiteindelijke doel is om uit de binnen dit project deelnemende muzikantjes, zowel een zittend- als lopend jeugdorkest te vormen en daarmee meerdere malen per jaar op te treden voor nog meer motivatie en ontspanning en om zo veel mogelijk vreugde te brengen, op plekken waar men dat heel goed kan gebruiken. 


SPONSoRING


Wij willen onze gasten zo goed mogelijk faciliteren en verzorgen, daarom kan MHM InConcert (Open podium), het MHM Jeugd-festival en het MHMl Jeugdproject niet zonder sponsoren. Wij nodigen daarom het bedrijfsleven in Haarlem en de Haarlem-mermeer van harte uit deze bijzondere activiteiten van de stichting te steunen, te volgen en mee te beleven met familie, vrien-den, zakenrelaties en klanten/gasten. Er zijn mogelijkheden om in natura of met financiele middelen te sponsoren. Lees hier waarom sponsoren voor uw bedrijf zo interessant is.
Een sponsorpakket vraagt u hier aan.

Doneren kan ook.
Donaties zijn tot 150% aftrekbaar o.b.v. onze Culturele ANBI-status. 
Uw Donatie aanmelden kan hier.
Meer informatie vindt u hier.  

DEELNEMERS MH&M


Voor het evenement MH&M kunnen mu-ziekgezelschappen uit alle stijlen, genres, stromingen, culturen en van allen tijden, optreden.

Hebt u familie, vrienden, buren, collega's die muziek maken in hun vrije tijd, wijs ze dan op dit bijzondere muziekevenement voor amateurs, vanuit het gehele land. 
Aanmelden voor een demonstratieoptreden voor een groot publiek in een gezellige ambiance, kan hier.
Op de Taptoe MdM Haarlem en Taptoe
Haarlemmermeer (samenwer. met St. MdM) treden een aantal kampioenen uit de wereld van drum-, show- en marchingbands op.


Wilt u meedoen met de groots(t)e Flash Mob, meld u dan hier aan.
In samenwerking met IkToon.nl, kan de Flash Mob een nationaal karakter krijgen. 

Programma 2020


zondag 14 juni 2020

GEANNULEERD

Als gevolg van het verbod op evene-menten en bijeenkomsten van meer dan 3 personen dat de overheid afkondigde op 22 april j.l. en dat loopt tot 1 septem-ber 2020, is gekeken of wij het gehele programma naar 27 september zouden kunnen verplaatsen.
In verband met alle onzekerheden die Covid-19 met zich meebrengt en de ei-sen die de veiligheidsregio's de gemeen-tes gaan adviseren met betrekking tot het 1,5-meter-beleid, het nieuwe normaal, zal er dit jaar geen MHéM plaatsvinden.
Wij focussen ons op juni 2021. 

Zie hier de brief welke wij op 24 april 2020 hebben doen uitgaan.


Wordt ook lid van onze Facebookgroep

'Vrienden van MH&M'. Klik hier en praat mee. 

Wij hebben een prettige samenwerking met IkToon en Pier K
Like hier onze MHM Facebookpagina. 
 MUZIEKFESTIJN HAARLEM&MEER - EEN UNIEK EVENEMENT RIJKER


Wij danken deze sponsoren voor hun financiële steun bij het faciliteren van MHM InConcert. 


Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel 
Plato (427-347 v. chr.)Wij danken voor het steunen van het MH&M in natura:

 Crowne Plaza Hoofddorp      Middelkoop Beverwijk           Zoet & Zalig HoofddorpDe beide taptoe's, onderdeel van het MH&M, zijn door hun financiële bijdrage, mogelijk gemaakt door: