Hét evenement voor iedere muziekliefhebber

MH&M, de plek waar de amateurmuziek in al haar vormen samenkomt.

Of je nu heel veel plezier beleeft aan het maken van muziek of dat het luisteren ernaar, jou al genoeg vreugde brengt of emoties bij jou los maakt, dit nieuwe muziekevenement mag je niet missen. Blok de datum alvast af in jouw agenda en zorg dat je erbij bent met jouw gezin, familie, buren en/of beste vrienden op enig moment of gewoon de gehele dag.

Door de enorme diversiteit die dit nieuwe muziekfestijn kent, denken we heel veel liefhebbers te bereiken en zou een kruisbestuiving tot nieuwe inzichten of een nieuwe liefde kunnen leiden. Voor ons is het van groot belang dat het voor IEDEREEN bereikbaar is en daarom is het gehele evenement kosteloos toegankelijk voor jong en ouder.


Uiteindelijk moet het MH&M uitgroeien tot HET GROOTSTE AMATEURPODIUM VAN HOLLAND.

Deelnemen, diverse mogelijkeden


Deelnemen aan dit evenement, kan op vele manieren. Natuurlijk is het deelnemen in de vorm van een (demo-)optreden om de club en het repertoire te presenteren en promoten, voor vele muziekgezelschappen het belangrijkste aspect van dit evene-ment. De doelgroep, mensen die geamuseerd en geëntertaind willen worden, van jong tot ouder, is immens groot.

Maar ook als sponsor, vrijwilliger of commissielid, kun je een hele belangrijke bijdrage leveren, bij het samen succesvol maken van dit evenement, dat duizenden muziekliefhebbers zal trekken en voorlopig alleen maar zal groeien omdat het uniek is en echt een nichemarkt bediend. 
Om zoveel mogelijk liefhebbers te bereiken, willen we dit evenement zo lang mogelijk  gratis toegankelijk houden. 

Ook bij het MHM Jeugdproject kunnen wij alle mogelijke hulp gebruiken van muzikanten, scholen, muziekdocenten, mu-ziekscholen om het bespelen van een instrument en vooral het SamenSpelen te bevorderen. Ben je muzikaal onderlegd, heb je goede contacten in het jeugdmuziekonderwijs, wil je instru-menten sponsoren of beschikbaar stellen, meld je bij ons.

Doelen Stichting MHM


Doel 1. 
De amateurmuziek
 in de breedste zin van het woord, een podium te geven, zodat zij zich als club kunnen presenteren en promotie kunnen maken t.b.v. meer naamsbekendheid, meer optredens en misschien zelfs ledengroei. Dit alles komt de continuïteit ten goede. Primair gaat het ons om muziekgezelschappen uit alle muziekstromingen met minimaal 10 muzikanten. 


Doel 2. De jeugd stimuleren samen muziek te maken.

Wij willen in samenwerking met scholen, het muziekonderwijs, de gemeente en het bedrijfsleven het muziek maken, bij kinderen van 6 tot 17 jaar promoten en stimuleren, voor heel veel plezier en saam-horigheid.

'SamenSpelen'  kan (kwetsbare) kinderen uit hun isolement halen. Uiteindelijke doel is om uit de binnen dit project deelnemende muzikantjes, zowel een zittend- als lopend jeugdorkest te vormen en daarmee meerdere malen per jaar op te treden voor nog meer motivatie en ontspanning en om zo veel mogelijk vreugde te brengen, op plekken waar men dat heel goed kan gebruiken. 


SPONSORING


Wij willen onze gasten zo goed mogelijk faciliteren en verzorgen, daarom kunnen MHM InConcert (Open podium), het MHM Jeugdfestival en de Taptoe Haarlemmer-meer niet zonder sponsoren. Wij nodigen daarom het bedrijfsleven in de Haarlem-mermeer van harte uit deze bijzondere activiteiten van de stichting te steunen, te volgen en mee te beleven met familie, vrien-den, zakenrelaties en klanten/gasten. Er zijn mogelijkheden om in natura of met financiele middelen te sponsoren. Lees hier waarom sponsoren voor uw bedrijf zo interessant is. Meer informatie over de diverse sponsorpakketten en de buttons naar de aanvraagformulieren vindt u hier. 

Doneren kan ook.
Donaties zijn tot 150% aftrekbaar o.b.v. onze Culturele ANBI-status. 
Uw Donatie aanmelden kan hier.
Meer informatie vindt u hier.  

DEELNEMERS MH&M


Voor het evenement MH&M kunnen mu-ziekgezelschappen uit alle stijlen, genres, stromingen, culturen en van allen tijden, optreden.

Hebt u familie, vrienden, buren, collega's die muziek maken in hun vrije tijd, wijs ze dan op dit bijzondere muziekevenement voor amateurs, vanuit het gehele land. Aanmelden voor een demonstratieoptreden voor een groot publiek in een gezellige ambiance, kan hier.
Op de Taptoe Haarlemmermeer treden een aantal nationaal-, europees- en wereld- kampioenen uit de wereld van de drum-, show- en marchingbands op. De Taptoe 2021
wordt de grootste en mooiste van Holland.

Wordt ook WandSponsor van dit bijzon-dere onderdeel en genereer meer zicht-baarheid voor uw bedrijf. Klik hier voor meer informatie.

Programma 2021


Zondag 13 juni 2021
GEANNULEERD.

Wordt nu 25 september.

Doordat de bands al maanden niet hebben kunnen reperteren, is 13 juni 2021 nu ook niet meer haalbaar. De nieuwe datum is bepaald op zaterdag 25 september voor MHM InConcert en de Taptoe Haarlemmer-meer. MHM Jeugdfestival gaat naar zaterdag 11 juni 2022.

Mei 2020: In verband met alle onzeker-heden die Covid-19 met zich meebrengt en de eisen die de veiligheidsregio's de ge-meentes gaan adviseren met betrekking tot het 1,5-meter-beleid, het nieuwe normaal, zal er dit jaar geen MH&M plaatsvinden.

Zie hier de brief welke wij op 24 april 2020 hebben doen uitgaan.


Wordt ook lid van onze Facebookgroep

'Vrienden van MHéM'. Klik hier en praat mee. 

Wij hebben een prettige samenwerking met IkToon en Pier K
Like hier onze MHM Facebookpagina. 
 MUZIEKFESTIJN HAARLEMMERMEER & MEER - WERELDSE MUZIEK


Wij danken deze sponsoren voor hun financiële steun bij het faciliteren van MHM InConcert. 


Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel 
Plato (427-347 v. chr.)Wij danken voor het steunen van het MH&M in natura:

 Novotel Schiphol Airport                       RAMADA Schiphol Airport

    De Taptoe Haarlemmermeer (onderdeel MH&M) is mogelijk gemaakt door: