Hét evenement voor iedere muziekliefhebber

MH&M, de plek waar de amateurmuziek in al haar vormen samenkomt,
wordt het 3e grote muziekevenement in de regio Haarlem.

Deelnemen, op verschillende manieren


Deelnemen aan dit jaarlijks terugkomende evenement, kan op vele manieren. Natuurlijk is het deelnemen in de vorm van een optreden om jouw club en jullie muziek te presente-ren en promoten, de allerbelangrijkste voor dit evenement.

Maar ook als sponsor, vrijwilliger, bestuurs- of muziekcom-missielid, kun je een hele belangrijke bijdrage leveren aan het succesvol maken van dit evenement dat duizenden muziek-liefhebbers zal trekken. Mensen die zich willen amuseren en geëntertaind willen worden, van jong tot ouder. En om zoveel mogelijk liefhebbers te bereiken, willen we dit evenement zolang als haalbaar, gratis toegankelijk houden, net als Haarlem Jazz en BevrijdingsPop. 

Doel MHM


De amateurmuziek heeft het de laatste decennia zwaar te verduren gehad. Niet alleen omdat subsidiekranen langzaam dichtgedraaid werden, maar ook door de enorme terugloop in belangstelling. Het gebrek aan interesse is vaak ontstaan door onbekendheid. Door een breed assortiment aan ama-teurmuziek een podium te geven, wil de stichting MHM de muziek, waarvan zoveel mensen plezier beleven en die velen verbindt, promoten t.b.v. ledengroei en meer optredens, waardoor de continuïteit voor hun gewaarborgd is.  Primair gaat het om muziekgezelschappen uit een diversiteit aan stijlen, genres, samenstellingen en stromingen. Solisten kunnen mogelijk een plek vinden in één van de avondprogramma's.


SPONSoRING


Een evenement van deze omvang en be-oogde programmering kan niet zonder sponsoren. Daarom zal het bedrijfsleven in de regio groot Haarlem benadert wor-den om dit bijzondere evenement en de stichting te steunen en het evenement mee te beleven met familie, vrienden, za-kenrelaties, klanten en andere gasten. Vanaf de sponsorplaza, VIP-dek of de tribunes. Er zijn mogelijkheden om in natura te sponsoren, financieel door de aanschaf van een sponsorpakket of een combinatie  daarvan. Voor alle sponsor-mogelijkheden en tegenprestaties,

klik hier. 

Mocht u niets zien in de sponsorpakketten om wat voor reden ook, dan kunt u de Stichting Mars der Muzikanten heel erg blij maken met een donatie/gift, klein of groot. Donaties t.b.v. de Mars der Muzi-kanten zijn tot 150% aftrekbaar voor het bedrijfsleven en voor 125% voor particu-lieren. Eénmaal per jaar organiseren wij een donateursavond. Wilt u sponsoren of doneren, ga dan naar deze pagina. 

DEELNEMERS


De Mars der Muzikanten wordt een onder-deel van de MHeM en zal met een scala van optredens door drum-, show-, mar-ching- en pipebands uit Haarlem en de rest van Nederland op de Zondagmiddag  plaats-vinden. Voor het MHéM kunnen muziekgezelschappen uit alle stijlen, gen-res, stro-mingen en van allen tijden, optre-den. Heb jij familie, vrienden, buren, collega's die muziek maken in hun vrije tijd, wijs ze dan op dit bijzondere muziekevenement voor amateurs. Wie kunnen zich aanmelden? Lees hier.

Wilt u met uw muziekgezelschap of groep  een optreden verzorgen voor een groter publiek, meldt u dan hier aan.
Solist of kleine gezelschappen die willen  optreden tijdens het Discofeest of de Amsterdamse avond, sturen een mailbericht met hun persoonlijke gegevens, informatie over waaruit hun optreden bestaat, de grootte van de groep, opgebouwde ervaring en een link van één of meerdere YouTube-filmpjes van optredens, naar dit mailadres. 

Programma


Ons doel is een 2-daags evenement met een zo breed mogelijk programma qua muziekrichtingen, neer te zetten. Dat beide dagen van 10 tot 22 uur zal duren.  Met overdag alleen maar live-muziek ge-bracht door een aantal orkesten waarbij het programma uit een aantal thema's zou kunnen bestaan om de doelgroep van 8 tot 80 te bereiken, denk aan: 
- De swingende jaren 50;

- De 60tees met de Rock&Roll-muziek;
- Muziek uit de 70&80's door diverse gezel-schappen afgesloten door DiscoNight met retro Dj en live optredens van solisten en bands;
- De Mars der Muzikanten, met amateur marching-en showbands uit Haarlem e.o. en gastoptredens van bands van buiten;
- Een Amsterdamse avond in de 'grootste Amsterdamse kroeg van Hartje Haarlem', met een Mysteryguest, regionale artiesten en natuurlijke een nationale topper.
Kortom een breed programma met voor ieder wat wils, om te verbinden en u te entertainen.


Like hier onze Facebookpagina voor het
laatste nieuws
 

Wordt ook lid van de Facebookgroep
'Vrienden van MHM'. Klik hier.


Haarlem - is weer een uniek evenement rijker