Muziekfestijn Haarlemmermeer & Meer
Met meer dan 70 optredens, het grootste, meerdaagse, gratis toegankelijke en
jaarlijks terugkerende muziekevenement voor amateurorkesten in Nederland. 

Alhoewel het MH&M het belangrijkste onderdeel is, organiseren we meer. Meer hierover op deze en de andere pagina's.
Alles wat wij organiseren is terug te leiden naar de doelen die wij ons bij de oprichting hebben gesteld.Deelnemen, diverse mogelijkheden

Deelnemen aan MH&M, kan op vele manieren. Natuurlijk is het deelnemen in de vorm van een (demo-)optreden om de club en het repertoire te presenteren en promoten, voor vele muziekgezelschap-pen het belangrijkste aspect van dit evenement. De doelgroep, men-sen die geamuseerd en geëntertaind willen worden, van jong tot ouder, is immens groot. Maar ook als sponsor, partner, vrijwilliger of commissielid, kun je een hele belangrijke bijdrage leveren, bij het samen succesvol maken van dit evenement, dat jaarlijks duizenden muziekliefhebbers (muzikanten en bezoekers) trekt en de afgelopen jaren telkens verder gegroeid is, omdat het uniek is en echt een nichemarkt bediend. Om zoveel mogelijk liefhebbers te bereiken, willen we dit evenement zo lang mogelijk gratis toegankelijk houden.

Ook bij het MHM Jeugdproject kunnen wij alle mogelijke hulp ge-bruiken van muzikanten, muziekdocenten, muziekscholen en spon-soren die de ontwikkeling van de deelnemende muzikantjes bij het  bespelen van een instrument kunnen bevorderen. Ook is het belangrijk dat het SamenSpelen ook een aantal malen per jaar buiten de repetitieruimte kan plaatsvinden. Uitnodigingen voor optredens van dit jeugdorkest zijn dus van harte welkom.
Ben je muzikaal onderlegd, heb je goede contacten in het jeugdmu-ziekonderwijs, wil je instrumenten sponsoren of beschikbaar stellen, meld je bij ons. Stuur een mailbericht naar jeugdproject@mhem.nl


Doelen Stichting MHM

Doel 1. De amateurmuziek een mooi podium geven
Amateurorkesten
 moeten een mooi podium krijgen, zodat zij zich als muziekvereniging kunnen presenteren en promotie kunnen maken ten behoeve van meer naamsbekendheid, meer optredens en mis-schien zelfs ledengroei. Dit alles komt de continuïteit ten goede in een branche die het de laatste decennia niet makkelijk heeft. In aanmerking voor een promo-optreden komen muziekgezelschappen uit alle muziekstromingen met minimaal 10 muzikanten. 


Doel 2. De jeugd stimuleren samen muziek te maken.

Wij willen in samenwerking met scholen, het muziekonderwijs, de gemeente en het bedrijfsleven het muziek maken, bij kinderen van 6 tot 12 jaar stimuleren en promoten, voor heel veel plezier, ver-broedering en saamhorigheid. 'SamenSpelen'  kan (kwetsbare) kinde-ren uit hun isolement halen.
Het uiteindelijke doel van dit meerjaren project is om met een aantal talentjes, een jeugdkorps te vormen en daarmee meerdere malen per jaar op te treden voor nog meer motivatie en ontspanning en om zo veel mogelijk vreugde te brengen, op plekken waar men dat heel goed kan gebruiken en tijdens evenementen. 


Bestuurs-én commissieleden gezocht 
voor meer info klik hier.Muziekfestijn Haarlemmermeer & Meer

Of je nu heel veel plezier beleeft aan het maken van muziek of dat het luisteren ernaar, jou al genoeg vreugde brengt of emoties bij jou los maakt, dit muziekevenement mag je niet missen. Blok de datum alvast af in jouw agenda en zorg dat je erbij bent met jouw gezin, familie, buren en/of beste vrienden op enig moment of gewoon de gehele middag.

Door de enorme diversiteit die dit muziekfestijn biedt, zul-len we heel veel liefhebbers bereiken en zou een kruisbe-stuiving tot nieuwe inzichten of een nieuwe hobby kunnen leiden. Voor ons is het van groot belang dat het voor IEDEREEN bereikbaar is en daarom is het gehele evenement kosteloos toegankelijk voor jong en ouder.


MH&M, een plek waar de amateurmuziek in vele vormen samenkomt.
Een evenement voor iedere muziekliefhebber.


PARTNER WELKOM!


Wij willen onze gasten zo goed mogelijk faci-literen, verzorgen en hen iets fantastisch maar ook uniek voor Nederland aanbieden. Daarbij kunnen wij niet zonder de hulp van cultuurfondsen en partners(/sponsoren).  Wij nodigen daarom het bedrijfsleven in de Haarlemmermeer e.o. van harte uit de bijzondere activiteiten van de stichting te steunen, te volgen en mee te beleven met familie, vrienden, zakenrelaties en klanten/ gasten.

Er zijn mogelijkheden om in natura of met financiële middelen te sponsoren. Lees hier  waarom een partnerschap voor uw be-drijf zo interessant is. Meer informatie over de diverse pakketten en de button naar het aanvraagformulier vindt u hier. 


DEELNEMERS MH&M


Voor het evenement MH&M kunnen mu-ziekgezelschappen uit alle stijlen, genres, stromingen, culturen en van allen tijden, optreden.

Hebt u familie, vrienden, buren, collega's die muziek maken in hun vrije tijd, wijs ze dan op dit bijzondere muziekevenement voor amateurs, vanuit het gehele land. Aanmelden voor een promo-optreden voor een groot publiek in een gezellige en bijzon-dere ambiance, bijzondere combinatie en
een presentatie onderling, kan
 hier.

De Taptoe Haarlemmermeer 2021 was de grootste en mooiste van Nederland. Het MHM Jeugdfestival in 2022 en 2023 het enige jeugdfestival in Nederland en zal na twee bijzondere edities, een volgende krijgen.


Programma 2024


Het programma spreid zich uit over meer-dere dagen. 
Zaterdag 1-6 en zondag 2-6 
3e MHM Markt & Muziek Hoofddorp
(Burg. van Stamplein) van 11.00 - 18.00 uur. 

Zaterdag
 22 juni - UITGESTELD naar 2025
2e MHM Markt & Muziek Nieuw Vennep
Harmonieplein van 11.00 - 17.00 uur. 

Zaterdag
 22 juni
3e MHM Jeugdfestival

11.45 - 21.00 uur presentaties en wedstrij-den door jeugdbands uit het hele land afgesloten door een Festival Finale met top-pers uit het seniorensegment. 
Voor een verslag 2023, klik hier.  Muziekliefhebber wordt ook lid van onze besloten Facebookgroep

'Vrienden van MHéM'.
Klik hier en praat/beslis mee.
 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond het evenement MHéM.
Like hier onze MHM Facebookpagina. 
 

Alleen geïnteresseerd in ons
nationaal jeugdfestival

Like hier onze MHM jeugdfestivalpagina. 
 Data voor 2025:
31 mei+1 juni - 4e MHM Markt+Muziek Hoofddorp/ 14 juni - 4e MHM Jeugdfestival/ 28 juni - MHM Markt+Muziek Nieuw Vennep 


MUZIEKFESTIJN HAARLEMMERMEER & MEER - WERELDSE MUZIEK


Wij danken de gemeente, de fondsen en sponsoren/partners voor hun (financiële) steun en steun in natura. 


"Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel" 
Plato (427-347 v. chr.)Decorwand (links)