Hét evenement voor iedere muziekliefhebber

MH&M, de plek waar de amateurmuziek in al haar vormen samenkomt.
het ENIGE muziekevenement DAT HAARLEM MET Haarlemmermeer verbindt.

Deelnemen, op verschillende manieren


Deelnemen aan dit evenement, kan op vele manieren. Natuurlijk is het deelnemen in de vorm van een demonstratie (/optreden) om jouw club en jullie muziek te presenteren en promoten, de allerbelangrijkste voor dit evenement.

Maar ook als sponsor, vrijwilliger, bestuurs- of muziekcom-missielid, kun je een hele belangrijke bijdrage leveren aan het succesvol maken van dit evenement dat duizenden muziek-liefhebbers zal trekken. Mensen die zich willen amuseren en geëntertaind willen worden, van jong tot ouder. En om zoveel mogelijk liefhebbers te bereiken, willen we dit evenement  gratis toegankelijk maken, net als MeerLive. 

Doel MHM


De amateurmuziek heeft het de laatste decennia zwaar te verduren gehad. Niet alleen omdat subsidiekranen langzaam dichtgedraaid werden, maar ook door de enorme terugloop in belangstelling. Het gebrek aan interesse is vaak ontstaan door onbekendheid. Door een breed assortiment aan ama-teurmuziek een podium te geven, wil de stichting MHM de muziek, waarvan zoveel mensen plezier beleven en die velen verbindt, promoten t.b.v. ledengroei en meer optredens, waardoor de continuïteit voor hun gewaarborgd is.  Primair gaat het om muziekgezelschappen uit een diversiteit aan stijlen, genres, samenstellingen en stromingen. Om het evenement nog aantrekkelijker te maken, zullen in 2020 twee taptoe's deel uitmaken van het MHeM.


SPONSoRING


Een evenement van deze omvang en be-oogde programmering kan niet zonder sponsoren. Daarom zal het bedrijfsleven in de Haarlemmmermee benadert wor-den om dit bijzondere evenement en de stichting te steunen en het evenement mee te beleven met familie, vrienden, za-kenrelaties, klanten en andere gasten, vanuit de sponsorplaza. Er zijn mogelijkhe-den om in natura te sponsoren, financieel door de aanschaf van een sponsorpakket of een combinatie  daarvan. Voor alle sponsormogelijkheden en tegenprestaties,

klik hier. 

Mocht u niets zien in de sponsorpakketten om wat voor reden ook, dan kunt u via onze partner, Stichting Mars der Muzi-kanten, de Taptoe MdM Haarlem en de Taptoe Haarlemmermeer ondersteunen met een donatie of gift, klein of groot. Donaties zijn tot 150% aftrekbaar voor het bedrijfsleven en voor 125% voor particulieren. Eénmaal per jaar organi-seren zij een donateursborrel. Wilt u sponsoren of doneren, ga dan naar deze pagina. 

DEELNEMERS


Voor het MHéM kunnen muziekgezel-schappen uit alle stijlen, genres, stromin-gen en van allen tijden, optreden.
Heb jij familie, vrienden, buren, collega's die muziek maken in hun vrije tijd, wijs ze dan op dit bijzondere muziekevenement voor amateurs, die vanuit het gehele land zouden kunnen komen. 
Wie kunnen zich aanmelden? Lees hier.

In samenwerking met de Stichting Mars der Muzikanten wordt niet alleen de Taptoe MdM Haarlem maar ook de Taptoe Haarlemmermeer 2020 georganiseerd als  onderdeel van de MHeM. Een aantal wereldkampioenen uit de wereld van drum-, show- en marchingbands zullen
op de middag (Haarlem) en avond (Hoofddorp) hun opwachting maken. 

Wilt u met uw muziekgezelschap of groep  een demonstratieoptreden verzorgen voor een groter publiek in een gezellige ambiance, meldt u dan hier aan.

Programma 2020


Ons doel is een evenement met een zo breed mogelijk programma qua muziek-richtingen, neer te zetten in een tijds-bestek dat loopt van 13.00 tot 22.30 uur op de zondag, zodat velen kunnen komen genieten van al het moois dat aangeboden wordt. Het MHeM start om 13.00 uur in Haarlem met de Taptoe MdM Haarlem
(63e editie), welke tot ongeveer 17.30 uur zal doorlopen, gevolgd door de donateurs-borrel.  Vanaf 15.00 uur zijn er optredens van allerlei soorten zittende orkesten en dweilorkesten in Hoofddorpcentrum, tijdens de zondagopenstelling van de winkelcentra Vier Meren en Winkel-stad Hoofddorp. Een bezoek aan het Hart van de Haarlemmermeer kan in de een com-binatie van winkelen  en lekkere muziek in het winkelcentrum én op het gezellige Stamplein, ook interessant zijn voor be-zoekers van buiten Haarlemmermeer.
Het middagprogramma wordt gevolgd door een voorprogramma (18.00-19.00 uur) van de Taptoe Haarlemmermeer, die om 19.00 uur zal starten.
Wanneer het programma voor meer dan 60% bekend is en vast staat, zullen wij deze hier op deze website vermelden. 

 


Like hier voor onze Facebookpagina voor het
laatste nieuws
 

Wordt ook lid van de Facebookgroep
'Vrienden van MHM'. Klik hier.


Muziekfestijn Haarlem&meer - een uniek evenement rijker