Partnerpakket of toch een sponsorpakket?  

De vraag is: "Wilt u het MHM jeugdproject de MuziekBSO (partner) of liever het nationaal MHM Jeugdfestival (sponsor) steunen, met meer lokale, regionale of landelijke zichtbaarheid of een combinatie daarvan?"

Partnerpakketten 
U steunt gedurende 3 jaar ons nieuwste project de MuziekBSO en wij zorgen door middel van de website en via MHM Markt & Muziek voor meer lokale en regionale zichtbaarheid voor uw bedrijf, dus meer bekendheid en wellicht meer omzet met twee voor Nederland unieke projecten.

Sponsorpakketten
Hiermee ondersteunt u de komende editie van het MHM Jeugd-festival waarin de Nederlandse Kampioenschappen Jeugd mars en show voor een landelijke uitstraling, het belangrijkste onderdeel binnen ons jaarlijkse evenement MH&M. 
  Voor het MHM Jeugdproject is een projectplan beschikbaar.
Wilt u deze vooraf ontvangen, stuur even een mailverzoek hiervoor naar 'jeugdproject@mhem.nl'.


ITEMS waaruit pakketten zijn samengesteld op een rijtje

A. Uw logo op website www.mhem.nl met doorlink naar uw eigen website:
     A1: www.mhem.nl/jeugdproject/           A2: www.mhem.nl/markt-muziek/
     A3: www.mhem.nl/jeugdfestival/          A4: www.mhem.nl/mh-m-2024/
     A6: www.mhem.nl/met-dank-aan/        A5: A1 + A2 + A3 + A4 + A6
B. Twee surfflags bij hoofdpodium (Markt&Muziek).
C. Reclamebord (4mx1m) naast het podium (Markt&Muziek).
D. Kleine bedrijfsbanner op het gedrukte programmaboekje (Markt&Muziek).
E. Programmaboekje - 500 ex. - gevouwen A4 tot A5 met uw bedrijfsbanner over
    de gehele breedte van de pagina (MHM Jeugdfestival). 
F. Bedrijfsbanner over de gehele breedte van het gedrukte programmablad (JF).
G. Financiering optreden muziekvereniging orkest met meerdere naamsvermeldingen
    (Markt&Muziek).
H. Financiering optreden muziekvereniging orkest met meerdere naamsvermeldingen
    (MHM Jeugdfestival)
I. Financiering van 200 consumpties t.b.v. de muzikanten (Markt&Muziek).
J.  
Financiering van 300 consumpties t.b.v. de muzikanten (MHM Jeugdfestival).

K. Financiering "Grote Prijs van Holland" (MHM Jeugdfestival).
L. Promotiestandruimte of kraam (4x1m) (MHM Jeugdfestival) 
M. Ruimte (± 20m3) aan het evenemententerrein om een promo-stand of bar of
     statafel met krukken te plaatsen (MHM Jeugdfestival). 
N. 25 zitplaatsen op de overdekte hoofdtribune (MHM Jeugdfestival) met koffie of
     thee bij ontvangst. 
O. Logo (140 cm hoog of breed) op de decorwand van het jeugdfestival
P. 10 VIP-zitplaatsen (MHM Jeugdfestival) met twee consumpties per persoon.
Q. 20 VIP-zitplaatsen (MHM Jeugdfestival) met twee consumpties per persoon.
R. Optreden Jeugdorkest tijdens evenement aan het bedrijf (Partner)
S. Banner op onze Faceboekgroeppagina "Vrienden MuziekBSO" (Partner)
T. Kraam om zich te presenteren aan de bezoekers en verkoop (Markt&Muziek)
V. 2 VIP-kaarten voor een mooie plek aan het speelveld en twee consumpties p.p.
naast of in één van de duckouts met kans op een Meet&Greet met burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven. Neem kennis van het einddoel van ons MHM jeugd-project voor 2025 of uiterlijk 2026 en ervaar het plezier van de huidige toppers.


Combinatie pakketten
Dan bestaat nog de mogelijkheid het totale evenement te ondersteunen zonder dat uw bijdrage aan bepaalde faciliteiten gekoppeld worden. Het geeft de organisatie de ruimte het naar behoefte te gebruiken.
Maar er kan ook een combinatie gemaakt worden van een sponsor- én partnerpak-ket, voor zowel extra regionale als landelijke zichtbaarheid voor uw bedrijf. 

Partnerpakketten

Diamant    € 3.000
Goud         € 1.500
Zilver        €  1.000
Brons        €    500
Koper       €     250


Sponsorpakketten

Amersfoort               €     750
Sneek                        €  1.500
Leiden                       €  2.500
Haarlem                €  4.000
Amsterdam            €   6.000 
Deze beide laatste genoemde pakketten bevatten één van de daarboven genoem-de pakketten als basis en worden aange-vuld met één of meer items naar keuze. Bovendien mag het bedrijf haar naam koppelen aan het jaarlijks terugkerende Fanfare Festival (Haarlem) in Hoofddorp
centrum of de Festival Finale (Amster-dam) van het jeugdfeetival met nationale toppers en een internationale topper, 
voor heel veel extra exposure. 


Alle genoemde prijzen zijn per jaar en exclusief 21% btw. 


Verder op deze pagina:
- Uw benefits
- Aanvullende voorwaarden


Wilt u één en ander in een een persoon-lijk gesprek bespreken, stuur a.u.b. een mailverzoek naar meerinfo@mhem.nl of bel met de voorzitter van onze stich-ting Ed Veldman via nummer 06 55750914 Uw benefits (samengevat)

Partnerpakketten
- Uniek regionaal evenement door grote diversiteit

  resultaat: enorm lokaal bereik;
- Unieke locatie in Hoofddorp-centrum
  resultaat: zichtbaar voor zeer groot publiek, lokaal;
- Non-commercieel podium met veel jeugd
  resultaat: enorm hoge attentiewaarde;
- Partnerpakket 100% / donatie tot 150%, aftrekbaar
  - beperte netto-investering, grote resultaten.

Sponsorpakketten
Uniek evenement door landelijk deelname 

  resultaat: enorm nationaal bereik;
- Vastlegging YouTube/Dvd
  resultaat: zichtbaar voor zeer groot publiek, landelijk;
Non-commercieel podium met veel jeugd
  resultaat: enorm hoge attentiewaarde;
Partnerpakket 100% / donatie tot 150%, aftrekbaar
   - beperte netto-investering, grote resultaten.
 Aanvullenden voorwaarden pakketten

1. Het MHM Jeugdfestival kent slechts één hoofdsponsor. De hoofdsponsor mag de naam en het logo van MHM Jeugdfestival, zonder toestemming van het bestuur gebruiken. 
2. Voor sponsor pakketten v.a. € 5.000 zijn aanvullende faciliteiten bespreekbaar. 

3. In verband met vooruit te betalen kosten, plaatsing van banners op de website en het dichten van de begroting, dienen de pakketten met een tegenwaarde tot
€ 1000, 3 maanden vóór de evenementendatum betaald te zijn. Voor de andere pakketten geldt 50% van het verschuldigde bedrag. Het restant dient vóór 15 juni betaald te zijn. 

4. Bij sponsoring in natura kan soms de tegenwaarde in €’s geschat worden i.v.m. onze tegenprestaties en gelden de betalingseisen natuurlijk niet. Vanzelfsprekend wordt dit met de partner overlegt. 
5. Pakketten worden afgenomen voor de periode 1 maart tot 1 maart of
1 juni tot 1 juni van het komende of lopende jaar.

6. Sponsorovereenkomsten kunnen voor meerdere jaren worden aangegaan.
7. Door MHM
aangeboden faciliteiten zijn niet overdraagbaar op derden. Incidentele uitzonderingen mogelijk in goed overleg. 
8. Indien gewenst kunnen pakketten gedurende het contractsjaar geupgrade worden. De hiermee gemoeide financiële bijdrage door de partner/sponsor wordt naar rato berekend.
9. Sponsorovereenkomsten met een waarde tot en met € 750 per contractsjaar, worden jaarlijks stilzijgend verlengd. Beëindiging kan plaats vinden door schriftelijk opzegging tot één maand voor de contractsvervaldatum. Uiteraard blijven de afgesproken facilliteiten onverandert, terwijl voor nieuwe sponsoren het aantal of de omvang van de geboden faciliteit kan afnemen.
Bij partnerpakketten geldt al een looptijd van drie jaar. 
10. Omdat de Stichting MHM btw-plichtig is, zullen de genoemde bedragen bij de diverse sponsor- en partnerpakketten, nog verhoogd worden met 21% btw