Partnerpakketten: lokaal én nationaal geörienteerd

De eerste vraag welke wij u graag willen stellen:
Bevind uw doelgroep zich uitsluitend in de Haarlemmermeer of ook daarbuiten (regionaal of landelijk)? Met andere woorden, wilt u zichbaar zijn voor uw bestaande klanten én nieuwe klanten vinden in de Haarlemmermeer of wilt u ook zichtbaar zijn voor bestaande en nieuwe klanten in de rest van Nederland? In het eerste geval kunnen wij u de Haarlemmermeerpakketten aanraden in het andere geval kunt u beter kiezen voor de Nederlandpakketten. 
Wij hebben gemeend ondersteuning op meerdere vlakken binnen het evenement in de pakketten bijeen te brengen om de zichtbaarheid voor u/uw bedrijf te maximeren. Hierbij willen wij nog wel aangeven dat zowel MHM InConcert als het MHM Jeugdfestival een jaarlijks terugkomend (groeiend) onderdeel is. Uitgangspunt zal altijd blijven, dat wij nooit zullen inboeten op de kwaliteit van het programma/ deelnemende bands.    

Haarlemmermeerpakketten
Hiermee ondersteunt u het MHM InConcert dat lokale orkesten een mooi podium biedt om zich te presenteren t.b.v. meer optredens en meer leden. Omdat MHM InConcert plaats vind in hartje Hoofddorp, waar zich, naast de bezoekers van het evenement, heel veel winkelend publiek zal bevinden uit de Haarlemmermeer, is het bereik tot die regio beperkt.

Nederlandpakketten 
Hiermee steunt u het jaarlijkse MHM Jeugdfestival (in 2021 de Taptoe Haarlemmermeer), met deelnemende toppers uit de marching muziekwereld uit het gehele land en door streaming live te zien en door de vastlegging op DVD en YouTube in heel Nederland (en erbuiten) meerdere malen te bekijken.

Vanzelfsprekend kunnen er, indien gewenst, combinaties ge-maakt worden tussen beide pakketten. HAARLEMMERMEER

Aangeboden faciliteiten MHM InConcert:
A
. Uw bedrijfsbanner op website www.mhem.nl met doorlink naar eigen website op 3 pagina's.
B. Twee surfflags bij hoofdpodium.
C. Reclamebord (4mx1m) voor of naast het podium.
D. Twee surfflags bij ieder podium.
E. Kleine bedrijfsbanner op het gedrukte programma.
F. Programmaboekje - 1.000 ex. - gevouwen A4 tot A5 met uw bedrijfsbanner over de gehele breedte. 
G. Sponsoring optreden orkest
H. Ruimte aan het evenemententerrein om een promo-stand of bar of statafel met krukken te plaatsen.
I. Sponsoring van 150 consumpties t.b.v. de muzikanten (MHM InConcert)   


Algemene Partnerpakketten
Dan bestaat nog de mogelijkheid het totale evenement te spon-soren zonder dat uw bijdrage aan bepaalde faciliteiten gebon-den is. Het geeft de organisatie de ruimte het naar behoefte te gebruiken. Vanzelfsprekend zullen wij te allen tijden uw bedrijfs-banner, met doorlinking naar uw website, op onze website opne-men als dank voor uw financiële ondersteuning.

NEDERLAND

Aangeboden faciliteiten MHM Jeugdfestival:
A. Uw bedrijfsbanner op website www.mhem.nl met doorlink naar eigen website op 3 pagina's.
L. Financiering van een 200 consumpties aangeboden aan de muzikanten van het jeugdfestival.
M. Prijzen Jeugdfestival - bekers en herinneringsbokalen, STAR-klasse Marswedstrijden en RunnersUp-klasse. 
N. Prijzen Jeugdfestival - bekers,  herinneringsvaantjes en tegemoetkoming reiskosten à € 300 voor eerste drie plaatsen STAR-klasse Showwedstrijden. 
O. Financiering "Grote Prijs van Holland" - Jeugdfestival
P.  Financiering bandoptreden tijdens de Festival Finale.
Q. Financiering naborrel bestuur MHM, organisatie en bandma-nagement na afloop van het evenement.
R. Bedrijfsbanner over de gehele breedte van het program-
mablad (1.000 ex./ A5)
S. Vierkante bedrijfsbanner (als op onze website) op alle adver-tentie-uitingen voor het MH&M off- én online.
T. Promotiestandruimte of kraam (is incl. 300x80cm)
U. 25 zitplaatsen op de overdekte hoofdtribune met koffie of thee bij ontvangst.Voor de samenstelling van de diverse pakketten en de daaraan gekoppelde bedragen, klik op de betreffende button hieronder. De .pdf-dokumenten zijn na het downloaden uit te printen, indien gewenst.


PartnerBenefits (samengevat)

HAARLEMMERMEER-pakketten
- Uniek regionaal evenement door grote diversiteit

  resultaat: enorm lokaal bereik;
- Unieke locatie in Hoofddorp-centrum
  resultaat: zichtbaar voor zeer groot publiek, lokaal;
- Non-commercieel podium met veel jeugd
  resultaat: enorm hoge attentiewaarde;
- Gratis lidmaatschap van MHM Businessclub met korting,
   presentatiemogelijkheden en veel faciliteiten;  
- Partnerpakket 100% / donatie tot 150%, aftrekbaar
  - beperte netto-investering, grote resultaten.

NEDERLAND-pakketten
Uniek evenement door landelijk deelname 

  resultaat: enorm nationaal bereik;
Live streaming + vastlegging YouTube/Dvd
  resultaat: zichtbaar voor zeer groot publiek, landelijk;
Non-commercieel podium met veel jeugd
  resultaat: enorm hoge attentiewaarde;
- Gratis lidmaatschap van MHM Businessclub met korting
    presentatiemogelijkheden en veel faciliteiten; 
Partnerpakket 100% / donatie tot 150%, aftrekbaar
   - beperte netto-investering, grote resultaten.
 
Aanvullenden voorwaarden partnerpakketten

1. De onderdelen MHM InConcert en de Taptoe Haarlemmermeer kennen slechts één hoofdsponsor. De hoofdsponsor mag de naam en het logo van MHM InCon-cert of de taptoe, zonder toestemming van het bestuur gebruiken.
2. Voor pakketten vanaf € 1000 zijn aanvullende faciliteiten bespreekbaar. 

3. In verband met vooruit te betalen kosten, plaatsing van banners op de website en het dichten van de begroting, dienen de pakketten met een tegenwaarde van
€ 1000, 3 maanden vóór de evenementendatum betaald te zijn. Voor de andere pakketten geldt 50% van het verschuldigde bedrag. Het restant dient vóór 15 juni betaald te zijn. 

4. Bij sponsoring in natura wordt de tegenwaarde in €’s geschat i.v.m. onze tegenprestaties en gelden de betalingseisen natuurlijk niet. Vanzelfsprekend wordt dit met de partner overlegt. 
5. Partnerpakketten worden afgenomen voor de periode 1 maart tot 1 maart of
1 juni tot 1 juni van het komende of lopende jaar.

6. Overeenkomsten kunnen voor meerdere jaren worden aangegaan.
7. Door MHM
aangeboden faciliteiten zijn niet overdraagbaar op derden. Incidentele uitzonderingen mogelijk in goed overleg. 
8. Indien gewenst kunnen pakketten gedurende het contractsjaar  geupgrade worden. De hiermee gemoeide financiële bijdrage door de partner wordt naar rato berekend.
9. Partnerovereenkomsten met een waarde tot en met € 750 per contractsjaar, worden jaarlijks stilzijgend verlengd. Beëindiging kan plaats vinden door schriftelijk opzegging tot één maand voor de contractsvervaldatum. Uiteraard blijven de afge-sproken facilliteiten onverandert, terwijl voor nieuwe sponsoren het aantal of de omvang van de geboden faciliteit kan afnemen. 
10. Omdat de Stichting MHM btw-plichtig is, zullen de genoemde bedragen bij de diverse partnerpakketten nog verhoogd worden met 21% btw