Bestuurs- en commissieleden gezocht 


'Vele handen maken licht werk' luidt de uitdruk-king.  Dat geldt ook voor onze commissies. Daarnaast ben je als organisatie minder kwetsbaar wanneer één van de commissie-leden, door welke oorzaak ook, zijn/haar taken (tijdelijk) niet meer kan uitvoeren, wanneer de commissie wat groter is. Daarom kunnen wij altijd wel wat extra handjes gebruiken. 
Het afgelopen jaar is het unieke, grootste, gratis toegankelijke, meerdaagse, jaarlijks terugkerende evenement voor amateuror-kesten van Nederland, twee maal zo groot geworden. De komen-de editie groeit MHM Markt&Muziek van twee naar drie dagen en krijgt Nieuw Vennep de markt erbij. 
Wil je een bijdrage leveren aan dit bijzondere evenement en heb je gemiddeld 1,5 tot 4 uur per maand (afhankelijk van functie) hiervoor beschikbaar én ben je muziekliefhebber, stuur dan een mailbericht naar dit adres voorzitterMHM@mhem.nl om je aan te melden.
Wij nodigen je dan uit voor een voorstelrondje tijdens één van de komende commissie-overleggen.


Taakverdeling binnen Stichting MHM
Bestuur
- bepaald het beleid; 
- sluit overeenkomsten;
- verzorgd de financiering van het evenement; 
- verzorgd de belastingzaken voortspruitend uit de activiteit;
- zorgt voor verantwoording naar gemeente, fondsen en

   sponsoren.
Commissies
- uitvoering beleid;

- meedenken over en delen van mogelijk verbeteringen;
- organisatie van het evenement;
- taken in de uitvoering.
Vrijwilligers 
- extra handen op de dagen van de evenementonderdelen 


Gezelligheid
Vanzelfsprekend organiseren we om de offline overleggen heen met een hapje en een drankje, wat extra gezelligheid. Ook be-zoeken we één maal per jaar een nationaal muziekevenement waar een aantal professionele orkesten hun beste beentje voor-zetten.  Voorafgaande genieten we (bestuur- en commissieleden) van een gezamenlijke maaltijd, als dank voor de inzet van alle leden door het jaar heen. Tijdens de evenementonderdelen wordt op ruime schaal gezorgd voor de inwendige mens. 

In de meeste gevallen gaat het om continuering omdat heel veel taken de afgelopen jaren al vorm hebben gekregen. De paden zijn geplaveid, om het zo maar te zeggen.
Vanzelfsprekend kunnen sommige taken zo nodig samenge-voegd worden of in een combinatie worden uitgevoerd.Meld je aan voor een bestuurs- of commissiefunctie of als vrijwilliger. 
Aanmelden graag via: voorzittermhm@mhem.nl