Donatie/Schenking

Met u donatie of schenking steunt u de Stichting Mars der Muzikanten. Doordat de Stichting MdM een Culturele ANBI-status geniet, is het bedrag dat u doneert/schenkt voor 150% aftrekbaar voor bedrijven die vennoot-schapsbelasting afdragen en voor 125% aftrekbaar voor particulieren en ondernemers die onder de inkomstenbelastingwetgeving vallen.

Bankinformatie
Naam: Stichting Mars der Muzikanten

Banknummer: NL23 RABO 0328 3806 28

Wilt a.u.b. hieronder aangeven of het om een donatie of een schenking gaat en welk bedrag u overgemaakt heeft, zodat wij daar op gepaste wijze op kunnen reageren en u kunnen uitnodigen voor het evenement en/of de donateursborrel.


Uw gegevens

Uitsluitend om contact met u te kunnen leggen bij vragen en om u uit te kunnen nodigen voor de donateursbijeenkomst.


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.