Donatie / Schenking

Met u donatie of schenking steunt u de Stichting Muziekliefhebbers Hollands Midden (MHM). Doordat onze stichting een Culturele ANBI-status geniet, is het bedrag dat u doneert/schenkt voor 150% aftrekbaar voor bedrijven die vennootschapsbelasting afdragen en voor 125% aftrekbaar voor particulieren en ondernemers die onder de inkomstenbelastingwetgeving vallen.

Bankinformatie
Naam: Stichting Muziekliefhebbers Hollands Midden

Banknummer: NL29 ABNA 0826 4754 85

Wilt a.u.b. hieronder aangeven of het om een donatie of een schenking gaat en welk bedrag u o-vergemaakt heeft, zodat wij daar op gepaste wijze op kunnen reageren en u kunnen uitnodigen voor het evenement en/of de donateursborrel.


Uw gegevens

Uitsluitend om contact met u te kunnen leggen bij vragen en om u uit te kunnen nodigen voor de donateursbijeenkomst.


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.