MHM Businessclub

BENEFITS LEDEN

- Promowand en club bieden unieke/diverse marketingmo-
   gelijkheden,
voor extra exposer, naamsbekendheid, meer
   klanten;
- Maandelijkse bijeenkomsten o.a. uitdiepen bestaande
   contacten en het leggen van nieuwe (samenwerkingen);
- Bedrijfsbezoeken (6x per jaar) bij bedrijven of instellingen
  waar je als individuele ondernemer niet zo snel naar toe
  zou gaan of zo-wie-zo voor individuen niet toegankelijk is.
- Bijwonen van uitermate interessante Masterclass-es en
  Keynotes gegeven door professionals het hele jaar door;
- ANBI-status van de stichting maakt het investeren in dit
  evenement als partner uiterst aantrekkelijk.

Het lidmaatschap is gratis en alle bijeenkomsten,
bieden wij kosteloos aan, aan onze leden.

Stichting MHM partnerwebsite: ZPHM.nl 
Je vindt er de agenda en later ook alle partners én leden.

Alle verbonden bedrijven, incl. enkele bevriende leveran-ciers, zijn automatisch partners van de Stichting MHM en krijgen een vermelding op de partnerwebsite. Hun vertegen-woordigers zijn de leden van de businessclub. Zij zijn van harte welkom op de maandelijkse, laagdrempelige bijeen-komsten en bedrijfsbezoeken en als gast van één van de MHM bestuurleden, kunnen zij ook de masterclass- en key-notebijeenkomsten van één van de partners bezoeken voor inspiratie en interessante informatie. Leden betalen uitslui-tend voor datgene dat zij consumeren tijdens het informele samenkomen. 

Doel van de bijeenkomsten is: kennis en ervaring met elkaar uitwisselen, kennis ontvangen, elkaar beter leren kennen, mogelijke samenwerkingen laten ontstaan en vooral veel lol hebben met elkaar. De bedrijfsbezoeken mogen "indruk-wekkend" genoemd worden. 

Lees meer over de komende bijeenkomsten,  bedrijfsbezoe-ken, masterclass-es en keynotes in de agenda op ZPHM.nl.