Steun ook ons instrumenten-en uniformenfonds,
zodat wij namens u de jeugdbands een steuntje in de rug kunnen geven t.b.v. hun groei.

De jeugdbands hebben het extra zwaar gehad de afgelopen twee jaar. Er kwamen door de pandemie weinig nieuwe leden bij. Bestaande leden kregen bij gebrek aan repetities en optredens andere interesses en ook de doorstroming naar de senioren veroorzaakte een flinke uitstroom. Door het gebrek aan optredens waren er nauwelijks inkomsten.  Nieuwe aankopen bleven daardoor uit. Samen met u willen wij hen een 'hart onder de
riem te steken', waardoor talentvolle nieuwe leden ook snel mee kunnen tijdens optre-


dens. 'Samen muziek maken' is zo verschrikkelijk belangrijk om verschillende redenen. Niet alleen om het sociale (o.a. voorkomen van isolement) maar ook om het lichamelijk welzijn van de kinderen. Muziek verbindt en brengt samenhorigheid. Repetities en optredens brengt hen samen en in beweging. Muziek (geneest) en het muziek maken is zelfs levensverlengend. Genoeg redenen om deze bijzondere actie te ondersteunen, toch?


Help ons! Doe ook mee! 
Doneer een bedrag of
reserveer VIP-stoelen. 


Stimulans

Het belangrijkste is wat er naast de nog aan-wezige jeugdleden is, diegene die er onlangs zijn bijgekomen, vast te houden en te zorgen dat deze kinderen zo snel mogelijk opgeleid worden om mee de straat op te kunnen, want dat is natuurlijk het allerliefste wat zij willen. Daar gaat het hen uiteindelijk vaak om en is de vereniging bij gebaat. Een goedpassende uni-form en een instrument dat het best bij hun wensen/karakter past, is dan onontbeerlijk. Laten wij hen met zijn allen een beetje helpen. Een kleine of wat grotere donatie, alles is wel-kom. Iedereen kan meedoen en alle deelne-mende verenigingen aan ons festival, delen mee, ongeacht of ze een presentatieoptreden brengen of aan de wedstrijd meedoen. Laten we de deelnemers een mooi kado meegeven. 

Wij maken gebruik van de diensten van een do-neerwebsite. We zochten een betrouwbare par-tij en één die geen of nauwelijks kosten rekent, zodat er zoveel mogelijk van de donaties naar de deelnemer(s) gaat.


25% EXTRA AFTREK 
particulieren en (IB-)ondernemers mo-gen, omdat wij een ANBI-stichting zijn boven op het bedrag van de gift nog 25% extra aftrekken. Dus een gift van € 60, levert een aftrekpost op van € 75.
Geldt v.a. € 60 per doel.De totale opbrengst van de doneeractie en de verkoop van de VIP-stoelen, wordt bekend-gemaakt op een later moment tijdens de Festival Finale op 11 juni a.s. rond 19.00u. Wij hopen alle deelnemers aan het festival een cheque mee te geven met daarop een mooi bedrag dat wij namens u, een cultuurfonds en de Gemeente Haarlemmermeer, aan hen kun-nen aanbieden, als 'steuntje in de rug'.

De losse VIP-stoelen staan opgesteld voor de hoofdtribune en dicht op het speelveld. Deze stoelen zitten aanzienlijk beter dan de banken op de hoofdtribune. Ze worden per 2 aangebo-den. De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan deze actie.


Grote Prijs van Holland

Het oorspronkelijke idee was om met de op-brengst van de doneeractie de deelnemers in de STARklasse show extra te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en ze daarvoor een mooi aanvullend bedrag in het vooruitzicht te stellen voor hun instrumenten- en uniformen-kas en om ledengroei verder mogelijk te maken bovenop de motivatieprijs gekoppeld aan 
De Grote Prijs van Holland. Echter hebben alle verenigingen met flinke tekorten te maken en heeft ons bestuur op aangeven van de commis-sie Jeugdfestival besloten tot een verdeling over alle deelnemers aan de RunnersUp-en STARklasse van de donatiegelden.