MHM Jeugdproject

in de tweede helft van 2019 is een inventarisatie gestart. Er zijn 8 instanties en twee bestaande initiatieven (Muziek in de Klas) bezocht om te onderzoeken waar samenwerking mogelijk zou zijn of mogelijk ingehaakt zou kunnen worden. Ook zijn er gesprekken geweest met muziekdocenten. Alles met het doel om te jeugd te enthousiasmeren (samen) muziek te gaan maken en uit de groep die dan ontstaat een lopend én een zittend jeugdorkest (of meerdere) samen te stellen, om daar vervolgens na enige tijd de wijken en de ouderenzorg in te gaan om daar wat vertier en muzikale vreugde te gaan brengen. 
Redenen waarom het project na de inventarisatie is stil komen te liggen, is: 
- bestaande partijen hadden niet direct behoefte om in een
  nieuw project de samenwerking op te zoeken, ze waren te-
  vreden met hoe de zaken nu liepen;
- Er is een enorm tekort aan muziekdocenten. De bestaande
  groep kwam al om in het werk en konden al niet aan de
  vele verzoeken van de scholen voldoen. En dit laatste los-
  sen wij, ondanks een enorme motivatie en wilskracht, ook
  niet even snel op. 


MHM Jeugdfestival

In 2022 zal het eerste MHM Jeugdfestival plaatsvinden.  Aanvankelijk zouden we in juni 2021 starten, maar door de Corona-perikelen, bleek dat niet mogelijk. Omdat we ergens 

willen beginnen wordt er gestart met de twee belangrijkste onderdelen, namelijk: Mars (lopend) en Show. In de jaren die volgen kunnen daaraan de onderdelen Mars-parade, 
Percussion en Mars (concert) toegevoegd worden. En voor-lopig ook drie klasses, de Kids-, RunnersUp- en de STAR-klasse, voor de meer gevorderden. Bij de RunnersUp gaat het vooral om het beter worden en ervaring opdoen. Bij de STAR is er echt sprake van een competitie en nemen de deelnemers het echt tegen elkaar op. Een vierkoppige vakjury zal aantreden om alle optredens te beoordelen op een drie- of viertal aandachtsgebieden. 


Deelname is voorlopig volledig kosteloos voor deelnemende vereni-gingen. Een tegemoetkoming in de vervoerskosten bestaat tot de mogelijkheden.

Klik hier  voor uitgebreidere informatie.

Lees, voordat jullie je aanmelden, even het betreffende reglement door. Vanzelfsprekend zijn zij ook te downloaden.