MHM Jeugdfestival

Voorafgaande aan de Taptoe MdM Haarlem 2021 organiseren wij het eerste MHM Jeugdfestival voor Nederlandse jeugd-bands in de categorie 'Show, Mars en Percussion' met als hoofdprijs in de sterrenklasse:  'de Grote Prijs van Holland'. 
Op dit moment wordt onderzocht welke faciliteiten daarvoor nodig zijn en met welke partijen een samenwerking wordt aangegaan om een zo professioneel mogelijk evenement neer te zetten. NL-kampioenschappen kunnen alleen door de KNMO georganiseerd worden. Wij willen met een knipoog naar en in contact met deze organisatie, graag in hun schaduw treden met een festival met twee deelnemerklasses:
Liefhebbersklasse (ontdekkers) én 
Sterrenklasse (gevorderden) en voorlopig twee onderdelen: namelijk show en mars. Op termijn kan daar een derde (percus-sion) en vierde (marsparade) onderdeel aan toegevoegd worden bij voldoende animo.  


Het biedt de verenigingen de mogelijkheid hun optredens door een onafhankelijke jury te laten beoordelen. Voor de competief aangelegde clubs biedt het tevens de mogelijk-heid zich aan de andere clubs, die meedoen aan het NL-kampioenschap voor jeugdbands of het Wereld Muziek Concours, te meten. En natuurlijk kan ons jeugdfestival gebruikt worden als generale repetitie voor genoemde evenementen, die respectievelijk het laatste weekend van juni en in juli plaats vinden. 

Heb je ideeën of wil je aanvullende informatie, stuur een mail naar Jeugdfestival@mhem.nl.

Klik hier voor meer informatie.

MHM Jeugdproject

In januari zijn wij een inventarisatie gestart waarin we onderzoe-ken in hoeverre scholen, muziekscholen, het muziekonderwijs en de Gemeente Haarlem bereid zijn een samenwerking met ons aan te gaan, in ons project waarbij wij het SamenSpelen van muziek voor de jeugd in de regio Haarlem, in de leeftijdsca-tegorie 7 tot 15 jaar, verder willen stimuleren en naar een hoger niveau willen brengen. Primair is de groep van 7 tot 12 jaar. Voor de groep 12 t/m 15 denken wij vooral te willen werken met kin-deren met autisme, om hen uit hun isolement te halen.

Projectfases periode 2020-2022
Het project bestaat uit drie fases. 2 en 3 zijn doorlopend.
1. Promoten en stimuleren van SamenSpelen met als voedings-bodem de muzieklessen op school 'Meer muziek in de klas' of 'Muziek op School'. Deze vinden uitsluitend binnen schooltijd plaats.
2. SamenSpelen van muzikantjes van verschillende scholen.
Dit gaat na schooltijd plaatsvinden, als vervolg op het project "School in de wijk" en wordt via onze stichting volledig gesub-sidieerd, zodat het voor ALLE kinderen bereikbaar is. 
3. Met een aantal muzikantjes uit fase 2 worden een jeugd-band (lopend) en een jeugdorkest (zittend) gevormd. Zij repe-teren in een muziekschool of elders in Haarlem. Beide zullen minimaal 10 optredens per jaar gaan verzorgen. Voor de jeugdband worden optredens net over de grens niet uitgesloten op termijn.  

Interesse om hierin te participeren of wilt u het  projectplan  ontvangen, vul u gegevens in op het contactformulier of stuur een mailbericht naar jeugdproject@mhem.nl of
bel met Ed Veldman 06 55750914.
Klik hier voor meer informatie.