Muziek, een medicijn zonder bijwerkingen

Muziek, emotioneert, verbindt en geneest.

Muziek werkt verslavend maar kan nooit tot een overdosis leiden. En daarom is het zo jammer dat de amateurmuziek zo weinig aandacht krijgt en de animo muziek te maken de laatste decenia zo is teruggelopen. Toen de Mars der Muzikanten bv. in 1957 startte waren er in Haarlem en omgeving zo'n 16 muziekvereni-gingen en kon het programma, toen nog op de Haarlemse Dreef van 12 tot 20 uur, eenvoudig gevuld worden. Nu kent Haarlem nog slechts twee muziekverenigingen met lopende orkesten. En dat terwijl je als muzikant een geweldige tijd kunt beleven bij zo'n vereniging. Zelf heb ik niet alleen de vele taptoe's in Nederland meegemaakt, maar reisde ik mee naar België, Frankrijk, Duitsland, Engeland en zelfs 2x naar Amerika. Het waren geweldige jaren. En die gun je iedereen ongeacht de leeftijd of het talent dat iemand bezit.
Maar er is natuurlijk veel meer dan de Drum-, Show- en Marching-
bands. En daarom heb ik gemeend ook die andere tientallen vor-

men van muziekstromingen een podium te moeten geven, want samen spelen is zoveel leuker en je krijgt er gewoon een familie bij. En om de emotie de vrije hand te laten en het commercieel belang zoveel mogelijk te verbannen, ontstaat er iets moois, iets puurs, waarbij op allerlei manieren verbindingen kunnen ont-staan. Verbindingen tussen individuen onderling en gezelschap-pen, tussen leden (individuën) onderling, tussen gezelschappen onderling of gezelschappen en verenigingen en tenslotte ook de muziekgezelschappen en het bedrijfsleven. In de muziek is ALLES mogelijk. Van het leggen van verbindingen heb ik jaren geleden al mijn dagelijkse activiteit gemaakt. Het MHM is het meest recente project en wordt misschien wel de allerleukste.

Ed Veldman,
voorzitter van de stichting MHM en initiatiefnemer van het MHéM.Stichting Muziekliefhebbers Hollands Midden (MHM)

Kees Verkerkstraat 38, 2134 CJ Hoofddorp
Telefoon: 023 5451538 (PLM)
Kamer van Koophandel nummer 72290722 (Stichting)
Banknummer: NL59ABNA0826475485
Klik hier voor het bekijken of downloaden van de statuten.
Klik hier voor het bekijken van de begroting voor 2019.

Facebookgroep voor muzikanten/muziekliefhebber MHM: klik
Facebookpagina Stichting MHM: klik
LinkedIn-groep voor sponsors (BC MHM): klik

Twitter: klikSAMENSTELLING Stichtingsbestuur

Het bestuur zal gaan bestaan uit:
Dagelijks bestuur:
Gert Luijer - secretaris
Quido Opzeeland - penningmeester  
Ed Veldman - voorzitter / relatiebeheer
Algemeen bestuur:
Yvonne Kreule-Borstel - eventcoördinator

Muziekcommissie:
Ron de Lange - Dweilorkesten
Han Brants - Show-en Marchingbands
Fulbert Nijpels - Harmonieorkesten
?, - Bigbands
?, - Brassbands
?, - Popkoren
?, - Zigeunerorkesten
?, - Jazzbands
?, - Percussiongroepen
?, - Blaasensembles.


De bestuursleden stellen zich voor

Ed Veldman (voorzitter)
Ik ben vader en opa en getrouwd met Jolanda. Na
een carriére in loondienst in de financiële bran-che, besloot ik in 1993 zelfstandig ondernemer te worden in die zelfde branche. Ook de uit de hand gelopen hobby van DJ (sinds 1976) werd aan de bedrijfsactiviteiten toegevoegd. Naast het verbinden en organiseren van evenemen-ten, adviseer ik in beleggen in lucratieve innoverende bedrijven en promoot ik een 'gratis autorijden'-concept voor particulieren.
Muzikaal: Op mijn 11e begonnen bij Drumband Bato (BatoBand) op trompet. Daarna trompet en maitre bij Drumband Oosterkwar-tier, trompet en maitre bij Altesa (De Zilk) en tenslotte trompetist bij Damiate Band Haarlem.