Doelen MHM

De amateurmuziek heeft het de laatste decennia zwaar te verduren gehad. Niet alleen omdat subsidiekranen langzaam dichtgedraaid werden, maar ook door het 'afnemen' van eerder beschikbaar gestelde oefenruimtes en de enorme terugloop in belangstelling, een enorme terugloop in ledenaantal geleid of zelfs tot opheffing an gezelschappen of verenigingen.  Het gebrek aan interesse is vaak ontstaan door onbekendheid. Door een breed assortiment aan amateurmuziek een podium te geven, wil de stichting MHM de muziek, waarvan zoveel mensen plezier beleven en die velen verbindt, promoten t.b.v. ledengroei en meer optredens, waardoor de continuïteit voor hun gewaarborgd is. Maar ook door te werken aan meer bekendheid, weer nieuwe gezelschappen laten ontstaan.  

Amateurgezelschap

De primaire doelgroep die wij graag in het zonnetje willen zetten, zijn muziek-gezelschappen met 10 of meer leden. Zoals eerder al gezegd, kan het gezel-schap behoren tot één van de honder-den stijlen, genres, samenstellingen of muziekstromingen. Bij ons ligt de uit-daging om programma's samen te stel-len met de maximaal haalbare diversiteit. De gezelschappen hoeven niet persé uit deze regio te komen. In principe is ieder Nederlands gezelschap van harte wel-kom. Daarnaast is ook de deelname door jeugdorkesten, zeer gewenst. Daar-om is er een Jeugdproject en maakt een Jeugdfestival deel uit van het MHéM.


Jeugdproject

Wij willen er alles aan doen om het samen muziek maken bij kinderen in de leeftijdscategorie 7 t/m 14 te stimuleren.
Vanzelfsprekend zoeken wij daarvoor zoveel mogelijk draagkracht in de markt, want we kunnen het niet alleen. Naast het project 'Muziek op School' kijken we ook naar het project 'Muziek in de klas' Het samenstellen van twee jeugdorkes-ten die kunnen optreden, op de wat klei-nere podia, waarbij het lopend orkest kan deelnemen aan jeugdfestivals, tap-toes en corsos, dat is het ultieme einddoel.  
Voor meer informatie hierover lees verder op de pagina 'Jeugd in actie'.

JeugDfestival

Om de regionale jeugd te laten zien hoe leuk het samen muziek maken kan zijn, willen we ze uitnodigen tijdens optredens van bestaande jeugdorkesten. In dat kader zijn we onlangs begonnen met het  organiseren van een jaarlijks nationaal jeugdfestival (categorie SMP) waaraan dus verenigingen uit heel Nederland kun-nen deelnemen. Zo zal op termijn de uit het MHM Jeugdproject samengestelde jeugdband, ook gaan meedoen.

Voor meer informatie hierover lees verder op de pagina 'Jeugd in actie'.