Doelen MHM

De amateurmuziek heeft het de laatste decennia zwaar te verduren gehad. Niet alleen omdat subsidiekranen langzaam dichtgedraaid werden, maar ook door het 'afnemen' van eerder beschikbaar gestelde oefenruimtes en de enorme terugloop in belangstelling, een enorme terugloop in ledenaantal geleid of zelfs tot opheffing an gezelschappen of verenigingen.  Het gebrek aan interesse is vaak ontstaan door onbekendheid. Door een breed assortiment aan amateurmuziek een podium te geven, wil de stichting MHM de muziek, waarvan zoveel mensen plezier beleven en die velen verbindt, promoten t.b.v. ledengroei en meer optredens, waardoor de continuïteit voor hun gewaarborgd is. Maar ook door te werken aan meer bekendheid, weer nieuwe gezelschappen laten ontstaan.  

Amateurgezelschap

De primaire doelgroep die wij graag in het zonnetje willen zetten, zijn muziekgezelschappen met 10 of meer leden. Zoals eerder al gezegd, kan het gezelschap behoren tot één van de  honderden stijlen, genres, samenstellingen of muziekstromingen. Bij ons ligt de uitdaging om programma's samen te stellen met de maximaal haalbare diversiteit. De gezelschappen hoeven niet persé uit deze regio te komen. In principe is ieder Nederlands gezelschap van harte welkom. Daarnaast is ook de deelname door jeugdorkesten, zeer gewenst. Daarom is er een Jeugdproject en maakt een Jeugdfestival deel uit van het MHéM.


Jeugdproject

Wij willen er alles aan doen om het samen muziek maken bij kinderen in de leeftijdscategorie 7 t/m 14 te stimuleren. Vanzelfsprekend zoeken wij daarvoor zoveel mogelijk draagkracht in de markt, want we kunnen het niet alleen. Naast het project 'Muziek op School' kijken we ook naar het project 'Muziek in de klas' Het samenstellen van twee jeugdorkes-ten die kunnen optreden, op de wat kleinere podia, waarbij het lopend orkest kan deelnemen aan jeugdfestivals, taptoes en corsos, dat is het ultieme einddoel.  
Voor meer informatie hierover lees verder op de pagina 'Jeugd in actie'.

Jeugdfestival

Om de regionale jeugd te laten zien hoe leuk het samen muziek maken en het samen verzorgen van een mooi optreden kan zijn, willen we ze uitnodi-gen tijdens optredens van bestaande jeugdorkes-ten. In dat kader zijn we onlangs begonnen met het  organiseren van een jaarlijks nationaal jeugd-festival (categorie SMP) waaraan dus verenigingen uit heel Nederland kunnen deelnemen. Zo zal op termijn de uit het MHM Jeugdproject samenge-stelde jeugdband, ook gaan meedoen ('Jeugd in actie').
In de Festival Finale laten we de jeugdige bezoekers en hun ouders zien, dat het allemaal niet ophoudt wanneer ze 17 of 18 jaar worden.