Doelen MHM

De amateurmuziek heeft het de laatste decennia zwaar te verduren gehad. Niet alleen omdat subsidiekranen langzaam dichtgedraaid werden, maar ook door het 'afnemen' van eerder beschikbaar gestelde oefenruimtes en de enorme terugloop in belangstelling, een enorme terugloop in ledenaantal geleid of zelfs tot opheffing an gezelschappen of verenigingen.  Het gebrek aan interesse is vaak ontstaan door onbekendheid. Door een breed assortiment aan amateurmuziek een podium te geven, wil de stichting MHM de muziek, waarvan zoveel mensen plezier beleven en die velen verbindt, promoten t.b.v. ledengroei en meer optredens, waardoor de continuïteit voor hun gewaarborgd is. Maar ook door te werken aan meer bekendheid, weer nieuwe gezelschappen laten ontstaan.  

AmateurgezelschapPEN

De primaire doelgroep die wij graag in het zonnetje willen zetten zijn muziekgezel-schappen met 10 of meer leden. Zoals eerder al gezegd, kan het gezelschap behoren tot één van de honderden stijlen, genres, samenstellingen of muziekstro-mingen. Bij ons ligt de uitdaging om programma's samen te stellen met de maximaal haalbare diversiteit. De gezelschappen hoeven niet persé uit deze regio te komen. In principe is ieder Nederlands gezelschap van harte welkom. De jeugd mag hierbij niet ontbreken. Daarom is er een Jeugdproject en maakt een Jeugdfestival deel uit van het MHéM.

Jeugdproject


Wij willen er alles aan doen om het samen muziek maken bij kinderen in de leeftijdscategorie 7 t/m 14 te stimuleren.
Vanzelfsprekend zoeken wij daarvoor zoveel mogelijk draagkracht in de markt, want we kunnen het niet alleen. Het samenstellen van twee jeugdorkesten die kunnen optreden, op de wat kleinere podia, waarbij het lopend orkest kan deel-nemen aan jeugdfestivals en -concoursen, dat is het ultieme einddoel. 

Voor meer informatie hierover lees verder op de pagina 'Jeugd in actie'.

JeugDfestival

Om de regionale jeugd te laten zien hoe leuk het samen muziek maken kan zijn, willen we ze uitnodigen tijdens optredens van bestaande jeugdorkesten. In dat kader denken wij aan het organiseren van een jaarlijks jeugdfestival (categorie SMP) waaraan door verenigingen uit heel Nederland deelgenomen kan worden. Zo zal op termijn de uit het MHM Jeugdpro-ject  samengestelde jeugdband, ook gaan meedoen.

Voor meer informatie hierover lees verder op de pagina 'Jeugd in actie'.